2016 All-Japan Team Championships Results

The 2016 All-Japan Team Championships were held from November 11 through November 13 in Tokyo, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Aiko Sugihara Asahi Life 14.700 14.350 12.800 14.350 56.200
2 Koko Dobashi Let’s Gymnastics 14.300 13.500 13.550 13.550 54.900
3 Hitomi Hatakeda Central Meguro 14.000 13.900 13.600 13.350 54.850
4 Shiho Nakaji Toda City 14.200 13.750 13.150 13.700 54.800
5 Yurika Yumoto Narawa Gymnastics 14.150 13.550 13.400 13.250 54.350
6 Natsumi Hanashima Fuji Sport Club 14.700 12.050 13.500 13.150 53.400
7 Soyoka Hanawa Fuji Sport Club 14.500 13.100 12.450 13.100 53.150
8 Minami Honda Mukogawa 14.300 13.150 12.750 12.650 52.850
9 Rena Miyauchi Tsukuba 13.750 12.850 13.100 13.050 52.750
10 Suzuno Mita Zero Gymnastics 13.800 13.300 13.000 12.600 52.700
11 Ryoka Sato Zero Gymnastics 14.050 12.550 12.000 12.500 51.100
12 Manami Ishizaka Asahi Life 13.850 12.550 11.950 12.650 51.000
13 Miyu Hirai Shitennoji 13.850 11.800 12.400 12.800 50.850
14 Mizuki Nishi Sohgoh 14.200 11.300 12.150 12.500 50.150
15 Chiho Miyaji Sohgoh 13.800 11.950 11.000 12.750 49.500
16 Mai Murakami Nippon Sports 15.100 14.200 —— 14.950 44.250
17 Wakana Inoue Tsukuba 14.150 —— 13.400 13.500 41.050
18 Ayu Koike Toda City 14.650 13.000 12.500 —— 40.150
19 Aoika Mori Zero Gymnastics 13.850 13.250 —— 12.600 39.700
20 Hinako Bundo Narawa Gymnastics 14.900 —— 11.650 12.950 39.500
21 Ami Sugimoto Mukogawa 14.050 —— 12.800 12.650 39.500
22 Mirai Sekiguchi Nippon Sports 14.500 12.600 12.150 —— 39.250
23 Haruka Nakamura Kokushikan —— 13.700 12.300 12.800 38.800
24 Shizuka Sugita Japanese Women’s 13.200 12.600 —— 12.400 38.200
25 Ayaka Obata Tokyo Women’s 13.950 11.300 —— 12.750 38.000
26 Miyabi Koyama Tokyo Women’s —— 13.050 12.350 12.600 38.000
27 Nanai Shikata Japanese Women’s —— 12.300 12.500 12.700 37.500
28 Mina Sugimura Kokushikan 13.200 12.850 11.600 —— 37.650
29 Nozomi Ogasawara Mukogawa 14.100 11.600 11.500 —— 37.200
30 Chiho Kitamura Tokyo Women’s 13.400 —— 11.300 11.850 36.550
31 Nao Arai Tsukuba —— 12.300 12.550 11.050 35.900
32 Mirai Hiramatsu Sohgoh —— 10.900 12.100 12.500 35.500
33 Natsumi Sasada Nippon Sports —— —— 14.100 13.850 27.950
34 Akiho Sato Nippon Sports 14.250 —— —— 13.400 27.650
35 Mirai Honma Kokushikan 14.150 —— —— 13.200 27.350
36 Risa Konishi Kokushikan 14.250 —— —— 13.000 27.250
37 Chiaki Hatakeda Central Meguro —— —— 13.700 13.300 27.000
38 Oksana Chusovitina Asahi Life 14.300 —— —— 12.550 26.850
39 Sayaka Yatabe Toda City 14.250 —— —— 12.600 26.850
40 Naoko Fukuya Tsukuba 13.950 12.750 —— —— 26.700
41 Yuzu Ichinose Let’s Gymnastics 13.700 —— —— 12.900 26.600
42 Minori Iseki Central Meguro 13.600 —— —— 13.000 26.600
43 Aiko Hioki Fuji Sport Club 14.350 12.100 —— —— 26.450
44 Saki Kakizaki Japanese Women’s 13.800 —— —— 12.650 26.450
45 Natsumi Maekawa Shitennoji 13.700 —— —— 12.350 26.050
46 Aika Sasaki Let’s Gymnastics 13.700 12.100 —— —— 25.800
47 Moe Emi Yoshimura Fuji Sport Club —— —— 12.950 12.850 25.800
48 Kanako Sakakibara Narawa Gymnastics 13.400 —— 12.050 —— 25.450
49 Yui Matsui Shitennoji 13.200 —— —— 12.200 25.400
50 Yui Kuriyama Shitennoji —— 12.400 12.250 —— 24.650
51 Aoi Furuyama Let’s Gymnastics —— —— 11.500 13.050 24.550
52 Yuki Yanagawa Shitennoji —— 12.250 12.300 —— 24.550
53 Tomi Tada Japanese Women’s 13.050 —— 10.950 —— 24.000
54 Arisa Toyama Central Meguro —— 12.600 11.250 —— 23.850
55 Ayu Tanaka Let’s Gymnastics —— 12.400 11.050 —— 23.450
56 Manami Koga Central Meguro 13.950 —— —— —— 13.950
57 Sakura Shibuya Sohgoh 13.900 —— —— —— 13.900
58 Miyuki Yamazaki Tokyo Women’s 13.400 —— —— —— 13.400
59 Mai Okada Toda City —— 13.250 —— —— 13.250
60 Hotaru Iriguchi Tokyo Women’s —— 12.850 —— —— 12.850
61 Yui Terao Nippon Sports —— —— 12.850 —— 12.850
62 Kazusa Fukunaga Kokushikan —— 12.800 —— —— 12.800
63 Sayaka Rin Toda City —— —— —— 12.800 12.800
64 Risa Hatada Mukogawa —— —— —— 12.750 12.750
65 Sae Numata Japanese Women’s —— 12.700 —— —— 12.700
66 Mitsuha Kotani Toda City —— —— 12.700 —— 12.700
67 Akari Kanata Mukogawa —— 12.600 —— —— 12.600
68 Yumika Nakamura Nippon Sports —— 12.450 —— —— 12.450
69 Ayashi Hibino Narawa Gymnastics —— —— —— 12.300 12.300
70 Mitsuaki Nakano Asahi Life —— 12.100 —— —— 12.100
71 Sakurako Nagaoka Zero Gymnastics —— —— 12.100 —— 12.100
72 Erica Danko Asahi Life ——- ——- 11.700 ——- 11.700
73 Momo Sugimoto Narawa Gymnastics —— 11.650 —— —— 11.650
74 Natsumi Shizuka Japanese Women’s —— —— 11.400 —— 11.400
75 Yui Okada Narawa Gymnastics —— 11.350 —— —— 11.350
76 Rei Shibata Kokushikan —— —— 11.350 —— 11.350
77 Ayaka Cho Tokyo Women’s —— —— 10.750 —— 10.750
78 Moeko Kaneko Central Meguro —— 9.700 —— —— 9.700

Team Final Results

Rank Club VT UB BB FX Total
1 NIPPON SPORTS SCIENCE UNIVERSITY 43.850 39.250 39.100 42.200 164.400
Yui Terao —— —— 12.850 ——
Natsumi Sasada —— —— 14.100 13.850
Mirai Sekiguchi 14.500 12.600 12.150 ——
Yumika Nakamura —— 12.450 —— ——
Akiho Sato 14.250 —— —— 13.400
Mai Murakami 15.100 14.200 —— 14.950
2 TODA CITY SPORTS CENTER 43.100 40.000 38.350 39.100 160.550
Ayu Koike 14.650 13.000 12.500 ——
Sayaka Yatabe 14.250 —— —— 12.600
Shiho Nakaji 14.200 13.750 13.150 13.700
Mai Okada —— 13.250 —— ——
Mitsuha Kotani —— —— 12.700 ——
Sayaka Rin —— —— —— 12.800
3 FUJI SPORT CLUB 43.550 37.250 38.900 39.100 158.800
Natsumi Hanashima 14.700 12.050 13.500 13.150
Aiko Hioki 14.350 12.100 —— ——
Moe Emi Yoshimura —— —— 12.950 12.850
Soyoka Hanawa 14.500 13.100 12.450 13.100
4 ASAHI LIFE 42.850 39.000 36.450 39.550 157.850
Erica Danko —— —— 11.700 ——
Aiko Sugihara 14.700 14.350 12.800 14.350
Mitsuaki Nakano —— 12.100 —— ——
Oksana Chusovitina 14.300 —— —— 12.550
Manami Ishizaka 13.850 12.550 11.950 12.650
5 UNIVERSITY OF TSUKUBA 41.850 37.900 39.050 37.600 156.400
Wakana Inoue 14.150 —— 13.400 13.500
Rena Miyauchi 13.750 12.850 13.100 13.050
Nao Arai —— 12.300 12.550 11.050
Naoko Fukuya 13.950 12.750 —— ——
6 CENTRAL MEGURO 41.550 36.200 38.550 39.650 155.950
Moeko Kaneko —— 9.700 —— ——
Arisa Toyama —— 12.600 11.250 ——
Hitomi Hatakeda 14.000 13.900 13.600 13.350
Chiaki Hatakeda —— —— 13.700 13.300
Minori Iseki 13.600 —— —— 13.000
Manami Koga 13.950 —— —— ——
7 ZERO GYMNASTICS CLUB 41.700 39.100 37.100 37.700 155.600
Suzuno Mita 13.800 13.300 13.000 12.600
Ryoka Sato 14.050 12.550 12.000 12.500
Aoika Mori 13.850 13.250 —— 12.600
Sakurako Nagaoka —— —— 12.100 ——
8 LET’S GYMNASTICS CLUB 41.700 38.000 36.100 39.500 155.300
Yuzu Ichinose 13.700 —— —— 12.900
Koko Dobashi 14.300 13.500 13.550 13.550
Ayu Tanaka —— 12.400 11.050 ——
Aoi Furuyama —— —— 11.500 13.050
Aika Sasaki 13.700 12.100 —— ——
9 KOKUSHIKAN UNIVERSITY 41.600 39.350 35.250 39.000 155.200
Rei Shibata —— —— 11.350 ——
Mina Sugimura 13.200 12.850 11.600 ——
Risa Konishi 14.250 —— —— 13.000
Haruka Nakamura —— 13.700 12.300 12.800
Kazusa Fukunaga —— 12.800 —— ——
Mirai Honma 14.150 —— —— 13.200
10 MUKOGAWA WOMEN’S UNIVERSITY 42.450 37.350 37.050 38.050 154.900
Akari Kanata —— 12.600 —— ——
Risa Hatada —— —— —— 12.750
Ami Sugimoto 14.050 —— 12.800 12.650
Minami Honda 14.300 13.150 12.750 12.650
Nozomi Ogasawara 14.100 11.600 11.500 ——
11 NARAWA GYMNASTICS 42.450 36.550 37.100 38.500 154.600
Yui Okada —— 11.350 —— ——
Yurika Yumoto 14.150 13.550 13.400 13.250
Ayashi Hibino —— —— —— 12.300
Momo Sugimoto —— 11.650 —— ——
Kanako Sakakibara 13.400 —— 12.050 ——
Hinako Bundo 14.900 —— 11.650 12.950
12 SHITENNOJI SPORTS CLUB 40.750 36.450 36.950 37.350 151.500
Yui Kuriyama —— 12.400 12.250 ——
Yui Matsui 13.200 —— —— 12.200
Natsumi Maekawa 13.700 —— —— 12.350
Yuki Yanagawa —— 12.250 12.300 ——
Miyu Hirai 13.850 11.800 12.400 12.800
13 JAPANESE WOMEN’S COLLEGE OF PHYS ED 40.050 37.600 34.850 37.750 150.250
Tomi Tada 13.050 —— 10.950 ——
Nanai Shikata —— 12.300 12.500 12.700
Natsumi Shizuka —— —— 11.400 ——
Saki Kakizaki 13.800 —— —— 12.650
Sae Numata —— 12.700 —— ——
Shizuka Sugita 13.200 12.600 —— 12.400
14 TOKYO WOMEN’S COLLEGE OF PHYS ED 40.750 37.200 34.400 37.200 149.550
Chiho Kitamura 13.400 —— 11.300 11.850
Miyabi Koyama —— 13.050 12.350 12.600
Hotaru Iriguchi —— 12.850 —— ——
Ayaka Cho —— —— 10.750 ——
Ayaka Obata 13.950 11.300 —— 12.750
Miyuki Yamazaki 13.400 —— —— ——
15 Sohgoh Gymnastics Club 41.900 34.150 35.250 37.750 149.050
Chiho Miyaji 13.800 11.950 11.000 12.750
Mirai Hiramatsu —— 10.900 12.100 12.500
Mizuki Nishi 14.200 11.300 12.150 12.500
Sakura Shibuya 13.900 —— —— ——

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Aoika Mori Zero Gymnastics 14.000 13.450 12.450 12.900 52.800
2 Hinako Bundo Narawa Gymnastics 14.850 11.800 12.650 12.950 52.250
3 Ayaka Sakaguchi Jimu Netto 13.800 12.200 12.650 13.150 51.800
4 Chiaki Hatakeda Central Meguro 13.800 12.500 12.250 13.050 51.600
5 Ryoka Sato Zero Gymnastics 14.000 13.100 12.250 12.200 51.550
6 Shizuka Sugita Japanese Women’s 13.100 12.850 12.450 13.000 51.400
7 Naoko Fukuya Tsukuba 13.900 12.800 12.300 12.250 51.250
8 Honoka Koga Nippon Sports 13.550 12.250 12.250 13.100 51.150
9 Saki Kakizaki Japanese Women’s 13.900 12.850 12.100 12.250 51.100
10 Wakana Yasui Tamagawa 13.850 12.950 11.400 12.500 50.700
11 Aoi Furuyama Let’s Gymnastics 13.550 11.050 12.950 13.000 50.550
Suzuno Mita Zero Gymnastics 13.550 12.850 11.700 12.450 50.550
13 Nao Arai Tsukuba 12.250 12.800 12.800 12.650 50.500
14 Mayu Kondo Toda City 13.900 12.200 11.400 12.850 50.350
Yuzu Ichinose Let’s Gymnastics 13.700 12.000 11.950 12.700 50.350
Mifuyu Usui Chukyo University 13.750 11.950 12.050 12.600 50.350
17 Rina Aoki Fuji Sport Club 13.150 11.700 12.800 12.650 50.300
18 Nozomu Toyoda Oizumi Suwaro 13.800 11.200 12.900 12.350 50.250
19 Minori Iseki Central Meguro 13.650 11.450 12.400 12.700 50.200
20 Aika Sasaki Let’s Gymnastics 13.350 12.500 11.800 12.500 50.150
21 Kiyoka Takeya Osaka University 13.900 12.450 11.350 12.400 50.100
Nanae Katsuragi Wakayama Junior 12.400 12.200 13.050 12.450 50.100
23 Chiharu Yamada Asahi Life 13.250 12.050 12.350 12.350 50.000
24 Mizuki Yamada Nagaoka Junior 13.000 11.300 13.050 12.500 49.850
25 Misuzu Ashikawa Mizutori Gymnastics 12.600 11.900 12.700 12.550 49.750
26 Sachiko Matsuda Asahi Life 13.100 12.650 10.900 12.850 49.500
27 Yuka Nagano Nippon Sports 13.500 12.400 10.900 12.650 49.450
28 Akira Sato Harashima Juntendo 12.000 12.550 12.250 12.500 49.300
29 Arisa Toyama Central Meguro 12.900 12.800 11.300 12.250 49.250
30 Arisa Sano Ogaki High School 12.800 11.900 12.800 11.700 49.200
31 Lin Sakazaki Hokusho University 12.900 12.700 11.050 12.500 49.150
Ayaka Obata Tokyo Women’s 13.700 11.300 11.200 12.950 49.150
Ayu Tanaka Let’s Gymnastics 12.100 12.250 12.350 12.450 49.150
34 Yoshie Sugihara Nippon Sports 13.950 11.050 11.150 12.750 48.900
Tomi Tada Japanese Women’s 13.150 11.200 11.950 12.600 48.900
36 Izumi Nitta Chukyo University 13.500 9.950 12.450 12.850 48.750
37 Kotona Nagashima Asahi Life 12.450 11.750 12.250 12.250 48.700
38 Kano Kiuchi Chukyo University 13.100 11.950 11.850 11.550 48.450
39 Ayumi Fujitsuka Dinamo Gymnastics 12.200 12.500 11.150 12.500 48.350
40 Kanako Sakakibara Narawa Gymnastics 13.200 10.350 12.050 12.500 48.100
41 Yuina Endou Fukugawa VIP 13.350 10.750 11.500 12.250 47.850
42 Chiho Kitamura Tokyo Women’s 12.900 12.100 10.850 11.950 47.800
43 Jitsu Skamoto Juntendo 12.550 9.800 12.500 12.400 47.250
44 Narumi Akita Kokushikan 13.700 10.800 9.850 12.500 46.850
45 Moe Tanaka Seibou Gymnastics 11.600 12.900 10.500 11.700 46.700
46 Kanon Yamabe Chukyo University 12.250 11.500 11.250 11.150 46.150
47 Romine Chu Wakayama Junior 12.700 12.450 11.150 9.600 45.900
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s