2022 All-Japan Championships Men’s Results

The 2022 All-Japan Championships were held from April 21 through April 24 in Tokyo, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA Total
1 Hashimoto Daiki
Juntendo University
14.366 14.166 14.133 14.966 14.733 15.433 87.797 174.161
2 Kamoto Yuya
Konami Sports
13.666 13.000 14.666 14.300 14.966 14.900 85.498 171.263
3 Doi Ryosuke
NSSU
14.466 14.533 13.333 14.500 14.400 14.633 85.865 170.197
4 Kawakami Shohei
Tokushukai
13.866 13.700 13.533 13.666 14.733 14.433 83.931 168.629
5 Kaya Kazuma
Central Sports
13.966 13.300 14.033 14.400 14.600 13.933 84.232 168.528
6 Tanigawa Kakeru
Central Sports
13.800 14.400 13.600 14.233 15.400 13.166 84.599 168.397
7 Tanigawa Wataru
Central Sports
14.266 13.433 14.133 14.666 15.033 12.633 84.164 168.128
8 Hasegawa Tsuyoshi
NIFS Kanoya
13.900 14.233 13.666 14.066 14.766 13.900 84.531 167.796
Matsumi Kazuki
Tokushukai
14.200 13.733 14.033 12.266 14.500 14.366 83.098 167.796
10 Kitazono Takeru
Tokushukai
13.500 12.466 13.966 14.766 13.833 14.633 83.164 167.596
11 Carlos Yulo
Teikyo University
14.700 12.566 14.000 15.033 14.233 13.633 84.165 167.530
12 Sugino Takaaki
Tokushukai
13.833 13.700 13.133 14.566 13.966 14.466 83.664 167.496
13 Tachibana Shiga
University of Tsukuba
14.200 13.666 13.200 14.400 14.200 13.433 83.099 166.764
14 Maeda Koki
Tochigi Sports
14.166 14.133 13.600 14.600 14.466 13.300 84.265 165.896
15 Miwa Teppei
Juntendo University
14.000 13.266 13.633 14.800 14.433 13.366 83.498 165.428
16 Takahashi Kazuya
Tokushukai
14.033 14.366 14.700 13.733 13.800 12.933 83.565 165.130
17 Takeda Kazuyuki
Tokushukai
12.566 13.666 14.333 13.700 13.866 13.800 81.931 164.528
18 Haruki Minori
Tokushukai
13.733 11.633 14.566 14.633 13.933 12.933 81.431 163.796
19 Kotoge Kazuma
NSSU
13.700 13.433 13.400 13.666 13.500 13.800 81.499 163.698
20 Taura Seiya
Tokushukai
13.866 13.000 13.400 14.500 13.700 13.266 81.732 163.262
21 Tanita Masaharu
Sakushin Gakuin
14.000 13.466 13.300 14.000 14.333 12.700 81.799 162.997
22 Sugimoto Kaito
Sohgoh
13.366 13.000 13.600 12.933 14.300 13.033 80.232 162.563
23 Hidaka Daiki
Juntendo University
13.633 13.600 12.666 13.900 13.666 14.033 81.498 162.528
24 Yuasa Kenya
Tochigi Sports
13.766 12.000 13.766 14.166 14.166 12.666 80.530 161.827
25 Hirano Shunsuke
Sohgoh
13.600 12.733 13.866 13.500 13.566 13.300 80.565 161.730
26 Nagasaki Shuto
University of Tsukuba
13.100 14.800 13.200 13.833 12.766 12.766 80.465 161.430
27 Tsumura Ryota
NIFS Kanoya
13.700 14.266 13.200 13.333 13.833 11.933 80.265 161.429
28 Kaneda Kiichi
NIFS Kanoya
13.566 12.000 14.033 14.166 13.900 11.800 79.465 160.563
29 Oka Shinnosuke
Tokushukai
14.033 14.500 13.400 12.733 13.333 —— 67.999 153.530
30 Fujimaki Shunpei
Tokushukai
—— —— 13.600 13.066 —— —— 26.666 108.897
31 Ueyama Rentaro
NIFS Kanoya
13.766 —— 13.700 —— —— —— 27.466 108.197
32 Chiba Kenta
Central Sports
—— 13.966 14.066 —— —— —— 28.032 108.164
33 Ishizawa Hiroto
Tokushukai
—— 14.566 —— —— 13.366 —— 27.932 107.931
34 Suzuki Shigeto
Ainet Group
—— —— —— 14.400 —— 14.000 28.400 107.065
35 Kitamura Fumiya
Central Sports
—— —— 13.766 —— 14.000 —— 27.766 106.265
36 Kondo Mamoru
NSSU
—— 14.133 —— —— —— 13.966 28.099 106.130
37 Maeno Fuya
Central Sports
—— —— —— —— —— 13.633 13.633 94.064
38 Okubo Keitaro
Junyu Club
—— —— 13.700 —— —— —— 13.700 93.764
39 Sasaki Ikuya
Sendai University
—— —— —— 14.533 —— —— 14.533 93.699
40 Kato Yuto
Konami Sports
—— —— 13.733 —— —— —— 13.733 93.564
41 Yoshida Motomu
Sendai University
—— —— —— —— —— 13.233 13.233 93.532
42 Yunoki Kentaro
Tokushukai
—— —— —— —— 14.000 —— 14.000 93.466
43 Aoki Shota
Tochigi Sports
14.366 —— —— —— —— —— 14.366 92.630
44 Kamoto Sho
Jun Sports
—— —— —— —— 10.633 —— 10.633 90.797
45 Murayama Kakuto
Juntendo University
—— —— —— —— 12.566 —— 12.566 89.631
46 Hiramatsu Koga
University of Tsukuba
14.266 —— —— —— —— —— 14.266 89.430
47 Tanaka Yusuke
Tanaka Gymnastics
—— —— —— —— 14.566 14.033 28.599 57.832
48 Minami Kazuki
M’s Sport Club
14.766 —— —— —— —— —— 14.766 43.665
49 Iwasawa Masahide
Sendai University
—— —— —— 14.800 —— —— 14.800 41.399
50 Nagayoshi Yu
Sohgoh
—— 12.800 —— —— —— —— 12.800 41.299
51 Yamaguchi Tomoki
NIFS Kanoya
—— 13.100 —— —— —— —— 13.100 41.100
52 Kabeya Hiyo
Nihon University
—— —— —— 14.600 —— —— 14.600 29.433
53 Asayama Yuta
Sendai University
—— 14.600 —— —— —— —— 14.600 28.866
54 Tsukiyama Shouma
Osaka University
14.133 —— —— —— —— —— 14.133 28.533
55 Yamasaki Kyota
Sohgoh
—— —— 14.366 —— —— —— 14.366 28.532
56 Kawasaki Taichi
Elefant Gymnastics
—— —— —— 13.500 —— —— 13.500 28.366
57 Yonekura Hidenobu
Tokushukai
—— —— —— 14.333 —— —— 14.333 28.199
58 Goshima Takahiro
Sohgoh
13.566 —— —— —— —— —— 13.566 27.599
59 Kobata Rensei
Tosu Gymnastics
—— —— —— —— —— 12.566 12.566 26.432

All-Around Qualification Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Hashimoto Daiki
Juntendo University
14.733 14.466 14.166 14.700 13.266 14.533 85.864
2 Kamoto Yuya
Konami Sports
13.900 13.000 14.633 14.366 15.200 14.666 85.765
3 Oka Shinnosuke
Tokushukai
14.066 14.300 13.466 14.700 14.933 14.066 85.531
4 Kawakami Shohei
Tokushukai
13.866 13.800 13.266 14.866 14.200 14.700 84.698
Matsumi Kazuki
Tokushukai
14.333 13.966 14.033 13.633 14.633 14.100 84.698
6 Kitazono Takeru
Tokushukai
14.300 13.866 13.833 13.100 14.833 14.500 84.432
7 Doi Ryosuke
NSSU
14.433 14.366 13.100 14.400 13.633 14.400 84.332
8 Tanigawa Wataru
Central Sports
13.666 12.866 13.966 14.866 14.800 13.800 83.964
9 Sugino Takaaki
Tokushukai
13.900 14.600 13.066 14.600 14.166 13.500 83.832
10 Tanigawa Kakeru
Central Sports
13.166 15.200 13.266 14.233 15.000 12.933 83.798
11 Kaya Kazuma
Central Sports
13.766 14.466 13.766 14.366 14.766 12.666 83.796
12 Tachibana Shiga
University of Tsukuba
13.933 13.700 13.466 14.533 14.333 13.700 83.665
13 Carlos Yulo
Teikyo University
14.233 12.400 13.666 15.200 14.766 13.100 83.365
14 Hasegawa Tsuyoshi
NIFS Kanoya
13.700 14.333 13.633 13.833 13.866 13.900 83.265
15 Takeda Kazuyuki
Tokushukai
13.633 13.466 14.366 13.900 13.566 13.666 82.597
16 Haruki Minori
Tokushukai
14.133 12.900 13.900 14.666 13.966 12.800 82.365
17 Sugimoto Kaito
Sohgoh
14.000 13.166 13.633 14.333 14.766 12.433 82.331
18 Fujimaki Shunpei
Tokushukai
12.366 13.266 13.733 14.233 14.233 14.400 82.231
19 Kotoge Kazuma
NSSU
13.833 13.766 13.600 13.600 13.500 13.900 82.199
20 Miwa Teppei
Juntendo University
13.966 12.366 13.800 14.866 14.566 12.366 81.930
21 Maeda Koki
Tochigi Sports
14.100 11.833 13.500 14.666 14.166 13.366 81.631
22 Takahashi Kazuya
Tokushukai
14.066 13.300 14.533 13.100 13.666 12.900 81.565
23 Taura Seiya
Tokushukai
13.166 12.966 13.533 14.166 14.533 13.166 81.530
24 Yuasa Kenya
Tochigi Sports
13.766 12.233 13.966 13.766 13.500 14.066 81.297
25 Tanita Masaharu
Sakushin Gakuin
14.266 13.266 13.100 13.933 13.100 13.533 81.198
26 Hirano Shunsuke
Sohgoh
13.533 13.633 13.700 13.733 13.266 13.300 81.165
27 Tsumura Ryota
NIFS Kanoya
13.933 14.133 12.866 13.366 13.933 12.933 81.164
28 Kaneda Kiichi
NIFS Kanoya
13.666 12.833 14.200 14.066 13.400 12.933 81.098
29 Hidaka Daiki
Juntendo University
13.566 13.433 12.666 13.766 13.733 13.866 81.030
30 Nagasaki Shuto
University of Tsukuba
13.133 14.800 13.000 13.766 13.166 13.100 80.965
31 Ueyama Rentaro
NIFS Kanoya
14.066 11.600 13.800 14.233 13.766 13.266 80.731
32 Sunaga Kouki
Funabashi High School
13.600 13.900 12.766 14.300 13.333 12.800 80.699
33 Maeno Fuya
Central Sports
13.933 13.266 12.266 13.100 13.666 14.200 80.431
34 Nagakawa Masamichi
Tochigi Sports
13.500 13.166 12.233 14.333 13.800 13.366 80.398
35 Yoshida Motomu
Sendai University
13.400 12.600 13.633 13.233 13.600 13.833 80.299
36 Kamoto Sho
Jun Sports
13.366 13.466 12.766 13.633 14.400 12.533 80.164
37 Chiba Kenta
Central Sports
13.300 14.100 14.066 14.300 11.500 12.866 80.132
Tomioka Hiroki
NIFS Kanoya
13.700 12.700 13.000 14.166 13.533 13.033 80.132
39 Ebisu Youta
Seifu High School
12.533 13.700 13.433 13.400 13.733 13.266 80.065
40 Okubo Keitaro
Junyu Club
12.833 12.666 13.733 13.933 13.533 13.366 80.064
41 Ishizawa Hiroto
Tokushukai
12.700 13.900 13.100 13.266 14.133 12.900 79.999
42 Kato Yuto
Konami Sports
13.366 12.166 14.033 14.133 12.600 13.533 79.831
Takada Yuki
Sohgoh
13.666 13.566 13.000 13.500 12.933 13.166 79.831
44 Fujii Taiyo
Tosu Gymnastics
13.566 12.966 13.533 14.266 13.633 11.833 79.797
45 Yamazaki Hiroki
Sanda Gymnastics
13.300 12.600 13.433 13.533 14.000 12.900 79.766
46 Komori Keisuke
Sohgoh
13.366 12.900 12.733 14.300 13.600 12.600 79.499
47 Yunoki Kentaro
Tokushukai
13.500 11.233 13.500 13.800 14.333 13.100 79.466
48 Sasaki Ikuya
Sendai University
14.000 11.600 12.400 14.766 13.400 13.000 79.166
49 Tanabe Yui
NIFS Kanoya
13.733 12.066 12.433 14.066 13.866 12.900 79.064
50 Suzuki Shigeto
Ainet Group
12.100 13.000 11.700 14.666 12.733 14.433 78.665
51 Izutani Takashi
Sohgoh
11.800 12.633 13.266 14.300 13.066 13.466 78.531
52 Kitamura Fumiya
Central Sports
12.466 12.500 13.800 13.700 14.533 11.500 78.499
53 Ichinose Tatsuki
Tsukahara Gymnastics
12.633 11.966 13.233 14.033 13.233 13.400 78.498
54 Aoki Shota
Tochigi Sports
14.366 11.733 13.166 14.333 13.533 11.133 78.264
55 Ueda Naoki
Tosu Gymnastics
13.366 11.866 12.266 13.533 13.300 13.800 78.131
56 Kondo Mamoru
NSSU
13.366 13.933 12.700 12.266 11.800 13.966 78.031
57 Ayashima Arisu
Juntendo University
13.066 12.066 13.566 13.166 12.400 13.566 77.830
58 Fujio Takumi
Waseda University
12.066 13.866 11.966 13.200 13.133 13.400 77.631
59 Kishida Kyogen
Rakunan High School
13.000 12.133 13.166 13.733 13.533 12.000 77.565
60 Tani Kentaro
Sohgoh
12.266 12.233 13.066 13.766 12.700 13.533 77.564
61 Kaneko Tomoki
Jun Sports
13.000 13.033 13.033 13.433 13.000 12.033 77.532
62 Uotani Takumi
Juntendo University
13.000 12.666 12.233 13.500 12.700 13.300 77.399
63 Inui Teppei
Sendai University
13.300 12.633 13.066 13.466 12.233 12.433 77.131
64 Ueda Yuta
University of Tsukuba
13.700 11.900 13.466 12.233 13.300 12.500 77.099
65 Murayama Kakuto
Juntendo University
12.900 12.466 12.133 12.100 14.233 13.233 77.065
66 Aiba Takuro
NSSU
13.400 9.766 13.566 13.166 13.800 13.066 76.764
67 Kamiyama Haruto
Sendai University
13.600 12.200 12.466 13.566 13.000 11.566 76.398
68 Ishizeki Mitsuki
Tokai University
12.866 11.400 11.866 14.333 12.200 12.533 75.198
69 Hiramatsu Koga
University of Tsukuba
14.033 10.966 12.333 13.933 13.566 10.333 75.164
70 Ogawa Takahiro
Komazawa University
10.533 13.300 12.333 13.600 12.966 12.400 75.132
71 Yamamoto Ibuki
Tochigi Sports
13.200 12.833 13.133 12.566 11.766 11.633 75.131
72 Kitamoto Chima
Osaka University
11.733 11.333 12.000 13.633 13.433 11.900 74.032
73 Nakayama Rei
University of Tsukuba
13.566 12.433 13.033 12.766 7.833 13.766 73.397
74 Morikawa Aki
Juntendo University
12.266 10.733 12.200 13.600 12.000 12.500 73.299
75 Kurata Leo
University of Tsukuba
9.900 12.733 11.933 13.066 12.400 12.666 72.698
76 Takei Yusuke
Waseda University
13.466 10.166 13.300 12.833 12.100 10.100 71.965
77 Kozakai Tatsuya
Shizuoka Sangyo U.
—— 3.933 12.633 13.466 9.766 12.300 52.098
78 Uchida Hayato
Meikei High School
13.800 12.933 —— 13.966 —— —— 40.699
79 Kasaoka Yoshiyuki
NSSU
12.600 —— 13.700 —— 12.466 —— 39.766
80 Hama Shota
Nihon University
13.666 —— —— —— 13.400 12.300 39.366
81 Yanagi Yuuki
Jun Sports
—— —— 12.833 —— 13.900 12.000 38.733
82 Yamauchi Keita
Fukuoka University
—— 12.600 —— —— 13.100 11.333 37.033
83 Tanaka Yusuke
Tanaka Gymnastics
—— —— —— —— 15.033 14.200 29.233
84 Minami Kazuki
M’s Sport Club
14.566 —— —— 14.333 —— —— 28.899
85 Nagayoshi Yu
Sohgoh
—— 14.533 —— —— 13.966 —— 28.499
86 Yamaguchi Tomoki
NIFS Kanoya
—— 14.300 13.700 —— —— —— 28.000
87 Kinoshita Nagisa
NSSU
—— —— —— —— 14.033 13.533 27.533
88 Nagasaki Kanato
NSSU
—— —— 13.466 —— 13.600 —— 27.066
89 Sakakibara Takuya
Juntendo University
12.633 —— —— 14.266 —— —— 26.899
90 Yumoto Kazushi
NSSU
—— —— 13.366 —— 13.366 —— 26.732
91 Morishita Ren
Jun Sports
13.700 —— —— 13.000 —— —— 26.700
92 Iwasawa Masahide
Sendai University
11.833 —— —— 14.766 —— —— 26.599
93 Hasiguchi Haruki
NSSU
—— —— —— 12.900 13.466 —— 26.366
94 Matsumoto Yusuke
University of Tsukuba
—— 12.600 —— —— 13.400 —— 26.000
95 Fujino Yunoshin
Fukuoka University
12.400 —— 13.300 —— —— —— 25.700
96 Shibata Kosuke
University of Tsukuba
12.866 —— —— —— —— 11.966 24.832
97 Itabashi Yujin
Sendai University
—— 12.400 —— —— —— 12.333 24.733
98 Toyosawa Teppei
Jun Sports
12.266 —— —— —— —— 12.233 24.499
99 Aoki Ryuto
Sendai University
13.600 —— —— —— —— 10.500 24.100
100 Hayashi Yuhei
Raise Gymnastics
—— 9.933 —— —— 13.433 —— 23.366
101 Shiraishi Yuki
Jun Sports
—— —— 12.033 —— —— 11.233 23.266
102 Kawasaki Taichi
Elefant Gymnastics
—— —— —— 14.866 —— —— 14.866
103 Kabeya Hiyo
Nihon University
—— —— —— 14.833 —— —— 14.833
104 Sakumoto Junya
Raise Gymnastics
—— —— —— 14.600 —— —— 14.600
105 Endo Mikito
Shizuoka Sangyo U.
—— —— —— 14.566 —— —— 14.566
106 Tsukiyama Shouma
Osaka University
14.400 —— —— —— —— —— 14.400
Watanabe Ikki
NSSU
—— —— —— 14.400 —— —— 14.400
108 Asayama Yuta
Sendai University
—— 14.266 —— —— —— —— 14.266
Yamane Naoki
Tosu Gymnastics
—— 14.266 —— —— —— —— 14.266
110 Karasawa Kazushi
Osaka University
—— —— —— 14.200 —— —— 14.200
111 Yamasaki Kyota
Sohgoh
—— —— 14.166 —— —— —— 14.166
112 Iwatsuki Banri
Sohgoh
—— —— —— —— 14.066 —— 14.066
113 Goshima Takahiro
Sohgoh
14.033 —— —— —— —— —— 14.033
114 Suzuki Ichita
Sendai University
14.000 —— —— —— —— —— 14.000
Suzuki Rayin
Funabashi High School
14.000 —— —— —— —— —— 14.000
116 Otani Naoki
Hokusho University
13.866 —— —— —— —— —— 13.866
Sashiki Chisora
Top Sports Club
13.866 —— —— —— —— —— 13.866
Yonekura Hidenobu
Tokushukai
—— —— —— 13.866 —— —— 13.866
Kobata Rensei
Tosu Gymnastics
—— —— —— —— —— 13.866 13.866
120 Mukainakano Ren
Waseda University
—— 13.833 —— —— —— —— 13.833
Kawamura Yuki
Kyushu Kyoritsu U.
—— 13.833 —— —— —— —— 13.833
Ogino Einosuke
Narashino High School
—— —— —— —— 13.833 —— 13.833
123 Tanabe Soichiro
Osaka University
—— —— 13.700 —— —— —— 13.700
124 Kato Ryohei
Konami Sports
13.666 —— —— —— —— —— 13.666
125 Yamamuro Koji
Mizutori Sports Club
—— —— —— —— 13.633 —— 13.633
126 Yamaoka Kotaro
Jun Sports
—— —— 13.600 —— —— —— 13.600
127 Kudo Tomoya
Jun Sports
—— 13.566 —— —— —— —— 13.566
Terachi Yujiro
Sendai University
—— —— 13.566 —— —— —— 13.566
Kawamura Ichiru
Seifu High School
—— —— —— —— —— 13.566 13.566
130 Omote Shinichiro
Sendai University
—— 13.533 —— —— —— —— 13.533
131 Kobayashi Kihito
Komazawa University
—— —— 13.500 —— —— —— 13.500
132 Tokuda Daisei
Nihon University
—— —— —— —— 13.466 —— 13.466
133 Kohama Hirohito
Team Ehime
—— —— —— —— —— 13.400 13.400
134 Sugiyama Tomoya
Meikei High School
—— —— 13.366 —— —— —— 13.366
135 Maenohara Shoho
NIFS Kanoya
13.300 —— —— —— —— —— 13.300
Hanaki Takuya
NIFS Kanoya
—— 13.300 —— —— —— —— 13.300
Takane Yuusei
NIFS Kanoya
—— —— —— —— —— 13.300 13.300
138 Nawa Shuma
Turtle Gymnastics
—— —— 13.166 —— —— —— 13.166
139 Omi Keita
Osaka University
—— 13.133 —— —— —— —— 13.133
Fujishima Hiroki
Osaka University
—— —— 13.133 —— —— —— 13.133
141 Yamaguchi Yu
Komazawa University
—— —— —— —— —— 13.066 13.066
142 Yamamoto Taiki
Waseda University
—— —— 13.000 —— —— —— 13.000
Hashimoto Wataru
Kokushikan University
—— —— —— 13.000 —— —— 13.000
144 Sashiki Akihito
Top Sports Club
—— —— 12.800 —— —— —— 12.800
145 Tajima Shota
University of Tsukuba
—— —— 12.733 —— —— —— 12.733
146 Onishi Kotaro
Fukuoka University
—— —— —— —— 12.666 —— 12.666
147 Hirata Yuichiro
NSSU
—— 12.600 —— —— —— —— 12.600
148 Nishi Jinsei
Sendai University
—— 12.566 —— —— —— —— 12.566
Ishiguro Seima
NIFS Kanoya
—— —— —— —— 12.566 —— 12.566
150 Tejima Katsu
NIFS Kanoya
—— —— —— —— —— 12.500 12.500
151 Inoue Keizo
NIFS Kanoya
—— 12.400 —— —— —— —— 12.400
152 Deguchi Ryotaka
Team Ehime
—— 12.300 —— —— —— —— 12.300
153 Inui Jinpei
NSSU
—— —— —— —— 12.200 —— 12.200
154 Obata Kazu
Shizuoka Sangyo U.
—— —— 12.033 —— —— —— 12.033
155 Nakagawa Yuki
Funabashi High School
—— 11.666 —— —— —— —— 11.666
156 Soma Hiromu
Athlete Club
—— 11.633 —— —— —— —— 11.633
157 Yamada Koki
Fukuoka University
—— —— —— —— —— 11.566 11.566
158 Ueda Takuma
Juntendo University
—— 10.733 —— —— —— —— 10.733
159 Miura Ryota
Jun Sports
—— —— —— —— 10.100 —— 10.100

6 thoughts on “2022 All-Japan Championships Men’s Results

  1. everybody know who am I ,real from Japan too, I am professional Football Player in the World… thank you… 🔒

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s