2018 Chinese Individual Junior Championships Results

The 2018 Chinese Individual Junior Championships were held from September 8 through September 10 in Henan, China.

All-Around Results

Rank Athlete Province VT UB BB FX AA
1 Chen Yanfei Zhejiang 12.950 12.250 12.650 12.750 50.600
2 Wang Hua Shandong 12.200 11.150 12.500 12.150 48.000
3 He Licheng Anhui 12.050 11.850 11.300 12.150 47.350
4 Wu Siyuan Zhejiang 12.100 11.550 11.600 11.400 46.650
5 Wu Yixuan Shandong 12.150 10.900 11.350 12.200 46.600
6 Meng Shangrong Zhejiang 11.800 12.450 10.250 12.050 46.550
7 Mo Yuxin Shandong 12.050 10.650 11.350 12.000 46.050
8 Yue Yue Anhui 12.050 10.700 11.200 11.200 45.150
9 Liu Lian Yunnan 11.750 9.900 9.950 11.050 42.650
10 Li Haoyuan Wuhan 10.850 10.000 10.650 10.600 42.100
11 Chen Yuanyuan Yunnan 11.050 10.000 10.350 10.250 41.650
12 Miao Ruijia Yunnan 10.900 8.950 10.850 10.050 40.750
13 Huang Qinyan Yunnan 11.650 8.350 9.250 8.450 37.700
14 Qiu Yucen Zhejiang —— —— 11.200 11.650 22.850
15 Wu Min Anhui —— —— 9.350 11.150 20.500

Vault Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total Average
1 Chen Yanfei Zhejiang 4.8 8.633 13.433 13.150
4.2 8.667 12.867
2 He Licheng Anhui 3.7 8.500 12.200 12.417
4.8 8.133 -0.3 12.633
3 Wu Yixuan Shandong 3.7 8.467 12.167 12.350
4.1 8.433 12.533
4 Meng Shangrong Zhejiang 3.7 8.333 12.033 11.783
3.5 8.033 11.533
5 Liu Lian Yunnan 3.7 8.067 11.767 11.700
3.5 8.133 11.633
6 Chen Yuanyuan Yunnan 3.5 7.933 -0.1 11.333 11.467
3.7 7.900 11.600
7 Wu Siyuan Zhejiang 3.7 8.433 12.133 11.450
2.0 8.767 10.767

Bars Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Meng Shangrong Zhejiang 4.6 7.700 12.300
2 Chen Yanfei Zhejiang 4.4 7.633 12.033
3 Wang Hua Shandong 4.3 7.633 11.933
4 Mo Yuxin Shandong 3.8 7.433 11.233
5 Wu Siyuan Zhejiang 3.7 7.467 11.167
6 Yue Yue Anhui 3.8 7.133 10.933
7 Wu Yixuan Shandong 3.1 7.767 10.867
8 He Licheng Anhui 3.2 4.733 7.933

Beam Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Chen Yanfei Zhejiang 5.1 8.300 13.400
2 Wang Hua Shandong 5.3 7.600 12.900
3 Mo Yuxin Shandong 4.6 7.867 12.467
4 He Licheng Anhui 4.3 7.233 11.533
5 Wu Siyuan Zhejiang 4.5 6.467 10.967
6 Yue Yue Anhui 5.1 5.733 10.833
7 Wu Yixuan Shandong 4.4 5.533 9.933
8 Miao Ruijia Yunnan 4.0 5.467 9.467

Floor Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Chen Yanfei Zhejiang 4.5 8.367 12.867
2 Wang Hua Shandong 4.4 8.167 +0.1 12.667
3 Wu Yixuan Shandong 4.4 7.767 12.167
4 He Licheng Anhui 4.5 7.633 12.133
5 Mo Yuxin Shandong 4.4 7.633 12.033
6 Wu Siyuan Zhejiang 4.3 7.700 12.000
7 Meng Shangrong Zhejiang 3.8 8.033 -0.1 11.733
8 Yue Yue Anhui 3.8 7.100 10.900

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s