2018 All-Japan Team Championships Men’s Results

The 2018 All-Japan Team Championships were held from November 24 through November 25 in Takasaki, Japan.

Team Final Results

Rank Team FX PH SR VT PB HB Total
1 JUNTENDO UNVERSITY 42.899 43.232 42.065 44.565 43.999 42.233 258.993
Wataru Tanigawa 14.366 —— 14.266 14.966 14.466 ——
Kazuma Kaya 14.300 14.533 13.393 —— 14.533 14.033
Masamichi Nakagawa 14.233 —— —— 14.666 —— ——
Shigeto Suzuki —— 14.533 —— —— —— 14.300
Kenta Chiba —— 14.166 13.866 —— 15.000 13.900
Keitaro Okubo —— —— —— 14.933 —— ——
2 NIPPON SPORTS SCIENCE UNIVERSITY 43.433 41.266 41.566 43.800 43.065 42.665 255.795
Kenzo Shirai 15.200 —— —— 14.900 14.333 14.266
Daisuke Fudono 14.433 13.900 —— —— 13.866 ——
Minori Haruki 13.800 —— 14.000 14.400 —— ——
Kentaro Yuzuki —— 14.300 13.833 —— —— ——
Kaito Sugimoto —— 13.066 —— 14.500 14.866 13.833
Kimi Yokoi —— —— 13.733 —— —— 14.566
3 CENTRAL SPORTS 42.765 41.366 41.332 42.799 43.632 40.766 252.660
Naoto Hayasaka 14.966 13.700 —— 14.700 —— 14.200
Shogo Nonomura 14.333 —— 14.500 13.666 14.633 ——
Daisuke Suzuki 13.466 —— —— —— —— 12.766
Takuto Kakitani —— 14.766 —— —— 15.033 ——
Kaito Imabayashi —— 12.900 13.266 14.433 —— ——
Chihiro Yoshioka —— —— 13.566 —— 13.966 13.800
4 TOKUSHUAI GYMNASTICS 42.832 42.432 42.599 42.066 41.133 39.865 250.927
Takumi Sato 14.566 —— 13.733 14.700 —— ——
Junpei Oka 14.266 13.833 —— 13.200 —— ——
Seiya Taura 14.000 —— —— 14.166 12.900 14.033
Tomomasa Hasegawa —— 14.933 —— —— —— 11.766
Kazuyuki Takeda —— 13.666 14.700 —— 13.733 ——
Ryuzo Sejima —— —— 14.166 —— 14.500 14.066
5 FUNABASHI HIGH SCHOOL 43.032 40.833 39.333 41.532 41.232 40.866 246.828
Kokawa Hiramatsu 14.566 —— —— —— —— ——
Rentaro Ueyama 14.333 13.433 13.433 13.500 13.533 ——
Kakuto Murayama 14.133 13.100 —— 13.966 —— 13.700
Daiki Hashimoto —— 14.300 12.900 14.066 14.033 14.100
Kiichi Kaneda —— —— 13.000 —— 13.666 ——
Daiki Hidaka —— —— —— —— —— 13.066
6 KONAMI 40.233 39.665 41.365 42.032 43.199 40.199 246.693
Yuya Kamoto 13.733 —— 14.333 —— 14.766 14.433
Ryohei Kato 13.700 13.833 —— 14.433 14.333 12.066
Shotaro Shirai 12.800 13.666 13.266 14.233 —— ——
Takumi Sato —— 12.166 13.766 —— 14.100 13.700
Minori Koyama —— —— —— 13.366 —— ——
7 SEIFU HIGH SCHOOL 41.598 40.099 39.966 42.099 39.866 41.199 244.827
Teppei Miwa 13.866 13.733 13.766 14.533 13.600 13.866
Takeru Kitazono 13.866 14.100 13.300 —— 13.900 13.833
Koki Morihara 13.866 —— —— 13.333 —— ——
Daisuke Ishizawa —— 12.266 —— —— 12.366 13.500
Kotaro Suetsugu —— —— 12.900 —— —— ——
Yuta Yano —— —— —— 14.233 —— ——
8 KANOYA SPORTS COLLEGE 42.332 40.265 40.332 40.665 39.732 40.966 244.292
Shinpei Fuijmaki 14.266 —— —— 12.566 13.166 ——
Fuya Maeno 14.033 14.766 14.200 14.533 13.000 13.866
Takeru Fukumoto 14.033 —— 13.066 —— —— ——
Takaaki Sugino —— 13.266 —— —— —— 13.000
Kurami Horiuchi —— 12.233 13.066 —— 13.566 14.100
Mizuki Hasegawa —— —— —— 13.566 —— ——
9 SOHGOH 40.899 38.766 40.099 41.832 40.532 40.499 242.627
Takahiro Goshima 14.433 —— 13.533 13.966 —— ——
Yu Nagayoshi 14.000 12.733 —— —— 14.166 13.533
Kentaro Tani 12.466 12.400 —— —— —— 13.733
Shohei Fujihara —— 13.633 13.733 —— 12.800 13.233
Keisuke Ogura —— —— 12.833 12.966 13.566 ——
Keisuke Asato —— —— —— 14.900 —— ——
10 SENDAI UNIVERSITY 41.933 39.999 39.832 43.198 39.032 37.566 241.560
Kazuki Minami 14.400 —— —— 14.466 —— ——
Kazumi Matsumi 13.800 12.766 13.266 —— 12.533 ——
Shota Aoki 13.733 —— 12.933 —— 12.766 12.333
Hiroki Ikeda —— 14.233 —— —— 13.733 13.533
Hiroki Aihara —— 13.000 —— 14.366 —— ——
Yujiro Terachi —— —— 13.633 14.366 —— 11.700
11 ASAHI LIFE 40.899 34.199 42.199 40.932 41.332 41.399 240.960
Shoichi Yamamoto 13.900 13.833 13.633 —— 14.900 13.300
Shinta Sakakibara 13.666 —— —— 14.433 —— ——
Takuya Nagano 13.333 10.333 14.633 13.766 12.366 ——
Tatsuki Ichise —— 10.033 13.933 12.733 —— 14.166
Koji Nonomura —— —— —— —— 14.066 13.933
12 FUKUOKA UNIVERSITY 39.399 40.366 37.899 43.032 38.599 38.666 237.961
Hayoto Uchida 13.433 13.733 —— 14.066 13.300 12.633
Ichiro Sakihama 13.400 —— —— 14.500 —— ——
Yuta Nakahara 12.566 13.300 12.533 14.466 13.066 12.900
Shintaro Futamata —— 13.333 —— —— —— 13.133
Atsuki Hattori —— —— 12.866 —— —— ——
Ryohei Fujii —— —— 12.500 —— 12.233 ——
13 WASEDA UNIVERSITY 38.666 36.432 40.432 42.698 41.899 37.732 237.859
Kazuya Takahashi 13.633 13.633 14.400 —— 13.766 ——
Tomoya Kashiwagi 13.300 12.233 —— 14.666 —— 12.933
Kentaro Takehata 11.733 —— —— 13.966 —— 12.366
Mohohiro Yamada —— 10.566 13.166 —— 13.933 12.433
Aran Minami —— —— 12.866 14.066 14.200 ——
14 UNIVERSITY OF TSUKUBA 42.232 34.698 40.166 41.498 40.599 36.732 235.925
Rensei Kobata 14.466 11.866 —— —— 14.000 13.400
Koki Maeda 14.100 11.366 13.200 14.066 13.266 11.866
Ibuki Yamamoto 13.666 —— 13.666 —— —— ——
Kosuke Wakasa —— 11.466 —— 13.966 —— ——
Tomoki Kaneko —— —— 13.300 —— 13.333 ——
Sho Kamoto —— —— —— 13.466 —— 11.466
15 KANZEI HIGH SCHOOL 40.132 39.866 36.933 40.232 40.465 35.499 233.127
Ryosuke Doi 13.766 13.333 12.000 14.066 13.666 11.233
Kosuke Shibata 13.266 —— —— 13.333 —— 11.533
Takumi Fujio 13.100 13.033 —— —— —— ——
Yusuke Matsumoto —— 13.500 12.400 —— 13.233 12.733
Rin Konagai —— —— 12.533 —— 13.566 ——
Akinori Morikawa —— —— —— 12.833 —— ——
JUNIOR TEAM 40.599 38.632 38.532 41.900 38.933 39.766 238.362
Kazushi Yumoto 13.966 —— 12.633 14.000 —— ——
Shiga Tachibana 13.800 13.966 13.233 —— 13.533 13.266
Kanato Nagasaki 12.833 —— —— —— —— ——
Mamoru Kondo —— 13.000 —— 14.000 —— 13.400
Tsuyoshi Hasegawa —— 11.666 —— —— 12.900 ——
Yasushi Emata —— —— 12.666 —— —— ——
Seiha Takahashi —— —— —— 13.900 —— ——
Shinosuke Oka —— —— —— —— 12.500 13.100
Advertisements

4 thoughts on “2018 All-Japan Team Championships Men’s Results

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s