2018 Kazakhstan Junior Championships Men’s Results

The 2018 Kazakhstan Junior Championships were held from November 5 through November 10 in Shymkent, Kazakhstan.

All-Around Results

Rank Athlete City FX PH SR VT PB HB AA
1 Emil Akhmedzhanov Shymkent 12.350 12.100 11.900 12.800 12.300 12.300 73.750
2 Farukh Nabiev Shymkent 12.050 11.000 12.900 13.600 9.700 11.600 70.850
3 Zhaiyk Galiev Almaty 12.100 10.300 12.100 12.800 10.800 11.800 69.900
4 Ilyas Zhaksymbet Almaty 10.700 11.900 12.800 12.800 10.000 11.100 69.300
5 Vladislav Kravchuk Kostanay 11.400 10.300 11.000 10.800 11.700 10.700 65.900
6 Alisher Toibazarov Shymkent 9.100 12.000 11.500 11.500 10.900 10.100 65.100
7 Nikolai Makiev Almaty 11.000 9.900 9.300 11.900 10.300 10.800 63.200
8 Aman Usen Shymkent 10.750 9.900 10.600 11.200 10.400 9.800 62.650
9 Vadim Ovcharenko Shymkent 9.600 10.400 10.500 13.000 10.300 8.850 62.650
10 Aleksei Alyasupiev Almaty 10.600 9.400 11.300 10.900 9.700 10.600 62.500
11 Ivan Temnikov Almaty 9.600 9.600 10.300 10.900 10.700 9.800 60.900
12 Stanislav Yarkin Shymkent 9.400 9.100 10.200 12.000 9.600 10.400 60.700
13 Azatulla Tilyakhodzhayev Shymkent 12.300 11.400 —— 12.000 11.700 10.450 57.850
14 Asan Salimov Almaty 6.400 3.500 10.200 12.600 11.300 9.200 53.200
15 Dias Serikbayev Shymkent 11.350 —— —— 10.900 11.800 11.400 45.450
16 Magomed Nogayev Almaty 9.800 9.100 7.000 9.800 9.500 —— 45.200
17 Biruni Daut Shymkent 9.600 8.000 9.000 10.900 7.400 —— 44.900
18 Dilmurat Khadraliev Shymkent 11.900 —— 10.100 10.100 11.600 —— 43.700
19 Semyon Shemyakin Almaty 10.500 —— —— 10.200 8.300 9.550 38.550
20 Aldiyar Kasymbek Almaty 8.800 8.500 6.800 —— —— —— 24.100
21 Roman Mamenov Pavlodar —— 5.000 —— —— —— —— 5.000

Floor Final Results

Rank Athlete City Total
1 Farukh Nabiev Shymkent 12.250
2 Emil Akhmedzhanov Shymkent 11.975
3 Vladislav Kravchuk Kostanay 11.875
4 Dilmurat Khadraliev Shymkent 11.775
5 Azatulla Tilyakhodzhayev Shymkent 11.325
6 Zhaiyk Galiev Almaty 11.025

Pommels Final Results

Rank Athlete City Total
1 Vadim Ovcharenko Shymkent 11.750
2 Alisher Toibazarov Shymkent 11.650
3 Farukh Nabiev Shymkent 11.425
4 Azatulla Tilyakhodzhayev Shymkent 11.250
5 Emil Akhmedzhanov Shymkent 11.100
6 Ilyas Zhaksymbet Almaty 10.500

Rings Final Results

Rank Athlete City Total
1 Ilyas Zhaksymbet Almaty 12.450
2 Farukh Nabiev Shymkent 11.775
3 Aleksei Alyasupiev Almaty 10.950
4 Zhaiyk Galiev Almaty 10.775
5 Emil Akhmedzhanov Shymkent 10.025
6 Alisher Toibazarov Shymkent 9.175

Vault Final Results

Rank Athlete City Average
1 Farukh Nabiev Shymkent 13.000
Alisher Toibazarov Shymkent 13.000
3 Emil Akhmedzhanov Shymkent 12.400
Semyon Shemyakin Almaty 12.400
5 Azatulla Tilyakhodzhayev Shymkent 11.175
6 Zhaiyk Galiev Almaty 10.925

P-Bars Final Results

Rank Athlete City Total
1 Azatulla Tilyakhodzhayev Shymkent 12.200
2 Asan Salimov Almaty 12.000
3 Dias Serikbayev Shymkent 11.975
Aman Usen Shymkent 11.975
5 Vladislav Kravchuk Kostanay 11.875
6 Dilmurat Khadraliev Shymkent 11.775
7 Emil Akhmedzhanov Shymkent 9.350

High Bar Final Results

Rank Athlete City Total
1 Emil Akhmedzhanov Shymkent 12.725
2 Zhaiyk Galiev Almaty 11.650
3 Nikolai Makiyev Almaty 11.575
Ivan Temnikov Almaty 11.575
5 Farukh Nabiev Shymkent 11.200
6 Ilyas Zhaksymbet Almaty 9.975
7 Dias Serikbayev Shymkent 9.425
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s