2020 All-Japan Men’s Qualifier Results

The 2020 All-Japan Men’s Qualifier was held from March 7 through March 8 in Tokyo, Japan.

All-Around Results

Rank Athlete Club FX PH SR VT PB HB AA
1 Kenya Yuasa Juntendo University 13.700 13.600 13.650 14.300 13.900 13.950 83.100
2 Shunpei Fujimaki NIFS Kanoya 14.300 13.400 12.550 14.300 13.650 13.850 82.050
3 Takato Chiba NSSU 14.000 13.500 12.400 14.450 13.550 13.550 81.450
4 Rentaro Ueyama NIFS Kanoya 14.350 13.300 13.500 14.400 13.600 12.200 81.350
5 Kazuya Takahashi Tokushukai 14.200 13.600 14.050 13.000 13.450 13.050 81.350
6 Minori Koyama Konami Sports Club 13.700 13.700 12.400 14.300 14.350 12.800 81.250
7 Kiichi Kaneda Funabashi High School 13.600 12.900 13.950 14.100 13.750 12.750 81.050
8 Sho Kamoto University of Tsukuba 13.800 13.250 12.700 14.000 12.650 13.750 80.150
9 Tomoki Sato NSSU 14.200 13.350 13.300 13.050 13.050 13.100 80.050
10 Kanta Amano NSSU 13.800 11.600 13.500 14.350 13.850 12.850 79.950
11 Mamoru Kondo Nittai Ebara / Tsurumi Junior 13.300 13.750 12.400 14.000 13.050 13.400 79.900
12 Rei Nakayama University of Tsukuba 13.950 11.900 12.550 13.800 13.750 13.500 79.450
13 Takuya Sakakibara Sabae High School 14.450 12.200 13.600 14.400 12.800 11.700 79.150
Leo Kurata Funabashi High School 14.200 12.250 12.400 13.500 13.300 13.500 79.150
15 Yuki Miura Juntendo University 13.100 11.650 12.950 13.700 13.400 14.250 79.050
16 Keitaro Yamamoto Juntendo University 13.900 12.700 12.750 13.650 12.500 13.350 78.850
17 Takumi Taira Do Challenge Club 12.600 13.400 12.450 14.400 13.250 12.500 78.600
18 Teppei Toyosawa Juntendo University 13.650 12.800 12.800 13.150 13.050 12.950 78.400
19 Takuya Tateishi Sohgoh 13.600 11.350 13.050 13.750 13.600 13.000 78.350
20 Kazushi Yumoto Nittai Ebara/Tsurumi Junior 13.600 11.500 12.650 14.350 13.350 12.750 78.200
21 Daisho Ishizawa Tokushukai Club 12.650 13.550 11.300 13.000 13.400 13.800 77.700
22 Koji Yamamuro Konami Sports Club 13.200 12.600 11.450 14.350 13.250 12.250 77.100
23 Shohei Fujiwara Sohgoh 13.350 11.150 13.700 12.250 13.000 13.450 76.900
24 Keisuke Komori University of Tsukuba 13.550 11.800 12.050 14.250 13.000 11.600 76.250
25 Ryuto Sato NSSU 12.250 12.600 12.450 12.400 12.600 13.900 76.200
26 Kenzo Kaneko Sohgoh 13.550 11.550 10.300 14.250 13.100 13.400 76.150
27 Ryotaka Deguchi Ehime 13.300 12.400 12.100 13.400 12.650 12.000 75.850
28 Kengo Hashimoto Tokai University 13.100 11.800 12.150 13.300 12.550 12.900 75.800
29 Kotaro Suetsugo Seifu Junior & Senior High School 11.100 13.100 12.650 12.700 12.800 12.100 74.450
30 Takashi Izutani Sohgoh 14.050 10.650 11.650 14.250 11.850 11.650 74.100
31 Yuki Shiraishi Kyushu Kyoritsu University 13.450 11.050 12.050 12.700 11.850 12.950 74.050
32 Keita Morino University of Tsukuba 12.050 13.050 12.100 13.700 11.400 11.550 73.850
33 Takuya Hashimoto Tokai University Alumni 11.100 12.850 11.900 13.600 12.750 10.650 72.850
34 Yuki Kawamura NSSU 10.650 12.300 12.950 13.100 11.550 11.950 72.500
35 Takumi Sato Konami Sports Club 12.400 11.000 10.400 12.800 11.550 13.900 72.050

One thought on “2020 All-Japan Men’s Qualifier Results

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s