2021 2nd Chinese Olympic Trials Results

The 2021 2nd Chinese Olympic Trials were held on July 2 in Shanghai, China.

All-Around Results

Rank Athlete Province VT UB BB FX AA
1 Zhang Jin Shanghai 14.466 13.633 14.933 14.000 57.032
2 Wei Xiaoyuan Guangxi 13.366 15.166 14.500 13.800 56.832
3 Lu Yufei Henan 14.433 14.866 13.500 14.033 56.832
4 Tang Xijing Beijing 13.666 14.500 14.833 13.600 56.599
5 Luo Rui Guangdong 13.333 14.700 15.133 13.233 56.399
6 Qi Qi Beijing 14.400 13.066 13.833 13.733 55.032
7 He Licheng Anhui 14.100 13.000 14.700 13.200 55.000
8 Guan Chenchen Zhejiang 14.366 13.466 15.366 —— 43.198
9 Ou Yushan Guangdong —— 13.200 15.100 —— 28.300
10 Liu Tingting Guangdong —— 14.366 —— —— 14.366
11 Sun Xinyi Guangdong —— —— 12.833 —— 12.833

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s