2023 All-Japan Championships Men’s Results

The 2023 All-Japan Championships were held from April 20 through April 23 in Tokyo, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA Total
1 Hashimoto Daiki
Juntendo University
13.966 14.400 13.800 14.200 14.766 14.300 85.432 171.497
2 Kaya Kazuma
Central Sports
13.833 14.400 13.800 14.166 14.366 13.700 84.265 169.764
3 Sugimoto Kaito
Sohgoh
14.066 13.266 13.733 14.200 15.233 13.700 84.198 168.197
4 Tanigawa Wataru
Central Sports
13.600 13.400 13.400 14.433 14.800 13.433 83.066 167.764
5 Kawakami Shohei
Tokushukai Sports
14.033 12.833 13.166 14.400 14.500 14.366 83.298 167.695
6 Tanigawa Kakeru
Central Sports
14.266 14.566 13.233 14.366 14.766 13.633 84.830 167.596
7 Miwa Teppei
Central Sports
13.066 13.133 12.800 14.833 14.700 12.900 81.432 167.564
8 Matsumi Kazuki
Tokushukai Sports
13.933 13.400 13.700 14.000 14.733 14.200 83.966 167.097
9 Kitazono Takeru
Tokushukai Sports
14.100 13.566 13.400 13.966 15.000 12.966 82.998 167.062
10 Oka Shinnosuke
Tokushukai Sports
14.200 13.866 13.700 14.200 15.233 14.166 85.365 166.829
11 Chiba Kenta
Central Sports
13.966 12.700 14.233 14.200 14.533 13.900 83.532 166.296
12 Sugino Takaaki
Tokushukai Sports
13.666 14.900 12.766 14.566 13.200 12.833 81.931 165.796
13 Tanida Masaharu
Juntendo University
13.866 13.300 13.366 14.533 14.200 13.700 82.965 165.731
14 Sasaki Fumiya
Sendai University
13.933 14.200 12.733 14.666 13.433 13.666 82.631 165.730
15 Tsumura Ryota
NIFS Kanoya
13.733 14.533 14.000 14.633 14.200 12.266 83.365 165.429
16 Yunoki Kentaro
NSSU Club
13.500 13.733 13.733 14.033 14.066 13.500 82.565 165.364
17 Kamoto Yuya
Konami Sports
13.600 11.633 14.300 13.800 15.000 14.466 82.799 165.230
18 Hasegawa Tsuyoshi
Tokushukai Sports
13.933 13.133 13.433 13.000 15.000 13.900 82.399 164.530
19 Doi Ryosuke
NSSU
14.500 12.433 12.966 14.300 14.266 14.333 82.798 164.330
20 Tanaka Yusuke
Tanaka Club
13.766 12.100 13.666 14.000 15.000 14.166 82.698 164.296
21 Hirano Shunsuke
Sohgoh
14.033 11.866 14.133 14.066 14.366 12.600 81.064 163.562
22 Haruki Minori
Tokushukai Sports
12.900 12.733 14.200 14.566 14.533 12.766 81.698 163.429
23 Tachibana Shiga
Meikei High School
14.066 13.133 12.733 14.500 14.333 13.133 81.898 162.997
24 Maeda Koki
Jun Sports
10.666 13.966 13.366 13.566 13.933 13.133 78.630 162.629
25 Kamoto Sho
Jun Sports
13.100 12.900 12.866 13.466 14.400 13.766 80.498 161.829
26 Kondo Mamoru
NSSU
13.433 13.866 12.833 13.933 12.033 14.166 80.264 161.562
27 Yoshida Motomu
Sendai University
13.200 12.800 12.500 13.866 13.766 13.766 79.898 160.896
28 Kato Yuto
Konami Sports
12.500 13.700 13.833 13.866 14.033 11.933 79.865 160.797
29 Aoki Shota
Jun Sports
13.633 12.600 12.166 13.300 13.400 13.866 78.965 160.295
30 Kaneko Tomoki
Jun Sports
13.200 13.100 13.300 13.700 12.933 12.800 79.033 160.064
Suetsugo Kotaro
University of Tsukuba
13.800 —— —— —— 13.866 13.866 41.532 121.396
Tanabe Yui
NIFS Kanoya
13.700 —— —— —— 13.800 —— 27.500 108.265
Kitamura Fumiya
Central Sports
—— —— —— —— 14.500 13.533 28.033 107.964
Ishizawa Hiroto
Tokushukai Sports
—— 14.733 —— —— —— 13.833 28.566 107.298
Fujio Takumi
Waseda University
—— 14.200 —— —— —— —— 14.200 95.032
Kaneda Kiichi
NIFS Kanoya
—— —— 14.366 —— —— —— 14.366 94.863
Takahashi Kazuya
Tokushukai Sports
—— —— 14.400 —— —— —— 14.400 94.799
Nagasaki Shuto
Jun Sports
—— 14.666 —— —— —— —— 14.666 94.798
Fujimaki Shunpei
Tokushukai Sports
—— —— —— —— —— 14.000 14.000 94.764
Carlos Yulo
Tokushukai Sports
—— —— —— —— 14.200 —— 14.200 94.098
Hiramatsu Koga
University of Tsukuba
13.200 —— —— —— —— —— 13.200 93.832
Nakayama Rei
Tosu Gymnastics
—— —— —— —— 13.900 —— 13.900 93.231
Kobata Rensei
Tosu Gymnastics
—— —— —— —— —— 13.966 13.966 92.897
Sunaga Koki
Juntendo University
—— 13.933 —— —— —— —— 13.933 92.432
Iwasawa Shoei
Sendai University
14.133 —— —— —— —— —— 14.133 92.264
Kamiyama Haruto
Sendai University
—— —— —— 14.766 —— —— 14.766 91.665
Kasaoka Yoshiyuki
Team Ehime
—— —— 13.000 —— —— —— 13.000 91.332
Minami Kazuki
M’s Sport Club
15.166 —— —— 14.733 —— —— 29.899 59.799
Otani Naoki
Hokusho University
—— —— —— 15.000 —— —— 15.000 30.033
Asayama Yudai
Sendai University
—— 14.833 —— —— —— —— 14.833 29.599
Yonekura Hidenobu
Tokushukai Sports
—— —— —— 14.033 —— —— 14.033 29.266
Asato Keisuke
Sohgoh
—— —— —— 13.866 —— —— 13.866 28.866
Endo Mikito
Shizuoka Sangyo
—— —— —— 14.066 —— —— 14.066 28.632
Yamazaki Hiroki
Keio Gymnastics
14.166 —— —— —— —— —— 14.166 28.366
Yamasaki Kyota
Sohgoh
—— —— 14.300 —— —— —— 14.300 28.366
Itabashi Towa
NSSU
—— —— 14.100 —— —— —— 14.100 28.366
Ueda Yuta
University of Tsukuba
—— —— 14.000 —— —— —— 14.000 28.133
Nagayoshi Yu
Sohgoh
—— —— —— —— 13.566 —— 13.566 28.066
Mukainakano Ren
Waseda University
—— 12.933 —— —— —— —— 12.933 27.166
Maeda Fusuke
Jiyugaoka Junior
—— —— —— —— —— 12.900 12.900 26.900

All-Around Qualification Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Miwa Teppei
Central Sports
14.400 13.800 13.900 14.866 15.133 14.033 86.132
2 Hashimoto Daiki
Juntendo University
14.000 14.633 13.800 14.533 14.366 14.733 86.065
3 Kaya Kazuma
Central Sports
14.200 14.533 13.800 14.200 14.966 13.800 85.499
4 Tanigawa Wataru
Central Sports
14.166 13.333 13.366 14.800 15.200 13.833 84.698
5 Kawakami Shohei
Tokushukai Sports
14.133 13.733 13.266 14.366 14.333 14.566 84.397
6 Kitazono Takeru
Tokushukai Sports
13.933 12.933 13.766 14.466 14.700 14.266 84.064
7 Sugimoto Kaito
Sohgoh
13.900 13.366 13.900 14.300 15.100 13.433 83.999
8 Maeda Koki
Jun Sports
14.233 13.800 13.600 14.766 14.200 13.400 83.999
9 Sugino Takaaki
Tokushukai Sports
14.100 14.566 13.066 14.600 14.433 13.100 83.865
10 Matsumi Kazuki
Tokushukai Sports
13.833 12.466 13.766 14.166 14.900 14.000 83.131
11 Sasaki Fumiya
Sendai University
14.000 14.133 12.800 14.800 13.933 13.433 83.099
12 Yunoki Kentaro
NSSU Club
13.800 13.600 13.666 14.200 14.233 13.300 82.799
13 Tanigawa Kakeru
Central Sports
14.000 12.866 13.200 13.900 15.300 13.500 82.766
14 Tanida Masaharu
Juntendo University
14.200 13.400 13.066 14.300 14.400 13.400 82.766
15 Chiba Kenta
Central Sports
13.866 12.733 14.066 13.900 14.333 13.866 82.764
16 Hirano Shunsuke
Sohgoh
13.800 13.566 13.733 14.033 14.233 13.133 82.498
17 Kamoto Yuya
Konami Sports
13.533 11.466 14.333 14.000 15.066 14.033 82.431
18 Hasegawa Tsuyoshi
Tokushukai Sports
13.266 14.033 13.033 13.733 14.766 13.300 82.131
19 Tsumura Ryota
NIFS Kanoya
13.500 14.466 13.733 14.233 14.066 12.066 82.064
20 Haruki Minori
Tokushukai Sports
13.366 13.100 14.433 14.166 13.966 12.700 81.731
21 Tanaka Yusuke
Tanaka Club
13.866 11.733 13.566 13.500 14.800 14.133 81.598
22 Doi Ryosuke
NSSU
14.600 13.066 13.200 14.266 14.800 11.600 81.532
23 Oka Shinnosuke
Tokushukai Sports
14.066 12.700 12.866 14.400 13.466 13.966 81.464
24 Kamoto Sho
Jun Sports
13.700 12.766 12.933 13.933 14.133 13.866 81.331
25 Aoki Shota
Jun Sports
13.966 12.966 13.266 13.300 14.066 13.766 81.330
26 Kondo Mamoru
NSSU
13.466 13.933 12.733 14.033 13.433 13.700 81.298
27 Tachibana Shiga
Meikei High School
14.400 13.300 12.900 14.266 14.433 11.800 81.099
28 Kaneko Tomoki
Jun Sports
13.266 13.500 13.433 14.000 13.866 12.966 81.031
29 Yoshida Motomu
Sendai University
13.600 13.766 13.266 13.666 14.100 12.600 80.998
30 Kato Yuto
Konami Sports
13.200 13.033 13.666 14.200 13.833 13.000 80.932
31 Fujio Takumi
Waseda University
13.266 14.300 12.400 13.500 13.766 13.600 80.832
32 Yamamoto Shoichi
Sports House
13.700 13.000 13.300 13.200 14.300 13.266 80.766
33 Tanabe Yui
NIFS Kanoya
13.833 13.000 12.533 14.133 14.366 12.900 80.765
34 Fujimaki Shunpei
Tokushukai Sports
13.033 12.333 13.733 13.566 14.066 14.033 80.764
35 Watanabe Kosho
Waseda University
13.533 13.500 12.600 14.566 13.466 13.033 80.698
36 Hiramatsu Koga
University of Tsukuba
14.200 13.233 12.900 14.133 13.633 12.533 80.632
37 Kaneda Kiichi
NIFS Kanoya
13.733 11.766 14.466 13.866 13.700 12.966 80.497
38 Takahashi Kazuya
Tokushukai Sports
12.833 12.766 14.400 13.500 14.200 12.700 80.399
39 Kabeya Hinata
Nihon University
13.566 12.566 12.966 14.466 13.900 12.866 80.330
40 Nagasaki Shuto
Jun Sports
12.700 14.033 13.033 14.100 13.333 12.933 80.132
41 Komori Keisuke
Sohgoh
13.233 12.800 12.966 14.133 13.566 13.333 80.031
42 Kitamura Fumiya
Central Sports
12.333 12.266 13.333 13.733 14.533 13.733 79.931
43 Carlos Yulo
Tokushukai Sports
12.500 10.966 13.900 14.000 15.266 13.266 79.898
44 Suetsugo Kotaro
University of Tsukuba
13.766 12.733 13.200 11.966 14.433 13.766 79.864
45 Uchida Hayato
Meikei High School
12.633 13.633 12.733 14.300 13.666 12.866 79.831
46 Suzuki Shigeto
Ai Net Group
13.466 12.100 12.800 14.333 14.166 12.933 79.798
47 Hidaka Daiki
Juntendo University
13.533 12.600 12.600 13.866 13.466 13.733 79.798
48 Tanabe Soichiro
Osaka University
13.733 12.233 13.700 14.500 13.300 12.233 79.699
49 Hama Shota
Raise Gymnastics
13.233 13.266 13.033 13.633 13.766 12.666 79.597
50 Izutani Keishi
Sohgoh
13.333 12.966 13.133 13.233 13.666 13.266 79.597
51 Nakayama Rei
Tosu Gymnastics
13.533 11.566 12.733 14.033 14.366 13.100 79.331
52 Nakagawa Masamichi
Jun Sports
13.566 12.333 12.533 13.400 14.066 13.166 79.064
53 Iwasaki Hiroto
NIFS Kanoya
12.933 13.800 12.400 13.333 13.600 12.866 78.932
54 Kobata Rensei
Tosu Gymnastics
13.500 13.566 12.566 13.866 11.433 14.000 78.931
55 Matsumoto Yusuke
Meikei High School
13.066 13.833 12.300 13.733 13.233 12.733 78.898
56 Ishizawa Hiroto
Tokushukai Sports
13.333 14.100 12.733 11.300 13.466 13.800 78.732
57 Tsukiyama Shoma
Osaka University
12.866 13.666 12.533 14.500 11.733 13.400 78.698
58 Inui Jinpei
NSSU
12.766 12.300 12.400 13.700 14.266 13.233 78.665
59 Maeno Fuya
Central Sports
13.533 10.966 13.100 14.033 13.900 13.000 78.532
60 Tsunogai Tomoharu
Funabashi High School
13.366 13.600 12.733 14.266 13.533 11.033 78.531
61 Sunaga Koki
Juntendo University
13.633 13.900 11.533 13.433 13.100 12.900 78.499
62 Kasaoka Yoshiyuki
Team Ehime
13.200 12.100 14.033 13.233 13.500 12.266 78.332
63 Tajima Syota
University of Tsukuba
13.433 11.433 13.433 13.966 13.933 12.133 78.331
64 Iwasawa Shoei
Sendai University
13.933 10.833 13.433 13.700 13.566 12.666 78.131
65 Kaneda Akito
Funabashi High School
13.466 13.100 12.666 13.200 13.633 11.900 77.965
66 Aiba Takuro
NSSU
13.033 12.933 13.666 13.466 12.200 12.666 77.964
67 Sakaguchi Keisuke
Fukuoka University
13.200 12.433 12.900 13.466 12.866 12.933 77.798
68 Ebisu Yota
Juntendo University
13.600 11.133 12.200 13.466 14.066 12.933 77.398
69 Kawaguchi Yuhi
Komazawa University
12.933 13.033 12.400 13.833 12.533 12.300 77.032
70 Hasiguchi Haruki
NSSU
13.433 10.866 13.400 13.433 13.900 11.900 76.932
71 Kamiyama Haruto
Sendai University
13.300 10.133 13.133 14.800 13.200 12.333 76.899
72 Ueyama Rentaro
Tokushukai Sports
13.166 12.233 12.333 14.266 13.700 11.200 76.898
73 Ueda Naoki
Tosu Gymnastics
13.200 13.000 13.166 13.733 12.466 11.233 76.798
74 Nagasaki Kanato
NSSU
13.100 12.766 12.000 13.133 12.133 12.633 75.765
75 Maeno Shuma
Kyushu Kyoritsu University
12.900 10.700 12.233 13.766 12.533 13.233 75.365
76 Inui Teppei
Club Shizuoka
11.833 11.766 12.966 13.433 12.933 12.166 75.097
77 Sato Tomoki
Sohgoh
12.633 10.266 13.100 13.300 12.200 12.900 74.399
78 Wakihara Kazushi
Kanzei High School
11.200 9.666 11.766 13.566 13.500 13.533 73.231
79 Tanaka Tomoya
Kokushikan University
12.300 10.933 11.933 13.566 11.333 11.766 71.831
80 Nakamura Ryutaro
Kanzei High School
12.133 11.733 10.666 14.266 9.866 12.700 71.364
81 Fujii Kosuke
Osaka University
11.100 12.433 12.266 13.666 12.466 9.133 71.064
Minami Kazuki
M’s Sport Club
15.200 —— —— 14.700 —— —— 29.900
Takei Yusuke
Sohgoh
—— —— 13.033 —— 14.166 —— 27.199
Morikawa Akinori
Juntendo University
13.666 —— —— —— —— 13.466 27.132
Okubo Keitaro
Junyu Club
—— —— 13.733 13.133 —— —— 26.866
Yamazaki Masaki
University of Tsukuba
13.500 —— —— —— —— 13.333 26.833
Yonekura Hidenobu
Tokushukai Sports
—— —— —— 15.233 —— —— 15.233
Otani Naoki
Hokusho University
—— —— —— 15.033 —— —— 15.033
Asato Keisuke
Sohgoh
—— —— —— 15.000 —— —— 15.000
Asayama Yudai
Sendai University
—— 14.766 —— —— —— —— 14.766
Endo Mikito
Shizuoka Sangyo
—— —— —— 14.566 —— —— 14.566
Morishita Ren
Jun Sports
—— —— —— 14.533 —— —— 14.533
Nagayoshi Yu
Sohgoh
—— —— —— —— 14.500 —— 14.500
Nizeki Aisho
Nihon University
—— —— —— 14.466 —— —— 14.466
Itabashi Towa
NSSU
—— —— 14.266 —— —— —— 14.266
Mukainakano Ren
Waseda University
—— 14.233 —— —— —— —— 14.233
Yamazaki Hiroki
Keio Gymnastics
14.200 —— —— —— —— —— 14.200
Ueda Yuta
University of Tsukuba
—— —— 14.133 —— —— —— 14.133
Ogino Einosuke
NSSU
—— —— —— —— 14.133 —— 14.133
Yamasaki Kyota
Sohgoh
—— —— 14.066 —— —— —— 14.066
Maeda Fusuke
Jiyugaoka Junior
—— —— —— —— —— 14.000 14.000
Iwatsuki Banri
Sohgoh
—— —— —— —— 13.933 —— 13.933
Omi Keita
Osaka University
—— 13.733 —— —— —— —— 13.733
Tokuda Daiki
Nihon University
—— —— —— —— 13.666 —— 13.666
Hirumachi Yuta
Sendai University
—— —— 13.366 —— —— —— 13.366
Kato Ryohei
Konami Sports
13.300 —— —— —— —— —— 13.300
Sugiyama Koriza
NSSU
13.100 —— —— —— —— —— 13.100
Honda Isao
Sendai University
—— —— 13.066 —— —— —— 13.066
Murayama Kakuto
Johnson Fitness
12.666 —— —— —— —— —— 12.666
Shiraishi Yuki
Jun Sports
—— —— —— —— —— 12.666 12.666
Fujii Taiyo
Tosu Gymnastics
—— —— —— —— —— 12.666 12.666
Takahashi Ryuma
Sendai University
12.433 —— —— —— —— —— 12.433
Nakagawa Yuki
Shizuoka Sangyo
—— 12.366 —— —— —— —— 12.366
Soma Hiromu
Athlete Club
—— 11.866 —— —— —— —— 11.866
Kinoshita Nagisa
NSSU
—— —— —— —— —— 10.833 10.833
Kikushima Yunosuke
Tokai University
—— 9.266 —— —— —— —— 9.266
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s