Anastasiya Ilnytska

35168

Full Name Anastasiya Ilnytska
Nation Ukraine
Birthdate October 27, 1998
Status Retired

Click here for all coverage related to Anastasiya Ilnytska on The Gymternet.

2014 Results

Date Competition VT UB BB FX AA
Oct 3-12 World Championships QF 13.800 11.133 11.733 11.866 48.532

Return to the Gymnast Database.