2012 Chinese Championships Results

The 2012 Chinese Championships were held from May 8 through May 12 in Shanghai, China.

All-Around Results

Rank Athlete Province VT UB BB FX AA
1 Deng Linlin Anhui 14.100 13.950 14.350 14.150 56.550
2 Jiang Yuyuan Zhejiang 13.800 14.700 13.850 13.750 56.100
3 Tan Sixin Shanghai 13.450 14.400 14.450 13.300 55.600
Shang Chunsong Hunan 13.400 14.350 14.000 13.850 55.600
5 Huang Qiushuang Guangdong 14.500 12.900 13.650 14.000 55.050
6 Liu Zhilin Hubei —— —— —— —— 52.400
7 Luo Peiru Guangdong 13.250 14.550 11.850 12.650 52.300
8 Xiao Kangjun Shanghai 13.700 12.400 12.800 13.250 52.150

Vault Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total Average
1 Cheng Fei Hubei 5.8 8.850 14.650 14.662
5.6 9.075 14.675
2 Li Yiting Beijing 6.0 8.525 14.525 14.562
6.3 8.300 14.600
3 Yang Pei Shaanxi 6.0 8.225 14.225 14.275
6.3 8.025 14.325
4 Jiang Tong Tianjin 5.3 8.525 13.825 13.862
5.6 8.300 13.900
5 Yuan Xiaoyang Zhejiang 5.2 8.225 13.425 13.450
5.0 8.475 13.475
6 Wang Xin Beijing 4.6 8.100 12.700 13.287
5.8 8.075 13.875
7 Angel Wong Hiu Ying Hong Kong 5.2 8.150 13.350 13.262
5.9 7.275 13.175
8 He Chuchu Hubei 5.0 8.125 13.125 13.062
5.8 7.200 13.000

Bars Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 He Kexin Beijing 7.1 8.550 15.650
2 Huang Huidan Zhejiang 6.6 7.575 14.175
3 Tan Jiaxin Hunan 6.1 7.950 14.050
4 Jiang Yuyuan Zhejiang 6.2 7.650 13.850
5 Tan Sixin Shanghai 6.4 7.200 13.600
6 Xiao Kangjun Shanghai 6.5 7.000 13.500
7 Wu Liufang Guangdong 6.6 6.025 12.625
8 Shang Chunsong Hunan 6.2 6.250 12.450

Beam Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Tan Sixin Shanghai 6.3 8.550 14.850
2 Zeng Siqi Hunan 6.4 8.275 14.675
3 Sui Lu Shanghai 6.5 7.950 14.450
4 Huang Qiushuang Guangdong 5.5 8.075 13.575
5 Shang Chunsong Hunan 6.3 6.775 13.075
6 Lou Nina Zhejiang 6.1 6.575 12.675
7 Xie Biying Henan 5.5 6.925 12.425
8 Wu Liufang Guangdong 5.1 6.900 12.000

Floor Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Sui Lu Shanghai 5.7 8.225 -0.1 13.825
2 Tan Sixin Shanghai 5.5 8.200 13.700
3 Cheng Fei Hubei 5.4 8.325 -0.1 13.625
4 Deng Linlin Anhui 5.4 8.200 13.600
Shang Chunsong Hunan 5.7 7.900 13.600
6 Jiang Tong Tianjin 5.4 7.900 13.300
7 Zhang Jing Hubei 5.4 7.825 -0.1 13.125
8 Lou Nina Zhejiang 5.4 7.550 12.950

Team Final Results

Rank Province Total
1 Shanghai 221.400
2 Guangdong 213.850
3 Hunan 213.450
4 Zhejiang 212.750
5 Hubei 209.600
6 Anhui 200.550
7 Beijing 199.400
8 Sichuan 199.000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s