2014 NHK Trophy Results

The 2014 NHK Trophy was held from June 7 through June 8 in Tokyo, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete Gym VT UB BB FX AA Points Total
1 Natsumi Sasada NSSU 13.800 13.900 14.600 13.450 55.750 27.975 83.725
2 Asuka Teramoto Chukyo 14.100 13.650 13.900 13.250 54.900 27.725 82.625
3 Wakana Inoue Tsukuba 13.250 13.100 13.400 13.150 52.900 27.000 79.900
4 Mai Murakami Iketani 14.450 12.700 13.050 12.900 53.100 26.675 79.775
5 Azumi Ishikura Zero GC 13.500 12.750 13.700 13.150 53.100 26.400 79.500
6 Yu Minobe Asahi Seimei 12.450 13.950 14.300 11.600 52.300 27.000 79.300
7 Sae Miyakawa Saints GC 15.150 12.900 10.800 14.050 52.900 26.275 79.175
8 Marina Kawasaki Tri GC 13.750 12.750 13.200 12.550 52.250 26.500 78.750
9 Mizuho Nagai NSSU 15.000 12.200 12.000 13.250 52.450 25.950 78.400
10 Yuriko Yamamoto Toda City 14.000 12.950 12.650 12.350 51.950 26.325 78.275
11 Yuna Hiraiwa Mitsubishi 13.900 12.700 10.800 13.200 50.600 27.475 78.075
12 Aiko Sugihara Hagoromo 13.600 12.600 12.650 13.250 52.100 25.375 77.475
13 Sakura Yumoto Narawa 13.550 12.500 12.550 12.650 51.250 26.175 77.425
14 Akiho Sato NSSU 14.150 12.350 12.200 12.700 51.400 26.000 77.400
15 Minami Honda Amagasaki 13.450 12.700 13.900 12.600 52.650 24.450 77.100
16 Koko Dobashi Legyc 14.100 10.850 11.950 13.050 49.950 26.225 76.175
17 Takuko Kitano Wakayama 13.550 12.250 13.000 11.800 50.600 24.925 75.525
18 Nanase Ashikawa Mizutori 13.250 12.850 12.800 11.800 50.700 24.725 75.425
19 Aya Kawakubo Keio 13.350 12.450 11.950 12.700 50.450 24.750 75.200
20 Yasuha Matsumura Chukyo 13.550 12.550 12.250 11.750 50.100 24.750 74.850
21 Honoka Koga NSSU 12.850 12.300 12.500 12.650 50.300 23.525 73.825
22 Yuka Natsume Mukogawa 13.000 9.350 10.350 12.000 44.700 25.400 70.100

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s