2016 Belarusian Championships Results

The 2016 Belarusian Championships were held from October 4 through October 7 in Mogilev, Belarus.

All-Around Results

Rank Athlete City VT UB BB FX AA
1 Dziyana Kirykovich Minsk 12.130 12.300 13.400 13.330 51.160
2 Anna Travkova Grodno 13.260 11.750 11.050 12.960 49.020
3 Sviatlana Lifenka Gomel 13.400 10.700 10.600 13.730 48.430
4 Viktoria Zhuk Grodno 13.400 9.600 12.850 11.330 47.180
5 Aliaksandra Netyazhenko Minsk 12.800 9.200 11.350 12.860 46.210
6 Dziyana Hramko Grodno 12.830 12.100 8.100 12.560 45.590
7 Anastasiya Nikitina Gomel 12.800 9.350 11.000 12.000 45.150
8 Daria Kurova Grodno 12.630 9.200 11.850 11.360 45.040
9 Elizaveta Travkina Baranovichi 12.860 9.250 11.800 11.100 45.010
10 Valeriya Nosova Vitebsk 12.900 9.600 11.400 11.100 45.000
11 Tatsiana Tsatsokha Mogilev 13.460 9.200 10.250 11.100 44.010
12 Diana Tishkovets Minsk 11.960 8.750 10.850 12.000 43.560
13 Kristina Nosova Vitebsk 12.400 9.750 9.650 11.700 43.500
14 Natalia Malaeva Gomel 12.560 8.600 9.900 11.630 42.690
15 Anastasiya Sereneva Minsk 11.800 7.500 10.800 12.460 42.560
16 Alyona Malaeva Gomel 12.330 8.950 9.800 11.000 42.080
17 Aliaksandra Komissarova Vitebsk 12.430 9.450 8.800 11.330 42.010
18 Yuliya Sergeyeva Gomel 12.600 8.350 9.450 11.500 41.900
19 Alina Esipova Mogilev 12.600 6.500 9.100 11.360 39.560
20 Valeriya Sivoplyas Mogilev 11.930 7.550 6.700 10.860 37.040
21 Angelina Ermashkevich Vitebsk 12.460 9.700 —— 10.700 32.860
22 Mariya Lastovskaya Borisov —— 10.100 9.800 12.030 31.930
23 Elizaveta Ponkratova Vitebsk 11.560 —— 9.100 10.530 31.190
24 Aliaksandra Artsiukh Grodno —— 9.500 10.200 11.460 31.160
25 Valeriya Sukhoverkhaya Minsk —— 6.900 9.350 10.700 26.950
Diana Varinska Ukraine —— 13.400 14.400 14.230 42.030
Angelina Kysla Ukraine —— 13.150 11.200 13.700 38.050

Vault Final Results

Rank Athlete City Average
1 Tatsiana Tsatsokha Mogilev 13.750
2 Sviatlana Lifenka Gomel 13.216
3 Viktoria Zhuk Grodno 13.133
4 Aliaksandra Netyazhenko Minsk 12.983
5 Anastasiya Nikitina Gomel 12.866
6 Dziyana Kirykovich Minsk 12.783
7 Natalia Malaeva Gomel 12.433
8 Elizaveta Travkina Baranovichi 11.933

Bars Final Results

Rank Athlete City Total
1 Anna Travkova Grodno 12.600
2 Dziyana Hramko Grodno 12.400
3 Dziyana Kirykovich Minsk 12.120
4 Mariya Lastovskaya Borisov 9.870
5 Sviatlana Lifenka Gomel 9.750
6 Kristina Nosova Vitebsk 9.620

Beam Final Results

Rank Athlete City Total
1 Viktoria Zhuk Grodno 13.100
2 Dziyana Kirykovich Minsk 12.950
3 Valeriya Nosova Vitebsk 11.200
4 Aliaksandra Netyazhenko Minsk 10.400
5 Elizaveta Travkina Baranovichi 10.050
6 Daria Kurova Grodno 9.520

Floor Final Results

Rank Athlete City Total
1 Sviatlana Lifenka Gomel 13.360
2 Dziyana Kirykovich Minsk 13.260
3 Anna Travkova Grodno 13.100
4 Aliaksandra Netyazhenko Minsk 13.000
5 Dziyana Hramko Grodno 12.260
6 Anastasiya Sereneva Minsk 11.900

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s