2017 Valkina Memorial Results

The 2017 Valkina Memorial was held from February 22 through February 24 in Mogilev, Belarus.

Senior All-Around Results

Rank Athlete City VT UB BB FX AA
1 Hanna Traukova Grodno 13.000 9.160 11.960 12.350 46.470
2 Sviatlana Lifenka Gomel 13.000 9.200 11.260 11.200 44.660
3 Natalia Malaeva Gomel 12.400 8.600 10.660 10.950 42.610
4 Anastasiya Nikitina Gomel 12.200 8.360 10.860 10.950 42.370
5 Diana Tishkovets Pinsk 12.800 8.100 10.930 10.500 42.330
6 Valeriya Nosova Vitebsk 12.200 9.730 10.600 9.750 42.280
7 Kristina Nosova Vitebsk 12.000 8.760 10.000 10.850 41.610
8 Aliaksandra Komissarova Vitebsk 12.150 9.100 8.960 10.900 41.110
9 Yuliya Sergeyeva Gomel 12.300 7.900 10.560 10.250 41.010
10 Viktoria Zhuk Grodno 12.150 6.600 11.760 8.850 39.360
11 Dziyana Hramko Grodno 12.400 10.970 4.700 10.450 38.520
12 Alina Esipova Mogilev 12.050 —— 10.500 10.350 32.900
13 Valeriya Sivoplyas Mogilev 12.000 6.700 —— 10.500 29.200

Junior All-Around Results

Rank Athlete City VT UB BB FX AA
1 Dziyana Kirykovich Pinsk 12.800 10.630 11.830 12.250 47.510
2 Aliaksandra Netyazhenko Minsk 11.900 10.800 9.700 12.000 44.400
3 Darya Matyushenko Mogilev 12.400 9.360 10.960 11.300 44.020
4 Daria Ovsyannikova Minsk 12.250 9.200 9.900 12.500 43.850
5 Elizaveta Travkina Baranovichi 12.000 8.500 10.130 10.850 41.480
6 Angelina Ermashkevich Vitebsk 12.050 8.500 9.330 10.550 40.430
7 Ulyana Ivanova Vitebsk 12.700 7.700 10.100 9.850 40.350
8 Daria Selivanova Babryusk 11.800 7.800 9.300 10.850 39.750
9 Mariya Rayevskaya Gomel 11.050 7.430 8.900 10.400 37.780
10 Viktoria Garipova Gomel 10.150 8.500 8.960 8.100 35.710
11 Karina Metelitsa Barysaw —— 10.600 10.800 9.950 31.350

Vault Final Results

Rank Athlete City Average
1 Sviatlana Lifenka Gomel 12.512
2 Ulyana Ivanova Vitebsk 12.475
3 Darya Matyushenko Mogilev 12.350
4 Natalia Malaeva Gomel 12.337
5 Diana Tishkovets Pinsk 12.300
6 Elizaveta Travkina Baranovichi 12.287
7 Anastasiya Nikitina Gomel 12.262
8 Viktoria Zhuk Grodno 11.850

Bars Final Results

Rank Athlete City Score
1 Hanna Traukova Grodno 11.700
2 Aliaksandra Netyazhenko Minsk 11.030
3 Dziyana Hramko Grodno 10.930
4 Sviatlana Lifenka Gomel 9.330
5 Karina Metelitsa Barysaw 8.900
6 Daria Ovsyannikova Minsk 8.860
7 Valeriya Nosova Vitebsk 8.830
8 Dziyana Kirykovich Pinsk 8.430

Beam Final Results

Rank Athlete City Score
1 Viktoria Zhuk Grodno 12.730
2 Aliaksandra Netyazhenko Gomel 11.850
3 Sviatlana Lifenka Gomel 11.730
4 Hanna Traukova Grodno 11.630
5 Karina Metelitsa Barysaw 11.460
6 Dziyana Kirykovich Pinsk 10.800
7 Diana Tishkovets Pinsk 10.430
8 Darya Matyushenko Mogilev 10.300

Floor Final Results

Rank Athlete City Score
1 Dziyana Kirykovich Pinsk 12.350
2 Hanna Traukova Grodno 12.330
3 Sviatlana Lifenka Gomel 12.300
4 Daria Ovsyannikova Minsk 12.080
5 Darya Matyushenko Mogilev 11.530
6 Anastasiya Nikitina Gomel 10.630
7 Natalia Malaeva Gomel 10.275
8 Aliaksandra Netyazhenko Minsk 9.180

3 thoughts on “2017 Valkina Memorial Results

  1. Pingback: New Senior Traukova Wins Valkina Memorial | The Gymternet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s