2018 Belarusian Championships

The 2018 Belarusian Championships were held from September 19 through September 21 in Mogilev, Belarus.

All-Around Results

Rank Athlete City VT UB BB FX AA
1 Aliaksandra Varabyova Mogilev 13.360 12.800 12.650 13.200 52.010
2 Anastasiya Alistratava Grodno 13.500 12.650 11.250 12.200 49.600
3 Anastasiya Savitskaya Minsk 12.600 9.950 12.700 12.650 47.900
4 Hanna Traukova Grodno 14.060 10.550 10.150 13.100 47.860
5 Ganna Metelitsa Vitebsk 11.530 13.650 10.300 12.250 47.730
6 Karina Metelitsa Minsk 12.260 11.300 11.500 11.600 46.660
7 Aliaksandra Netsiazhenka Minsk 11.630 11.800 11.050 11.950 46.430
8 Daria Ovsyannikova Minsk 12.330 10.400 10.400 12.300 45.430
9 Anastasiya Ursa Baranovichi 12.660 9.000 11.550 11.200 44.410
10 Kseniya Pilets Grodno 12.760 10.450 10.700 10.450 44.360
11 Mariya Enina Gomel 12.100 10.350 9.500 11.600 43.550
12 Irina Khodykina Grodno 12.360 11.050 8.950 10.900 43.260
13 Mariya Sidorovich Baranovichi 12.030 8.200 10.950 11.150 42.330
14 Dariya Yachmeneva Gomel 12.360 9.350 9.100 10.900 41.710
15 Darya Matyushenko Mogilev 12.260 7.600 10.800 10.700 41.360
16 Mariya Rayevskaya Gomel 12.030 9.900 8.100 10.500 40.530
17 Anastasiya Myasoyodova Minsk 11.530 8.250 8.650 11.900 40.330
18 Polina Makarova Vitebsk 12.100 7.250 10.200 10.450 40.000
19 Daria Selivanova Bobruisk 11.960 7.000 10.300 10.650 39.910
20 Lizaveta Lahodzich Minsk 11.930 7.750 8.500 9.300 37.480
21 Irina Anufriyova Gomel 11.160 8.000 8.500 9.750 37.410
22 Alina Kuptsova Gomel 10.830 8.200 8.150 9.700 36.880
23 Anna Tsofina Minsk 9.830 8.000 8.000 9.900 35.730
24 Angelina Ermashkevich Vitebsk 11.700 6.000 7.850 10.150 35.700
25 Daria Kurova Grodno 12.360 —— 10.000 10.500 32.860
26 Polina Domanova Minsk 10.130 5.300 7.950 8.200 31.580
27 Diana Tishkovets Minsk 10.960 —— 9.900 10.600 31.460
28 Polina Sinyakova Vitebsk 11.630 —— 9.350 8.900 29.880
29 Dominika Metlitskaya Vitebsk —— 8.300 —— —— 8.300

Vault Final Results

Rank Athlete City Average
1 Hanna Traukova Grodno 14.017
2 Ganna Metelitsa Vitebsk 12.800
3 Kseniya Pilets Grodno 12.650
4 Anastasiya Ursa Baranovichi 12.500
5 Irina Khodykina Grodno 11.950
6 Polina Marakova Vitebsk 11.867
7 Aliaksandra Varabyova Mogilev 6.884
8 Darya Matyushenko Mogilev 5.584

Bars Final Results

Rank Athlete City Total
1 Anastasiya Alistratava Grodno 15.000
2 Ganna Metelitsa Vitebsk 13.700
3 Hanna Traukova Grodno 13.350
4 Aliaksandra Netsiazhenka Minsk 12.350
5 Karina Metelitsa Minsk 11.350
6 Irina Khodykina Grodno 11.050
7 Kseniya Pilets Grodno 10.650
8 Daria Ovsyannikova Minsk 10.000

Beam Final Results

Rank Athlete City Total
1 Anastasiya Savitskaya Minsk 12.967
2 Anastasiya Alistratava Grodno 11.933
3 Kseniya Pilets Grodno 11.260
4 Karina Metelitsa Minsk 11.133
5 Mariya Sidorovich Baranovichi 10.600
6 Anastasiya Ursa Baranovichi 10.267
7 Aliaksandra Netsiazhenka Minsk 9.900
8 Darya Matyushenko Mogilev 9.700

Floor Final Results

Rank Athlete City Total
1 Ganna Metelitsa Vitebsk 12.300
2 Anastasiya Savitskaya Minsk 12.100
3 Daria Ovsyannikova Minsk 12.050
4 Anastasiya Alistratava Grodno 12.050
5 Hanna Traukova Grodno 11.850
6 Aliaksandra Netsiazhenka Minsk 11.150
7 Anastasiya Myasoyodova Minsk 10.950
8 Karina Metelitsa Minsk 9.700

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s