2018 All-Japan Team Championships Results

The 2018 All-Japan Team Championships were held from November 24 through November 25 in Takasaki, Japan.

All-Around Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Mai Murakami NSSU 14.900 13.800 14.000 14.333 57.033
2 Natsumi Hanashima Fuji Sports Club 14.866 12.633 12.666 13.033 53.198
3 Hohoemi Yoshimura Fuji Sports Club 14.000 12.300 12.666 12.766 51.732
4 Akari Matsumura Gymnet 14.666 10.533 13.166 13.266 51.631
5 Aoka Mori Zero Gymnastics 14.133 13.433 11.933 11.833 51.331
6 Ayaka Sakaguchi Gymnet 14.366 11.633 12.433 12.333 50.765
7 Ryoka Sato Zero Gymnastics 13.700 12.566 12.400 12.066 50.732
8 Azuki Kokufugata Gymnet 13.900 11.966 11.666 12.800 50.332
9 Himeko Shima Asahi Life 14.500 9.900 13.266 12.266 49.932
10 Mifuyu Usui Sabae Gymnastics 13.433 11.766 12.566 11.800 49.565
11 Shizuka Sugita Japan Women’s College 13.266 12.033 11.433 12.533 49.265
12 Chisa Fukunaga Kokushikan University 13.333 13.000 11.933 10.933 49.199
13 Chiaki Hatakeda Central Meguro 13.266 11.166 13.500 11.100 49.032
14 Marina Kawasaki Mukogawa Women’s 13.566 12.000 11.000 12.133 48.699
15 Chisako Tokuda Asahi Life 12.000 12.266 12.000 11.633 47.899
16 Ako Tochihara Asahi Life 13.500 11.300 11.166 11.766 47.732
17 Momo Sugimoto Narawa Gymnastics 13.333 10.133 10.600 12.233 46.299
18 Asuka Takahashi Nihon University 12.566 11.100 11.266 10.633 45.565

Team Final Results

Rank Club VT UB BB FX Total
1 NIPPON SPORTS SCIENCE UNIVERSITY 42.600 39.966 38.866 39.999 161.431
Mai Murakami 14.900 13.800 14.000 14.333
Mitsuki Nishino 14.200 —— —— 12.900
Suzuno Mita 13.500 —— —— ——
Yumika Nakamura —— 13.100 11.900 ——
Arisa Sano —— 13.066 —— 12.766
Ayu Koike —— —— 12.966 ——
2 FUJI SPORTS CLUB 42.166 37.566 38.498 37.932 156.162
Natsumi Hanashima 14.866 12.633 12.666 13.033
Hohoemi Yoshimura 14.000 12.300 12.666 12.766
Rina Aoki 13.300 —— —— 12.133
Mikako Serita —— 12.633 —— ——
Soyoka Hanawa —— —— 13.166 ——
3 TODA CITY SPORTS CLUB 42.632 34.866 38.465 37.565 153.528
Ayumi Niiyama 14.600 —— 12.133 12.666
Rin’ne Sakatani 14.566 12.400 —— 12.266
Kana Motomiya 13.466 —— —— ——
Mai Okada —— 12.133 —— ——
Shiho Nakaji —— 10.333 13.566 12.633
Mitsuha Kotani —— —— 12.766 ——
4 GYMNET 42.932 34.132 37.265 38.399 152.728
Akari Matsumura 14.666 10.533 13.166 13.266
Ayaka Sakaguchi 14.366 11.633 12.433 12.333
Azuki Kokufugata 13.900 11.966 11.666 12.800
5 ZERO GYMNASTICS 41.233 37.699 36.933 36.499 152.364
Aoka Mori 14.133 13.433 11.933 11.833
Ryoka Sato 13.700 12.566 12.400 12.066
Kanna Suzuki 13.400 —— —— ——
Kotomi Taya —— 11.700 —— ——
Nina Suzuki —— —— 12.600 12.600
6 CENTRAL MEGURO 40.765 36.599 38.199 34.600 150.163
Hitomi Hatakeda 14.066 13.733 12.133 ——
Manami Koga 13.433 —— —— ——
Chiaki Hatakeda 13.266 11.166 13.500 11.100
Maiyuki Takahashi —— 11.700 —— ——
Arisa Toyama —— —— 12.566 12.400
Mayu Takano —— —— —— 11.100
7 MUKOGAWA WOMEN’S UNIVERSITY 40.565 34.833 36.032 37.532 148.962
Yuna Hiraiwa 13.633 —— 14.466 13.333
Marina Kawasaki 13.566 12.000 11.000 12.133
Natsumi Maekawa 13.366 —— —— ——
Meri Kaneda —— 12.533 —— ——
Minami Honda —— 10.300 10.566 12.066
8 JAPANESE WOMEN’S COLLEGE 39.865 36.666 34.332 36.933 147.796
Mirei Kito 13.566 —— 9.866 12.500
Shizuka Sugita 13.266 12.033 11.433 12.533
Rika Usuda 13.033 —— —— ——
Nanai Shikata —— 12.633 13.033 ——
Sae Numata —— 12.000 —— 11.900
9 LET’S GYMNASTICS 42.265 34.499 34.366 36.499 147.629
Kohane Ushioku 14.466 —— —— ——
Aika Sasaki 14.033 11.433 —— ——
Aoi Furuyama 13.766 —— 12.666 12.666
Rin Makibayashi —— 11.766 —— 11.600
Arisa Kasahara —— 11.300 11.900 ——
Jun Nagi Morikawa —— —— 9.800 12.233
10 KOKUSHIKAN UNIVERSITY 39.932 37.999 34.266 34.832 147.029
Chiharu Kato 13.366 —— —— 11.666
Chisa Fukunaga 13.333 13.000 11.933 10.933
Mizuho Kawamata 13.233 —— —— ——
Natsumi Mito —— 12.866 10.400 12.233
Yuriko Yamamoto —— 12.133 —— ——
Miyu Hirai —— —— 11.933 ——
11 ASAHI LIFE 40.000 33.466 36.432 35.665 145.563
Himeko Shima 14.500 9.900 13.266 12.266
Ako Tochihara 13.500 11.300 11.166 11.766
Chisako Tokuda 12.000 12.266 12.000 11.633
12 UNIVERSITY OF TSUKUBA 40.666 33.132 34.932 36.566 145.296
Naoko Fukuya 13.700 10.466 11.233 ——
Minori Iseki 13.500 10.833 —— 12.200
Sayaka Yatabe 13.466 —— 11.466 ——
Rena Miyauchi —— 11.833 —— 12.433
Saki Watanabe —— —— 12.233 ——
Sora Tsuyumine —— —— —— 11.933
13 TOKYO WOMEN’S COLLEGE 39.399 32.466 33.466 35.866 141.197
Kaho Kobayashi 13.300 —— 10.700 12.266
Kano Kiuchi 13.266 10.800 —— ——
Miyu Kobun 12.833 —— —— 12.100
Kanon Yamaka —— 11.366 12.166 ——
Arisa Hashimoto —— 10.300 10.600 11.500
14 NARAWA GYMNASTICS 40.099 30.899 34.566 35.232 140.796
Hinako Bundo 13.500 —— 12.166 ——
Momo Sugimoto 13.333 10.133 10.600 12.233
Tamaki Kondo 13.266 —— —— 10.866
Rina Yamamoto —— 10.633 —— 12.133
Koyuna Sakakibara —— 10.133 11.800 ——
15 SABAE GYMNASTICS 37.599 34.265 33.099 35.132 140.095
Mifuyu Usui 13.433 11.766 12.566 11.800
Riyu Kato 12.633 —— —— ——
Hana Akaho 11.533 —— 11.200 11.766
Yuka Natsume —— 11.433 —— 11.566
Yui Sasaki —— 11.066 —— ——
Rei Shibata —— —— 9.333 ——
16 NIHON UNIVERSITY 36.232 32.933 33.699 32.366 135.230
Asuka Takahashi 12.566 11.100 11.266 10.633
Yuki Sameshima 12.100 —— —— ——
Asako Nagata 11.566 —— —— 10.100
Shuri Nishimoto —— 11.233 —— ——
Kotomi Watanabe —— 10.600 11.500 11.633
Erika Sasaki —— —— 10.933 ——
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s