2020 All-Japan Championships Men’s Results

The 2020 All-Japan Championships were held from December 10 through December 13 in Takasaki, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete & Club FX PH SR VT PB HB AA Total
1 Kaya Kazuma
Central Sports
14.400 14.500 14.166 14.233 14.433 14.633 86.365 173.764
2 Kitazono Takeru
Seifu High School
14.833 14.500 14.033 14.900 14.666 14.666 87.598 173.262
3 Tanigawa Kakeru
Juntendo University
14.400 14.933 14.000 14.466 14.866 14.200 86.865 173.096
Tanigawa Wataru
Central Sports
14.500 13.700 14.466 14.033 15.000 14.466 86.165 173.096
5 Hashimoto Daiki
Juntendo University
14.700 13.900 13.933 14.900 14.366 14.633 86.432 171.964
6 Chiba Kenta
Central Sports
14.266 14.233 13.900 14.266 14.633 13.966 85.264 171.429
7 Adachi Taichi
Juntendo University
14.500 14.366 14.000 14.233 14.266 14.133 85.498 171.063
8 Carlos Yulo
Asahi Seimei
15.200 13.200 14.433 14.833 14.600 13.700 85.966 170.032
9 Miwa Teppei
Juntendo University
14.666 13.500 14.100 14.766 14.800 14.533 86.365 170.030
10 Kamoto Yuya
Konami Sports
14.033 13.033 15.033 14.033 14.466 14.000 84.598 169.929
11 Takahashi Kazuya
Tokushukai GC
14.266 13.800 14.833 14.100 14.066 13.200 84.265 169.196
12 Yunoki Kentaro
Tokushukai GC
13.866 14.300 14.366 14.200 14.166 14.266 85.164 168.495
13 Kitamura Fumiya
Juntendo University
13.766 14.333 14.100 13.633 14.600 14.766 85.198 168.330
14 Tachibana Shiga
University of Tsukuba
14.700 13.466 13.300 14.366 14.033 13.866 83.731 168.162
15 Doi Ryosuke
NSSU
15.300 12.800 13.233 14.533 14.500 13.366 83.732 167.663
Maeno Fuya
Central Sports
13.900 13.433 13.666 14.433 12.966 13.766 82.164 167.663
17 Takeda Kazuyuki
Tokushukai GC
14.233 12.733 14.500 13.766 14.033 14.066 83.331 167.595
18 Shirai Kenzo
NSSU Grad School
15.166 13.233 13.200 14.633 13.966 14.266 84.464 167.196
19 Oka Junpei
Tokushukai GC
13.900 14.400 13.166 14.500 12.700 14.300 82.966 167.097
20 Maeda Koki
University of Tsukuba
14.633 11.400 13.500 14.833 14.133 13.600 82.099 167.063
21 Fujimaki Shunpei
National Institute of Fitness
13.866 14.166 13.800 13.500 13.833 13.766 82.931 166.896
22 Aoki Shota
Sendai University
14.533 13.000 13.900 14.300 13.800 14.266 83.799 166.431
23 Sugino Takaaki
National Institute of Fitness
13.633 15.100 13.133 14.000 13.766 13.633 83.265 166.163
24 Nonomura Shogo
Central Sports
13.733 13.800 14.433 13.833 13.400 13.666 82.865 166.063
25 Furutani Yoshiaki
Konami Sports
13.666 14.233 13.333 13.800 13.800 13.933 82.765 165.664
26 Suzuki Shigeto
Juntendo University
13.200 12.933 13.000 14.700 13.933 13.966 81.732 165.264
27 Yamamoto Shoichi
Asahi Seimei
14.233 11.700 13.933 13.833 14.300 14.233 82.232 164.630
28 Ichinose Tatsuki
Asahi Seimei
13.200 11.366 14.100 13.400 13.833 14.400 80.299 162.731
29 Okubo Keitaro
Juntendo University
13.366 12.633 13.600 15.066 11.833 13.633 80.131 162.562
30 Sugimoto Kaito
NSSU
—— 8.766 12.866 —— 14.833 14.033 50.498 135.563

Floor Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Minami Kazuki Sendai University 6.6 9.000 15.600
2 Doi Ryosuke NSSU 6.6 8.700 15.300
3 Carlos Yulo Asahi Seimei 6.5 8.700 15.200
4 Shirai Kenzo NSSU Grad School 6.7 8.466 15.166
5 Kitazono Takeru Seifu High School 6.2 8.633 14.833
6 Hashimoto Daiki Juntendo University 6.0 8.700 14.700
Goshima Takahiro Sogo Gymnastics 6.4 8.300 14.700
8 Tanigawa Kakeru Juntendo University 6.2 8.200 14.400

Pommels Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Ichiguchi Yamato National Institute of Fitness 6.4 8.833 15.233
2 Imabayashi Kaito Central Sports 6.8 8.400 15.200
3 Shirai Shotaro Konami Sports 6.3 8.333 14.633
4 Kaya Kazuma Central Sports 6.4 8.100 14.500
5 Nagasaki Shuto University of Tsukuba 6.3 8.100 14.400
6 Adachi Taichi Juntendo University 6.0 8.366 14.366
7 Maeno Fuya Central Sports 6.1 7.333 13.433
8 Suzuki Shigeto Juntendo University 5.9 7.033 12.933

Rings Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Nagano Takuya Kagoshima Gymnastics 6.3 8.800 15.100
2 Kamoto Yuya Konami Sports 6.4 8.633 15.033
3 Takahashi Kazuya Tokushukai GC 6.2 8.633 14.833
4 Kaneda Kiichi National Institute of Fitness 6.1 8.466 14.566
5 Takeda Kazuyuki Tokushukai GC 5.9 8.600 14.500
6 Tanigawa Wataru Central Sports 6.0 8.466 14.466
7 Nonomura Shogo Central Sports 5.8 8.633 14.433
8 Kaya Kazuma Central Sports 6.1 8.066 14.166

Vault Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total Average
1 Yonekura Hidenobu Tokushukai GC 6.0 9.433 15.433 15.133
5.6 9.233 14.833
2 Asato Keisuke Sogo Gymnastics 6.0 9.200 15.200 15.083
5.6 9.366 14.966
3 Carlos Yulo Asahi Seimei 5.6 9.233 14.833 14.866
5.6 9.300 14.900
4 Endo Mikito Sogo Gymnastics 5.6 9.200 -0.1 14.700 14.466
5.2 9.033 14.233
5 Uchida Hayato Meikei Club 5.6 9.166 14.766 14.416
5.2 8.866 14.066
6 Sakumoto Junya Shizuoka Sangyo University 5.6 9.033 14.633 14.416
5.2 9.000 14.200
7 Shirai Kenzo NSSU Grad School 5.6 9.033 14.633 14.283
5.2 8.733 13.933
8 Inoue Hirotoshi Sogo Gymnastics 5.6 8.766 -0.1 14.266 14.016
5.2 8.666 -0.1 13.766

P-Bars Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Tanigawa Wataru Central Sports 6.4 8.600 15.000
2 Tanigawa Kakeru Juntendo University 6.2 8.666 14.866
3 Sugimoto Kaito NSSU 6.5 8.333 14.833
4 Kitazono Takeru Seifu High School 6.3 8.366 14.666
5 Kamoto Yuya Konami Sports 6.6 7.866 14.466
6 Kaya Kazuma Central Sports 6.3 8.133 14.433
7 Yamamoto Shoichi Asahi Seimei 6.2 8.100 14.300
8 Maeno Fuya Central Sports 5.6 7.366 12.966

High Bar Final Results

Rank Athlete Club D E ND Total
1 Uchimura Kohei Ringer Hut 6.6 9.100 15.700
2 Kitamura Fumiya Juntendo University 6.4 8.366 14.766
3 Kitazono Takeru Seifu High School 6.0 8.666 14.666
4 Kaya Kazuma Central Sports 6.1 8.533 14.633
Hashimoto Daiki Juntendo University 6.3 8.333 14.633
6 Kamoto Yuya Konami Sports 6.1 7.900 14.000
7 Chiba Kenta Central Sports 5.6 8.366 13.966
8 Sugino Takaaki National Institute of Fitness 6.3 7.333 13.633

All-Around Qualification Results

Rank Athlete & Club FX PH SR VT PB HB AA
1 Kaya Kazuma
Central Sports
14.300 14.466 14.433 14.200 14.900 14.600 86.899
2 Tanigawa Wataru
Central Sports
14.366 13.866 14.500 15.566 14.733 13.400 86.431
3 Chiba Kenta
Central Sports
14.466 13.933 14.133 14.500 14.600 14.533 86.165
4 Tanigawa Kakeru
Juntendo University
14.700 13.800 13.866 14.233 14.966 14.166 85.731
5 Adachi Taichi
Juntendo University
14.300 14.566 14.100 14.233 14.366 14.000 85.565
6 Maeno Fuya
Central Sports
14.000 14.500 13.800 14.200 14.766 14.133 85.399
7 Kitazono Takeru
Seifu High School
14.833 12.166 13.866 14.833 14.900 14.566 85.164
8 Sugimoto Kaito
NSSU
13.533 13.633 14.200 14.833 14.966 13.900 85.065
9 Hashimoto Daiki
Juntendo University
14.600 12.666 14.033 14.900 14.033 14.800 85.032
10 Kamoto Yuya
Konami Sports
14.133 11.966 14.933 14.300 14.933 14.766 85.031
11 Maeda Koki
University of Tsukuba
14.533 14.100 13.866 14.866 13.933 13.666 84.964
12 Takahashi Kazuya
Tokushukai GC
14.200 14.000 14.866 14.433 13.966 13.466 84.931
13 Tachibana Shiga
University of Tsukuba
14.233 14.166 13.333 14.533 14.166 14.000 84.431
14 Takeda Kazuyuki
Tokushukai GC
13.966 13.900 14.566 13.566 14.200 14.066 84.264
15 Oka Junpei
Tokushukai GC
14.166 14.400 13.166 14.766 13.533 14.100 84.131
16 Carlos Yulo
Asahi Seimei
15.000 12.600 13.900 14.733 14.200 13.633 84.066
17 Fujimaki Shunpei
National Institute of Fitness
14.133 14.000 13.666 14.133 13.833 14.200 83.965
18 Doi Ryosuke
NSSU
14.900 13.533 12.666 14.366 14.133 14.333 83.931
19 Suzuki Shigeto
Juntendo University
13.900 14.600 13.066 14.833 13.333 13.800 83.532
20 Miwa Teppei
Juntendo University
13.500 13.666 14.000 14.633 14.466 13.100 83.365
21 Yunoki Kentaro
Tokushukai GC
14.100 13.933 13.766 13.666 14.266 13.600 83.331
22 Nonomura Shogo
Central Sports
14.033 12.866 14.333 13.933 13.933 14.100 83.198
23 Furutani Yoshiaki
Konami Sports
13.466 14.200 13.600 14.033 13.600 14.000 82.899
24 Sugino Takaaki
National Institute of Fitness
13.266 13.933 13.000 14.166 13.800 14.733 82.898
25 Kitamura Fumiya
Juntendo University
13.900 12.733 13.833 13.633 14.200 14.533 82.832
26 Shirai Kenzo
NSSU Grad School
15.100 13.033 13.233 14.133 14.000 13.233 82.732
27 Aoki Shota
Sendai University
14.366 12.300 13.833 14.400 13.800 13.933 82.632
28 Ichinose Tatsuki
Asahi Seimei
13.700 13.200 14.066 13.866 13.400 14.200 82.432
29 Okubo Keitaro
Juntendo University
13.233 12.766 14.100 14.733 13.666 13.933 82.431
30 Yamamoto Shoichi
Asahi Seimei
14.233 13.233 12.566 13.533 14.700 14.133 82.398
31 Hasegawa Tomomasa
Tokushukai GC
13.500 14.033 13.900 13.766 13.900 13.200 82.299
32 Yamazaki Hiroki
Keio University
14.100 12.666 14.033 14.666 13.666 13.133 82.264
33 Kawakami Shohei
Seifu High School
14.200 13.300 12.800 14.000 14.066 13.633 81.999
34 Haruki Minori
NSSU
13.666 13.266 14.233 14.066 13.833 12.933 81.997
35 Matsumi Kazuki
Tokushukai GC
13.900 12.500 14.033 13.366 14.233 13.900 81.932
36 Hayasaka Naoto
Central Sports
13.766 12.433 13.300 14.266 14.100 14.000 81.865
37 Kaneda Kiichi
National Institute of Fitness
13.666 12.733 14.433 14.100 13.333 13.233 81.498
38 Ueyama Rentaro
National Institute of Fitness
14.000 13.033 13.966 14.833 13.133 12.433 81.398
39 Miyachi Hidetaka
Meikei Club
13.933 12.900 13.133 13.766 13.733 13.866 81.331
40 Hirano Shunsuke
Sogo Gymnastics
13.733 13.466 14.033 13.833 13.233 12.866 81.164
41 Ueda Naoki
National Institute of Fitness
13.866 12.500 13.566 13.900 13.966 13.200 80.998
42 Tanaka Tatsuki
Sogo Gymnastics
13.866 13.500 13.033 13.766 13.800 13.000 80.965
43 Chiba Takato
NSSU
13.433 14.066 13.233 14.300 13.400 12.366 80.798
44 Oka Shinnosuke
Tokushukai GC
13.000 13.400 13.300 13.566 13.666 13.833 80.765
Kato Ryohei
Konami Sports
13.866 13.100 13.033 14.100 13.433 13.233 80.765
46 Kamoto Sho
University of Tsukuba
13.700 13.333 12.866 13.766 13.500 13.400 80.565
47 Taura Seiya
Tokushukai GC
14.200 12.133 13.633 13.000 14.566 12.833 80.365
48 Yuasa Kenya
Juntendo University
13.000 13.766 14.000 13.700 13.366 12.500 80.332
49 Murayama Kakuto
Juntendo University
14.033 13.400 13.000 14.133 13.533 12.133 80.232
50 Inoue Hirotoshi
Sogo Gymnastics
13.666 13.533 12.800 14.200 12.766 13.000 79.965
51 Tani Kentaro
Sogo Gymnastics
13.666 13.766 13.400 13.633 11.266 14.100 79.831
52 Kaneko Tomoki
University of Tsukuba
14.066 13.000 12.866 13.366 13.466 12.933 79.697
53 Nakagawa Masamichi
Juntendo University
14.233 10.933 13.333 14.933 14.066 12.133 79.631
54 Hoshino Rikii
Konami Sports
12.933 11.400 14.033 14.166 13.966 13.033 79.531
55 Sejima Ryuzo
Tokushukai GC
13.400 12.833 13.933 14.133 14.066 11.133 79.498
56 Shida Takumi
NSSU
13.433 12.133 13.433 14.000 12.833 13.400 79.232
57 Sato Yuki
Saitama Sakae High School
13.266 12.500 13.066 13.966 12.900 13.400 79.098
58 Koyama Minori
Konami Sports
13.400 12.966 12.066 13.366 13.266 13.466 78.530
59 Tanabe Soichiro
Seifu High School
13.933 11.833 13.666 13.700 13.566 11.633 78.331
60 Suetsugo Kotaro
Seifu High School
13.566 12.500 12.966 12.833 13.100 13.200 78.165
61 Yamamoto Ibuki
University of Tsukuba
12.533 12.833 13.033 13.300 13.400 12.900 77.999
62 Yokoi Kimitaka
Sogo Gymnastics
13.500 11.500 14.166 12.700 11.533 14.333 77.732
63 Yamada Motohiro
Waseda University
12.966 13.133 11.666 13.200 13.200 13.133 77.298
64 Tanaka Yusuke
Konami Sports
12.100 12.166 13.066 13.400 12.300 11.633 74.665
65 Terachi Yujiro
Sendai University
—— 13.400 11.800 12.800 13.133 12.966 64.099
66 Yokoyama Sho
Konami Sports
—— —— —— —— 14.466 14.366 28.832
67 Yamane Naoki
Sendai University
—— —— 13.633 14.066 —— —— 27.699
68 Uchimura Kohei
Ringer Hut
—— —— —— —— —— 15.533 15.533
69 Minami Kazuki
Sendai University
15.333 —— —— —— —— —— 15.333
70 Ichiguchi Yamato
National Institute of Fitness
—— 15.100 —— —— —— —— 15.100
71 Nagano Takuya
Kagoshima Gymnastics
—— —— 14.966 —— —— —— 14.966
72 Goshima Takahiro
Sogo Gymnastics
14.800 —— —— —— —— —— 14.800
Sakumoto Junya
Shizuoka Sangyo University
—— —— —— 14.800 —— —— 14.800
74 Endo Mikito
Sogo Gymnastics
—— —— —— 14.766 —— —— 14.766
75 Nagasaki Shuto
University of Tsukuba
—— 14.633 —— —— —— —— 14.633
Asato Keisuke
Sogo Gymnastics
—— —— —— 14.633 —— —— 14.633
77 Imabayashi Kaito
Central Sports
—— 14.566 —— —— —— —— 14.566
78 Shirai Shotaro
Konami Sports
—— 14.533 —— —— —— —— 14.533
79 Sato Takumi
Kitaibaraki
14.400 —— —— —— —— —— 14.400
Hasegawa Tsuyoshi
National Institute of Fitness
—— —— —— —— 14.400 —— 14.400
81 Sakakibara Takuya
Juntendo University
14.333 —— —— —— —— —— 14.333
82 Uchida Hayato
Meikei Club
—— —— —— 14.300 —— —— 14.300
83 Haraguchi Koudai
National Institute of Fitness
—— —— —— —— —— 14.233 14.233
84 Yonekura Hidenobu
Tokushukai GC
—— —— —— 14.066 —— —— 14.066
85 Kasaoka Yoshiyuki
NSSU
—— —— 14.033 —— —— —— 14.033
86 Amano Kanta
NSSU
13.933 —— —— —— —— —— 13.933
87 Horiuchi Shuto
Tokushukai GC
—— —— —— —— 13.833 —— 13.833
88 Okuma Masashi
Fukuoka University
—— —— 13.800 —— —— —— 13.800
89 Sato Ryuto
NSSU
—— —— —— —— —— 13.766 13.766
90 Shinohara Hiroto
NSSU
13.733 —— —— —— —— —— 13.733
Iwatsuki Banri
Sogo Gymnastics
—— —— —— —— 13.733 —— 13.733
Maeda Fusuke
Juntendo University
—— —— —— —— —— 13.733 13.733
93 Kameyama Kohei
Tokushukai GC
—— 13.700 —— —— —— —— 13.700
94 Ishizawa Hiroto
Tokushukai GC
—— 13.666 —— —— —— —— 13.666
95 Yamasaki Kyota
Sogo Gymnastics
—— —— 13.500 —— —— —— 13.500
96 Aiba Takuro
Meijo University
—— —— 13.333 —— —— —— 13.333
97 Kawabuchi Riku
Nihon University
—— —— —— —— —— 13.300 13.300
98 Yokokawa Ryuji
NSSU
—— —— 13.066 —— —— —— 13.066
99 Goto Daiki
Nihon University
—— —— —— 13.000 —— —— 13.000
100 Kohama Hirohito
Team Ehime
—— —— —— —— —— 12.433 12.433
101 Yanagi Yuuki
Juntendo University
—— —— —— —— 12.066 —— 12.066
102 Miura Yuki
Juntendo University
—— —— —— —— —— 0.700 0.700

5 thoughts on “2020 All-Japan Championships Men’s Results

  1. Seems like the specialist spots should go to Kohei and Kazuki Minami. Minami’s 15.6 floor score in EF may be a bit high, but based on the videos I’ve seem of him, he’s definitely able to produce the highest men’s floor score we’ve seen this quad. Not sure how his knees hold up, my god.

    Like

    • Kameyama is likely going to get a nominative spot at the apparatus world cups, so they’ll only have one non-nominative spot they’ll get to choose an athlete for (since the world cups finish before Asian Championships, so they’ll get those two spots and not a second non-nominative continental spot), and I’d imagine they’ll give it to Uchimura…but I love Minami and hope he hangs on into the next quad! I feel like he just came out too late this quad to get a chance at really being considered seriously. They definitely have quite a difficult decision for the non-nominative spot, but I think Uchimura finishing out his career with a HB gold at home in Tokyo is like, too good for the JGA to pass up and I see them 100% going with him based on how he’s looked on this apparatus.

      Like

  2. Pingback: MAG All-Japan AA results – GYMNASTICS | PILATES

  3. Pingback: Minami Kazuki news feature – GYMNASTICS | PILATES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s