2021 All-Japan Championships Men’s Results

The 2021 All-Japan Championships were held from April 15 through April 18 in Takasaki, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA Total
1 Hashimoto Daiki
Juntendo University
15.000 14.466 13.900 15.000 15.166 15.000 88.532 173.365
2 Tanigawa Wataru
Central Sports
14.500 14.033 14.333 15.333 14.766 14.266 87.231 172.728
3 Kaya Kazuma
Central Sports
14.300 14.866 14.366 14.500 14.966 13.400 86.398 172.696
4 Miwa Teppei
Juntendo University
14.133 14.166 13.866 14.700 14.066 14.133 85.064 171.662
5 Maeno Fuya
Central Sports
14.366 14.133 13.700 14.300 14.200 14.433 85.132 170.264
6 Kitazono Takeru
Tokushukai
14.566 14.633 13.933 12.400 15.100 12.233 82.865 170.197
7 Takeda Kazuyuki
Tokushukai
14.233 14.166 14.800 14.300 13.033 14.200 84.732 170.097
8 Sugino Takaaki
Tokushukai
14.100 14.833 12.900 14.666 14.100 14.666 85.265 169.729
9 Matsumi Kazuki
Tokushukai
14.700 14.266 13.566 14.200 14.133 14.000 84.865 169.229
10 Yunoki Kentaro
Tokushukai
14.133 13.400 14.300 14.166 14.366 13.200 83.565 167.764
11 Chiba Kenta
Central Sports
14.066 14.733 14.000 14.100 13.400 14.133 84.432 167.730
12 Haruki Minori
Tokushukai
14.000 13.766 14.500 14.300 14.000 13.266 83.832 167.596
13 Doi Ryosuke
Nippon Sport Science University
14.366 13.866 12.766 14.300 13.933 14.000 83.231 167.429
14 Hayasaka Naoto
Central Sports
14.733 13.633 13.166 13.566 14.633 13.233 82.964 166.395
15 Hasegawa Tsuyoshi
National Institute of Fitness and Sports
14.033 14.366 13.333 14.000 14.166 13.733 83.631 166.163
16 Nonomura Shogo
Central Sports
14.000 13.533 14.000 14.200 13.666 13.400 82.799 166.064
17 Fujimaki Shunpei
National Institute of Fitness and Sports
14.400 13.033 12.433 14.433 13.866 13.866 82.031 166.029
18 Tanigawa Kakeru
Central Sports
13.366 15.266 13.300 13.333 14.000 13.900 83.165 165.963
19 Kitamura Fumiya
Central Sports
13.766 14.300 13.533 13.766 13.666 14.033 83.064 165.962
20 Kato Yuto
Konami Sports
13.966 14.500 13.566 14.233 14.300 12.800 83.365 165.863
21 Taura Seiya
Tokushukai
14.433 13.533 14.066 14.366 14.366 12.566 83.330 165.495
22 Oka Junpei
Tokushukai
12.933 14.233 13.033 14.700 13.400 14.433 82.732 165.363
23 Kawakami Shohei
Seifu High School
14.266 11.766 13.266 14.233 14.700 13.233 81.464 165.295
24 Tanaka Yusuke
Konami Sports
13.700 13.500 13.300 13.700 15.000 13.000 82.200 165.099
25 Okubo Keitaro
Juntendo University
13.700 13.600 13.933 14.733 13.700 13.600 83.266 165.030
26 Suzuki Shigeto
Juntendo University
13.933 14.333 12.966 13.400 14.100 12.933 81.665 164.963
27 Adachi Taichi
Juntendo University
14.300 14.400 12.766 13.600 13.666 13.633 82.365 164.495
28 Shirai Kenzo
Nippon Sport Science University
13.366 11.800 12.833 14.533 13.600 14.300 80.432 164.463
29 Murayama Kakuto
Juntendo University
13.733 14.166 12.766 14.200 13.666 12.800 81.331 163.195
30 Watanabe Kosho
Waseda University
14.633 13.033 12.900 13.366 12.466 13.400 79.798 161.863
31 Amano Kanta
Nippon Sport Science University
14.400 —— —— —— 14.600 —— 29.000 107.732
32 Aoki Shota
Tochigi Sports Association
14.533 —— —— —— —— —— 14.533 96.297
33 Hasegawa Tomomasa
Kansai
—— 15.066 —— —— —— —— 15.066 96.064
34 Kobata Rensei
Tosu Gymnastics
—— —— —— —— —— 14.133 14.133 94.898
35 Kamoto Yuya
Konami Sports
—— —— —— —— —— 14.166 14.166 94.097
36 Kaneda Kiichi
National Institute of Fitness and Sports
—— —— 12.800 —— —— —— 12.800 93.964
37 Nagasaki Shuto
University of Tsukuba
—— 15.000 —— —— —— —— 15.000 93.798
38 Kasaoka Yoshiyuki
Nippon Sport Science University
—— —— 14.033 —— —— —— 14.033 93.565
39 Yamamoto Shoichi
Asahi Life
—— —— —— —— 14.500 —— 14.500 92.299
40 Tsukiyama Shouma
Aioi Gakuin High School
14.333 —— —— —— —— —— 14.333 90.297
41 Furutani Yoshiaki
Konami Sports
—— 11.533 —— —— —— —— 11.533 67.398
42 Komori Keisuke
Sohgoh
—— —— —— 14.300 —— —— 14.300 42.299
43 Sato Takumi
Dept. Kitaibaraki
14.533 —— —— —— —— —— 14.533 41.633
44 Yanagi Yuuki
Juntendo University
—— —— —— —— 12.300 —— 12.300 40.233
45 Yonekura Hidenobu
Tokushukai
—— —— —— 15.500 —— —— 15.500 30.866
46 Minami Kazuki
Sendai University
15.200 —— —— —— —— —— 15.200 30.633
47 Uchimura Kohei
Joycal
—— —— —— —— —— 15.466 15.466 30.632
48 Sugimoto Kaito
Nippon Sport Science University
—— —— —— —— 15.200 —— 15.200 30.333
49 Ichiguchi Yamato
National Institute of Fitness and Sports
—— 14.933 —— —— —— —— 14.933 30.266
50 Maeda Fusuke
Juntendo University
—— —— —— —— —— 15.300 15.300 30.133
51 Asato Keisuke
Sohgoh
—— —— —— 14.766 —— —— 14.766 30.032
52 Kameyama Kohei
Tokushukai
—— 15.233 —— —— —— —— 15.233 29.833
53 Takahashi Kazuya
Tokushukai
—— —— 14.700 —— —— —— 14.700 29.700
54 Endo Mikito
Shizuoka Sangyo University
—— —— —— 14.733 —— —— 14.733 29.633
Hayasaka Akimune
Niigata University
—— —— —— 14.900 —— —— 14.900 29.633
56 Carlos Yulo
Asahi Life
—— —— —— —— 14.400 —— 14.400 29.333
57 Asayama Yuta
Nitta High School
—— 14.666 —— —— —— —— 14.666 29.266
58 Sakumoto Junya
Shizuoka Sangyo University
—— —— —— 14.933 —— —— 14.933 29.233
59 Goshima Takahiro
Sohgoh
14.466 —— —— —— —— —— 14.466 28.966
60 Ueda Yuta
Funabashi High School
—— —— 14.333 —— —— —— 14.333 28.933
Nagano Takuya
Kagoshima Sports
—— —— 13.900 —— —— —— 13.900 28.933
62 Sato Ryuto
Nippon Sport Science University
—— —— —— —— —— 14.200 14.200 28.600
63 Horiuchi Shuto
Okayama Junior Gymnastics
—— —— —— —— 14.300 —— 14.300 28.333
64 Yokokawa Ryuji
Nippon Sport Science University
—— —— 13.166 —— —— —— 13.166 27.432
65 Ichinose Tatsuki
Asahi Life
—— —— —— —— —— 12.333 12.333 26.933

All-Around Qualification Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Kitazono Takeru
Tokushukai
14.433 14.733 13.933 14.700 14.900 14.633 87.332
2 Miwa Teppei
Juntendo University
14.366 14.066 13.800 14.800 15.033 14.533 86.598
3 Kaya Kazuma
Central Sports
14.100 14.766 14.100 14.533 14.533 14.266 86.298
4 Tanigawa Wataru
Central Sports
14.533 12.866 13.566 15.266 15.100 14.166 85.497
5 Takeda Kazuyuki
Tokushukai
14.300 14.333 14.666 13.866 14.500 13.800 85.365
6 Maeno Fuya
Central Sports
14.233 14.300 13.633 14.400 14.300 14.266 85.132
7 Hashimoto Daiki
Juntendo University
14.800 12.700 12.900 15.233 14.700 14.500 84.833
8 Sugino Takaaki
Tokushukai
13.400 15.133 13.066 14.733 13.966 14.166 84.464
9 Matsumi Kazuki
Tokushukai
14.066 14.433 13.633 14.066 14.000 14.166 84.364
10 Yunoki Kentaro
Tokushukai
14.200 13.700 14.233 13.900 14.400 13.766 84.199
11 Doi Ryosuke
Nippon Sport Science University
14.400 13.966 13.433 14.300 14.433 13.666 84.198
12 Shirai Kenzo
Nippon Sport Science University
14.533 13.500 13.233 14.666 13.966 14.133 84.031
13 Fujimaki Shunpei
National Institute of Fitness and Sports
14.233 14.166 13.333 14.200 14.000 14.066 83.998
14 Kawakami Shohei
Seifu High School
14.000 13.733 13.233 14.333 14.266 14.266 83.831
15 Haruki Minori
Tokushukai
14.033 13.866 14.333 14.533 13.766 13.233 83.764
16 Hayasaka Naoto
Central Sports
14.466 13.000 13.133 14.066 14.300 14.466 83.431
17 Suzuki Shigeto
Juntendo University
13.933 13.533 12.800 14.800 14.466 13.766 83.298
Chiba Kenta
Central Sports
13.133 14.366 14.000 13.066 14.633 14.100 83.298
19 Nonomura Shogo
Central Sports
13.600 13.333 14.500 14.266 14.133 13.433 83.265
20 Tanaka Yusuke
Konami Sports
14.100 13.700 13.533 13.633 14.533 13.400 82.899
21 Kitamura Fumiya
Central Sports
14.100 12.800 13.766 13.566 14.500 14.166 82.898
22 Tanigawa Kakeru
Central Sports
14.366 14.633 13.466 13.100 14.433 12.800 82.798
23 Oka Junpei
Tokushukai
14.233 13.500 12.966 14.366 13.200 14.366 82.631
24 Hasegawa Tsuyoshi
National Institute of Fitness and Sports
13.866 14.200 13.100 13.600 14.366 13.400 82.532
25 Kato Yuto
Konami Sports
13.933 14.300 14.033 14.366 12.800 13.066 82.498
26 Taura Seiya
Tokushukai
13.633 12.900 13.933 14.200 14.566 12.933 82.165
27 Adachi Taichi
Juntendo University
14.366 13.433 12.866 13.566 14.066 13.833 82.130
28 Watanabe Kosho
Waseda University
14.300 13.633 12.866 14.100 13.900 13.266 82.065
29 Murayama Kakuto
Juntendo University
14.366 12.566 13.066 14.433 13.633 13.800 81.864
30 Okubo Keitaro
Juntendo University
14.033 12.966 13.933 14.666 12.566 13.600 81.764
Aoki Shota
Tochigi Sports Association
14.866 12.666 13.533 12.833 13.833 14.033 81.764
32 Nakagawa Masamichi
Tochigi Sports Association
14.366 13.700 12.500 14.533 13.466 13.000 81.565
33 Hoshino Rikii
Konami Sports
13.600 12.566 13.933 13.866 13.800 13.533 81.298
34 Ueda Naoki
Tosu Gymnastics
14.266 13.633 13.533 13.700 12.433 13.633 81.198
35 Kaneda Kiichi
National Institute of Fitness and Sports
14.033 12.366 14.066 14.166 13.700 12.833 81.164
36 Hasegawa Tomomasa
Kansai
13.633 14.833 12.366 13.800 13.266 13.100 80.998
37 Hiramatsu Koga
University of Tsukuba
13.966 13.766 13.266 14.166 13.466 12.366 80.996
38 Ayashima Arisu
Juntendo University
13.866 13.233 13.666 13.566 13.433 13.133 80.897
39 Kobata Rensei
Tosu Gymnastics
13.700 13.433 11.900 14.200 13.466 14.066 80.765
Miyachi Hidetaka
Team Meikei
13.233 13.466 13.133 14.200 13.800 12.933 80.765
41 Nakatani Yoshiki
Tokushukai
14.000 13.266 13.133 13.666 12.966 13.733 80.764
42 Yuasa Kenya
Tochigi Sports Association
13.933 13.333 13.666 14.133 12.166 13.433 80.664
43 Sasaki Ikuya
Sendai University
14.033 13.000 12.700 14.300 13.400 13.166 80.599
44 Ueyama Rentaro
National Institute of Fitness and Sports
14.400 13.300 14.000 14.733 13.266 10.866 80.565
Yamada Motohiro
Asahi Life
13.533 13.066 13.200 13.633 13.600 13.533 80.565
46 Maeda Koki
Tochigi Sports Association
14.200 12.766 12.400 13.966 13.566 13.566 80.464
47 Terachi Yujiro
Sendai University
14.100 12.733 13.733 14.100 12.700 13.066 80.432
Tanita Masaharu
Sakushin Gakuin High School
14.066 13.100 12.800 13.700 13.433 13.333 80.432
49 Uchida Hayato
Team Meikei
14.000 13.700 12.866 13.000 13.700 13.000 80.266
50 Yamazaki Hiroki
Keio Gymnastics
14.333 11.233 13.166 14.466 13.400 13.400 79.998
51 Kamoto Yuya
Konami Sports
13.900 12.033 13.566 13.600 12.166 14.666 79.931
52 Hidaka Daiki
Juntendo University
12.200 14.166 13.100 13.500 13.266 13.633 79.865
53 Yoshida Motomu
Meisei High School
14.000 13.700 12.966 13.666 12.333 13.166 79.831
Kondo Mamoru
Nippon Sport Science University
13.566 13.633 12.766 13.733 13.733 12.400 79.831
55 Ishizawa Hiroto
Tokushukai
13.600 13.133 12.766 13.300 13.933 13.000 79.732
56 Kasaoka Yoshiyuki
Nippon Sport Science University
14.033 10.933 14.333 14.133 13.100 13.000 79.532
57 Morikawa Aki
Juntendo University
14.000 10.133 13.566 14.100 13.833 13.866 79.498
58 Yamamoto Ibuki
Tochigi Sports Association
14.100 12.700 13.300 13.400 12.900 12.966 79.366
59 Yokoi Kimitaka
Sohgoh
13.600 11.933 14.000 13.000 12.766 13.900 79.199
60 Oka Shinnosuke
Tokushukai
13.466 12.900 12.966 14.000 11.700 13.833 78.865
61 Nagasaki Shuto
University of Tsukuba
12.300 14.900 11.766 13.666 12.933 13.233 78.798
62 Toyosawa Teppei
Juntendo University
13.933 13.166 12.466 13.833 12.433 12.966 78.797
63 Amano Kanta
Nippon Sport Science University
14.466 12.500 12.400 14.066 14.500 10.800 78.732
64 Chiba Takato
Nippon Sport Science University
13.133 12.233 12.333 14.166 12.800 13.933 78.598
65 Nakayama Rei
University of Tsukuba
12.766 12.133 13.300 14.133 13.933 12.233 78.498
66 Kotoge Kazuma
Taisei Gakuin University High School
13.800 12.100 13.200 13.600 12.700 12.633 78.033
67 Ito Rintaro
Komazawa University
13.233 12.066 12.766 13.133 13.666 13.100 77.964
68 Yamamoto Shoichi
Asahi Life
14.233 11.900 13.733 13.600 14.133 10.200 77.799
69 Hirano Shunsuke
Sohgoh
13.466 12.533 14.000 12.733 11.800 13.066 77.598
70 Tanaka Tatsuki
Sohgoh
12.833 13.166 13.333 13.166 12.133 12.400 77.031
71 Arai Takato
Tokai University
13.433 12.133 13.200 14.033 12.200 11.066 76.065
72 Tsukiyama Shouma
Aioi Gakuin High School
14.566 10.766 12.200 14.066 11.900 12.466 75.964
73 Yamaguchi Tomoki
National Institute of Fitness and Sports
11.966 10.700 13.233 13.533 13.066 13.366 75.864
74 Hama Shota
Nihon University
13.500 10.966 13.033 13.600 12.266 12.466 75.831
75 Ouchi Nobuya
Kyushu Kyoritsu University
12.200 10.900 12.233 14.200 12.700 12.233 74.466
76 Kamoto Sho
Jun Sports Club
11.633 12.933 12.600 13.733 11.333 12.166 74.398
77 Kaneko Kodai
Keio University
13.233 12.366 12.066 12.433 11.433 12.800 74.331
78 Yamauchi Keita
Fukuoka
—— 13.633 12.466 13.566 12.766 13.333 65.764
79 Kaneko Tomoki
University of Tsukuba
13.766 12.200 13.566 —— 12.366 12.833 64.731
80 Furutani Yoshiaki
Konami Sports
—— 14.566 13.600 13.833 13.866 —— 55.865
81 Sakakibara Takuya
Juntendo University
13.800 —— 13.766 13.000 —— 13.733 54.299
82 Komori Keisuke
Sohgoh
—— —— —— 14.266 —— 13.733 27.999
83 Yanagi Yuuki
Juntendo University
—— —— —— —— 14.200 13.733 27.933
84 Fujii Taiyo
Tosu Gymnastics
—— —— 13.933 13.600 —— —— 27.533
85 Tanabe Soichiro
Osaka University
13.733 —— 13.733 —— —— —— 27.466
Sugiyama Koriza
Nippon Sport Science University
13.333 —— —— 14.133 —— —— 27.466
87 Sato Takumi
Dept. Kitaibaraki
14.400 —— —— 12.700 —— —— 27.100
88 Sasagawa Miyabi
Juntendo University
—— 12.833 —— —— 13.966 —— 26.799
89 Tanabe Yui
National Institute of Fitness and Sports
13.200 —— —— —— 13.433 —— 26.633
90 Yamamoto Keitaro
Juntendo University
—— —— —— —— 12.566 13.666 26.232
91 Takada Yuki
National Institute of Fitness and Sports
—— 13.033 —— —— 13.166 —— 26.199
92 Yokoyama Sho
Konami Sports
—— —— —— —— 12.533 13.633 26.166
93 Shida Takumi
Shidaks
—— —— 12.333 —— —— 13.566 25.899
94 Inui Teppei
Sendai University
—— —— 13.233 —— 12.133 —— 25.366
95 Matsumoto Yusuke
University of Tsukuba
—— 12.400 —— —— 12.700 —— 25.100
96 Kageura Daiki
Nippon Sport Science University
11.800 10.300 —— —— —— —— 22.100
97 Minami Kazuki
Sendai University
15.433 —— —— —— —— —— 15.433
98 Yonekura Hidenobu
Tokushukai
—— —— —— 15.366 —— —— 15.366
99 Ichiguchi Yamato
National Institute of Fitness and Sports
—— 15.333 —— —— —— —— 15.333
100 Asato Keisuke
Sohgoh
—— —— —— 15.266 —— —— 15.266
101 Uchimura Kohei
Joycal
—— —— —— —— —— 15.166 15.166
102 Sugimoto Kaito
Nippon Sport Science University
—— —— —— —— 15.133 —— 15.133
103 Nagano Takuya
Kagoshima Sports
—— —— 15.033 —— —— —— 15.033
104 Takahashi Kazuya
Tokushukai
—— —— 15.000 —— —— —— 15.000
105 Carlos Yulo
Asahi Life
—— —— —— —— 14.933 —— 14.933
106 Endo Mikito
Shizuoka Sangyo University
—— —— —— 14.900 —— —— 14.900
107 Maeda Fusuke
Juntendo University
—— —— —— —— —— 14.833 14.833
108 Hayasaka Akimune
Niigata University
—— —— —— 14.733 —— —— 14.733
109 Kameyama Kohei
Tokushukai
—— 14.600 —— —— —— —— 14.600
Asayama Yuta
Nitta High School
—— 14.600 —— —— —— —— 14.600
Ueda Yuta
Funabashi High School
—— —— 14.600 —— —— —— 14.600
Hashimoto Wataru
Kokushikan University
—— —— —— 14.600 —— —— 14.600
Ichinose Tatsuki
Asahi Life
—— —— —— —— —— 14.600 14.600
114 Kabeya Hiyo
Nihon University
—— —— —— 14.566 —— —— 14.566
115 Goshima Takahiro
Sohgoh
14.500 —— —— —— —— —— 14.500
116 Sato Ryuto
Nippon Sport Science University
—— —— —— —— —— 14.400 14.400
117 Sakumoto Junya
Shizuoka Sangyo University
—— —— —— 14.300 —— —— 14.300
Tsuyuki Genta
Nihon University
—— —— —— 14.300 —— —— 14.300
119 Tachibana Shiga
University of Tsukuba
14.266 —— —— —— —— —— 14.266
Yokokawa Ryuji
Nippon Sport Science University
—— —— 14.266 —— —— —— 14.266
121 Nagayoshi Yu
Sohgoh
—— 14.200 —— —— —— —— 14.200
122 Mukainakano Ren
Waseda University
—— 14.166 —— —— —— —— 14.166
Suzuki Rayin
Funabashi High School
14.166 —— —— —— —— —— 14.166
124 Kato Ryohei
Konami Sports
14.133 —— —— —— —— —— 14.133
Yumoto Kazushi
Nippon Sport Science University
14.133 —— —— —— —— —— 14.133
126 Suzuki Ichita
Meisei High School
14.100 —— —— —— —— —— 14.100
127 Horiuchi Shuto
Okayama Junior Gymnastics
—— —— —— —— 14.033 —— 14.033
Inui Jinpei
Nippon Sport Science University
—— —— —— —— 14.033 —— 14.033
129 Okamoto Kengo
Nippon Sport Science University
13.900 —— —— —— —— —— 13.900
130 Shinohara Hiroto
Nippon Sport Science University
13.866 —— —— —— —— —— 13.866
131 Fujino Yunoshin
Fujuoka University
13.733 —— —— —— —— —— 13.733
Ono Takeshi
Team Ehime
—— —— 13.733 —— —— —— 13.733
133 Yamamoto Eito
Top Sports Club
—— 13.633 —— —— —— —— 13.633
Nishimura Ryu
Sendai University
—— —— —— —— 13.633 —— 13.633
135 Kohama Hirohito
Team Ehime
—— —— —— —— —— 13.566 13.566
136 Hosoda Masahiro
Nippon Sport Science University
—— 13.433 —— —— —— —— 13.433
Morishita Ren
Jun Sports Club
—— —— —— 13.433 —— —— 13.433
138 Tani Kentaro
Sohgoh
—— —— —— —— —— 13.233 13.233
139 Inoue Shinsuke
Nihon University
—— —— —— 13.200 —— —— 13.200
Tsukamoto Kishi
Turtle Sports Club
—— —— —— 13.200 —— —— 13.200
141 Yamasaki Kyota
Sohgoh
—— —— 13.100 —— —— —— 13.100
Taira Takumi
Do Challenge Club
—— —— —— 13.100 —— —— 13.100
143 Sato Tomoki
Sohgoh
12.966 —— —— —— —— —— 12.966
Deguchi Ryotaka
Team Ehime
—— —— —— —— 12.966 —— 12.966
145 Yamane Naoki
Tosu Gymnastics
—— —— 12.666 —— —— —— 12.666
Iwatani Yuichiro
Fukuoka
—— 12.666 —— —— —— —— 12.666
147 Iwatsuki Banri
Sohgoh
—— —— —— —— 12.633 —— 12.633
148 Okubo Ryusei
Komazawa University
—— 12.600 —— —— —— —— 12.600
Yamada Takuya
National Institute of Fitness and Sports
—— —— —— —— —— 12.600 12.600
150 Yoshida Takuro
Nippon Sport Science University
—— —— —— —— 12.533 —— 12.533
151 Kurata Leo
Sohgoh
12.466 —— —— —— —— —— 12.466
Ueda Yosuke
Osaka University
—— —— —— —— —— 12.466 12.466
153 Kudo Tomoya
Jun Sports Club
—— 12.400 —— —— —— —— 12.400
154 Sawamoto Ryuhei
Sendai University
—— 12.300 —— —— —— —— 12.300
155 Iemura Kaito
International Budo University
12.166 —— —— —— —— —— 12.166
156 Obata Kazu
Shizuoka Sangyo University
—— —— 12.133 —— —— —— 12.133
157 Nino Masataka
Chukyo University
11.933 —— —— —— —— —— 11.933
Fujio Takumi
Waseda University
—— 11.933 —— —— —— —— 11.933
159 Narui Sho
Tokai University
—— —— —— 11.900 —— —— 11.900
160 Simosaka Yuya
Fukuoka
11.600 —— —— —— —— —— 11.600
161 Harada Rinri
Chukyo University
—— —— —— —— —— 10.766 10.766
162 Tomioka Hiroki
National Institute of Fitness and Sports
—— —— —— —— 10.233 —— 10.233

3 thoughts on “2021 All-Japan Championships Men’s Results

  1. Pingback: 2021 All-Japan Championships Men’s Results – SportUpdates

  2. Amzaing depth but the number of absolutely brilliant single event gymnasts appears as a problem for the team as non of the gymnasts ranked 2-5 made a top 3 on any event ! I can’t see Japan fight for gold … though Dalaloyan’s injury may help them a bit. China should be the clear favorite for the team title if Arthur D. cant’ t compete.
    Shirai probably now totally out of the race to make the team … did he train UB and BB a bit too much ?

    Like

  3. Pingback: Abril de 2021 en gimnasia artística: especial Campeonatos de Europa | Gimnastas.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s