2021 All-Japan Senior Championships Men’s Results

The 2021 All-Japan Senior Championships were held from September 23 through September 26 in Sakata, Japan.

All-Around Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Kaya Kazuma
Central Sports
14.000 14.533 14.133 14.633 14.800 14.166 86.265
2 Sugino Takaaki
Tokushukai
14.066 14.366 13.100 14.833 14.200 14.600 85.165
3 Yunoki Kentaro
Tokushukai
14.100 14.200 14.166 14.200 14.333 13.933 84.932
4 Tanigawa Kakeru
Central Sports
13.533 15.233 13.566 14.233 13.933 14.133 84.631
Yuasa Kenya
Tochigi Sports
13.966 13.566 14.000 14.266 14.700 14.133 84.631
6 Kitazono Takeru
Tokushukai
14.433 14.400 13.300 14.533 13.166 14.233 84.065
Yamamoto Shoichi
Asahi Life
14.000 14.133 13.833 13.666 14.600 13.833 84.065
8 Maeno Fuya
Central Sports
14.100 14.100 13.666 13.933 14.000 14.200 83.999
9 Haruki Minori
Tokushukai
14.200 13.666 14.733 14.633 13.700 12.900 83.832
10 Matsumi Kazuki
Tokushukai
14.400 12.933 13.533 14.066 14.533 14.100 83.565
11 Takeda Kazuyuki
Tokushukai
14.333 13.000 14.266 13.700 14.033 14.033 83.365
Kitamura Fumiya
Central Sports
13.666 14.000 13.500 13.533 14.200 14.466 83.365
13 Kato Yuto
Konami Sports
13.800 14.400 13.700 14.166 14.833 12.400 83.299
14 Taura Seiya
Tokushukai
13.933 12.700 13.666 14.400 14.433 14.166 83.298
15 Maeda Koki
Tochigi Sports
13.666 14.066 13.733 13.566 13.933 13.700 82.664
16 Uchida Hayato
Team Meikei
14.700 13.966 13.366 14.533 13.200 12.866 82.631
17 Chiba Kenta
Central Sports
14.033 14.366 13.700 14.466 14.700 11.233 82.498
18 Nakagawa Masamichi
Tochigi Sports
14.233 14.200 13.366 14.900 12.133 13.633 82.465
19 Ishizawa Hiroto
Tokushukai
13.900 14.300 12.666 13.500 14.066 13.666 82.098
20 Nonomura Shogo
Central Sports
13.966 13.166 14.100 14.400 13.933 12.433 81.998
21 Kamoto Yuya
Konami Sports
13.800 12.766 14.800 12.900 14.300 13.366 81.932
22 Aoki Shota
Tochigi Sports
14.266 12.633 13.333 14.166 13.600 13.900 81.898
23 Hirano Shunsuke
Sohgoh
13.766 13.633 13.966 13.800 13.900 12.733 81.798
24 Takahashi Kazuya
Tokushukai
14.166 14.166 14.833 13.900 13.266 11.200 81.531
25 Yamazaki Hiroki
Sanda Gymnastics
14.066 12.300 13.866 14.233 13.800 12.966 81.231
26 Nakatani Yoshiki
Tokushukai
14.233 13.600 12.533 13.766 13.000 14.066 81.198
27 Tani Kentaro
Sohgoh
13.633 13.600 13.200 13.500 13.100 13.800 80.833
28 Izutani Takashi
Sohgoh
13.966 12.766 13.366 14.366 13.333 13.033 80.830
29 Tanigawa Wataru
Central Sports
13.666 13.033 14.066 15.200 12.300 12.533 80.798
30 Kamoto Sho
Jun Sports
14.000 13.566 13.200 13.633 13.933 12.300 80.632
31 Komori Keisuke
Sohgoh
14.033 13.033 13.200 13.633 13.266 13.333 80.498
32 Yamamoto Ibuki
Tochigi Sports
14.266 13.333 13.200 13.400 12.933 13.200 80.332
33 Ichinose Tatsuki
Asahi Life
13.500 12.233 13.900 14.200 13.366 13.000 80.199
34 Hoshino Rikii
Konami Sports
13.700 12.333 13.366 14.066 13.400 12.966 79.831
35 Kobata Rensei
Tosu Gymnastics
13.866 13.666 12.466 13.966 13.200 12.433 79.597
36 Shiraishi Yuki
Jun Sports
13.766 12.700 12.600 13.666 13.366 13.366 79.464
37 Hashimoto Kengo
Jun Sports
13.966 13.300 12.100 14.200 12.966 12.833 79.365
38 Yamada Motohiro
Asahi Life
13.300 13.500 12.933 13.533 13.700 12.233 79.199
39 Shida Takumi
Shidaks
14.133 12.933 11.800 13.500 13.100 13.366 78.832
40 Fujii Taiyo
Tosu Gymnastics
13.900 12.966 13.433 13.000 12.466 13.033 78.798
41 Fujino Yunoshin
Fukuoka University
13.300 12.533 12.900 14.100 12.466 13.033 78.332
42 Yamamuro Koji
Konami Sports
12.900 12.000 13.333 13.700 13.566 12.800 78.299
43 Kudo Tomoya
Jun Sports
12.833 13.533 12.233 14.200 12.966 12.200 77.965
44 Ono Takeshi
Team Ehime
12.600 12.900 13.433 13.400 12.500 12.900 77.733
45 Deguchi Ryotaka
Team Ehime
13.466 13.166 12.400 13.866 12.633 12.066 77.597
46 Sato Tomoki
Sohgoh
12.833 12.933 13.466 13.600 13.333 11.233 77.398
47 Sashiki Akihito
Top Sports Club
13.433 12.600 12.900 13.633 12.166 12.600 77.332
48 Yamamoto Eito
Top Sports Club
13.333 12.733 12.600 12.733 13.300 12.466 77.165
49 Kashiwagi Tomoya
Kamo Gymnastics
12.933 12.166 12.366 13.466 12.633 13.533 77.097
50 Nakahara Yuta
Sohgoh
12.600 12.933 11.133 14.333 12.766 13.066 76.831
51 Yamaoka Kotaro
Jun Sports
13.600 12.266 13.466 13.733 12.200 11.533 76.798
52 Nagano Tetsuo
Tosu Gymnastics
12.533 12.300 12.566 12.333 13.000 13.566 76.298
53 Ishiguro Seima
Kanoya Sports Club
13.500 12.366 12.100 12.633 13.200 11.900 75.699
54 Tanaka Shota
Kanoya Sports Club
13.266 11.766 12.066 13.400 12.366 12.533 75.397
55 Yamashita Ryuki
Kanoya Sports Club
13.200 11.433 12.466 13.166 13.200 11.800 75.265
56 Nawa Shuma
Turtle Sports Club
12.966 11.633 13.000 13.333 11.833 12.400 75.165
57 Tateishi Takuya
Sohgoh
11.233 12.100 11.033 14.266 13.000 13.333 74.965
58 Morishita Ren
Jun Sports
13.133 10.633 12.800 14.766 11.566 11.766 74.664
59 Yamaguchi Yuki
Sohgoh
12.666 12.466 11.133 12.866 12.466 12.800 74.397
60 Hayasaka Naoto
Central Sports
12.333 10.633 10.700 13.966 13.233 12.966 73.831
61 Tsukamoto Kishi
Turtle Sports Club
12.933 12.033 11.733 13.600 12.333 10.933 73.565
62 Sashiki Chisora
Top Sports Club
13.166 10.600 12.300 13.700 11.866 11.666 73.298
63 Maenohara Shoho
Kanoya Sports Club
13.766 11.000 12.166 14.100 10.300 11.066 72.398
64 Miura Yuki
Leaf Gymnastics
9.633 11.366 11.500 13.500 12.500 12.833 71.332
65 Nakamura Ayumu
Team Ehime
10.833 12.300 11.800 12.566 11.900 11.933 71.332
66 Koike Reo
Tsurumi Junior
12.633 10.833 11.533 14.166 11.733 10.200 71.098
67 Yoshimi Yousei
Tosu Gymnastics
13.666 11.700 11.233 13.333 11.766 9.200 70.898
68 Murakami Ryosei
Sendai University
12.233 10.433 11.866 13.000 11.566 11.500 70.598
69 Ishiwatari Kazuki
Team Ehime
12.033 9.433 11.800 12.866 11.433 11.400 68.965
70 Yamaguchi Kakuei
Kanoya Sports Club
12.966 9.800 9.733 13.666 10.866 11.733 68.764
71 Kamata Yu
Top Sports Club
10.800 10.933 10.466 12.633 11.400 10.700 66.932
72 Shimizu Daiki
Kanoya Sports Club
11.366 9.633 11.200 12.566 11.200 10.500 66.465
73 Sugimoto Shoei
Leaf Gymnastics
13.666 4.566 11.333 13.500 11.100 12.100 66.265
74 Endo Kazuki
Namba Gymnastics
10.466 10.100 10.400 12.666 11.866 9.400 64.898
75 Kameyama Yuya
Thunderbirds
11.766 8.800 4.366 12.866 10.433 10.900 59.131
76 Nagayoshi Yu
Sohgoh
—— 14.700 13.333 —— 12.766 13.433 54.232
77 Matsunaga Naoya
Asahi Life
—— —— 13.233 12.900 14.266 13.400 53.799
78 Kohama Hirohito
Team Ehime
13.066 —— —— 12.533 12.733 13.300 51.632
79 Yokoyama Sho
Konami Sports
—— 12.300 12.300 —— 14.633 11.100 50.333
80 Ima Keita
Thunderbirds
11.033 9.500 —— 13.500 11.466 —— 45.499
81 Kato Ryohei
Konami Sports
14.200 13.700 —— 14.133 —— —— 42.033
82 Goshima Takahiro
Sohgoh
14.466 —— 13.400 14.033 —— —— 41.899
83 Kayama Hyoga
Asahi Life
10.500 9.600 —— 11.700 —— —— 31.800
84 Carlos Yulo
Asahi Life
15.300 —— —— 15.000 —— —— 30.300
85 Sato Moto
Kitaibaraki
13.766 —— —— 13.866 —— —— 27.632
86 Inoue Hirotoshi
Sohgoh
—— 11.800 —— 12.866 —— —— 24.666
87 Okazaki Ryutaro
Komazawa
10.800 9.300 —— —— —— —— 20.100
88 Asato Keisuke
Sohgoh
—— —— —— 15.233 —— —— 15.233
89 Yamane Naoki
Tosu Gymnastics
—— —— —— 14.233 —— —— 14.233
90 Uchimura Kohei
Joycal
—— —— —— —— —— 14.133 14.133
91 Komiya Shuga
Sohgoh
—— —— —— —— 14.000 —— 14.000
92 Endo Mikito
Shizuoka Sangyo
—— —— —— 13.933 —— —— 13.933
93 Yamasaki Kyota
Sohgoh
—— —— 13.666 —— —— —— 13.666
94 Terachi Yujiro
Sendai University
—— 13.500 —— —— —— —— 13.500
95 Iwatsuki Banri
Sohgoh
—— —— —— —— 12.200 —— 12.200
96 Ishii Masaya
Tsurumi Junior
—— 8.900 —— —— —— —— 8.900
97 Shimotashiro Masato
Osaka Prefectural Police
—— 8.666 —— —— —— —— 8.666

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s