2021 All-Japan Team Championships Men’s Results

The 2021 All-Japan Team Championships were held from December 11 through December 12 in Tokyo, Japan.

All-Around Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Kaya Kazuma
Central Sports
14.433 14.733 14.333 14.600 14.133 14.033 86.265
2 Kawakami Shohei
Seifu High School
14.400 12.800 13.433 14.466 14.533 14.733 84.365
3 Yuasa Kenya
Tochigi Sports
13.233 14.033 13.633 14.100 14.833 13.800 83.632
4 Tachibana Shiga
University of Tsukuba
14.166 13.933 13.433 14.466 13.766 13.566 83.330
5 Tanita Masaharu
Sakushin Gakuin High School
14.266 13.633 13.333 13.733 13.866 13.233 82.064
6 Kato Yuto
Konami Sports
14.133 13.066 13.900 14.133 13.000 12.100 80.332
7 Hashimoto Daiki
Juntendo University
14.900 15.100 —— 15.200 15.033 15.033 75.266
8 Carlos Yulo
Asahi Mutual Life
15.133 —— 13.933 15.066 15.066 13.566 72.764
9 Miwa Teppei
Juntendo University
—— 14.300 14.100 14.900 14.700 14.166 72.166
10 Yamamoto Shoichi
Asahi Mutual Life
14.133 14.066 —— 13.966 14.600 13.600 70.365
11 Doi Ryosuke
Nippon Sport Science University
14.833 13.866 —— 14.400 14.300 12.533 69.932
12 Ebisu Youta
Seifu High School
—— 13.800 13.066 13.733 14.000 13.733 68.332
13 Ichinose Tatsuki
Asahi Mutual Life
13.933 13.500 13.900 13.100 —— 13.266 67.699
14 Kamoto Sho
Jun Sports Club
12.433 12.266 12.900 —— 14.700 13.333 65.632
15 Tajima Shota
Funabashi High School
13.566 10.300 13.166 14.100 13.566 —— 64.698
16 Tanigawa Wataru
Central Sports
13.333 —— 14.366 15.200 14.866 —— 57.765
17 Fujimaki Shunpei
Kanoya University
13.833 —— —— 14.466 13.966 14.266 56.531
18 Kitazono Takeru
Tokushukai Gymnastics
14.600 —— —— 14.200 14.500 13.200 56.500
19 Hasegawa Tsuyoshi
Kanoya University
—— 14.033 13.866 —— 14.333 14.166 56.398
20 Kaneda Kiichi
Kanoya University
13.533 —— 14.433 14.033 14.133 —— 56.132
Sugimoto Kaito
Nippon Sport Science University
14.166 —— 13.666 14.500 13.800 —— 56.132
22 Yokoi Kimitaka
Sohgoh Gymnastics
13.633 —— 13.833 —— 13.900 13.566 54.932
23 Aoki Shota
Tochigi Sports
14.466 —— 13.533 13.233 —— 13.466 54.698
24 Suetsugo Kotaro
University of Tsukuba
13.266 13.666 —— —— 13.666 13.900 54.498
25 Chiba Takato
Nippon Sport Science University
—— 14.366 13.233 —— 14.066 12.766 54.431
26 Maeda Koki
Tochigi Sports
—— 13.233 —— 14.500 14.066 12.466 54.265
27 Sasaki Ikuya
Sendai University
13.433 13.633 —— 14.833 —— 12.100 53.999
28 Sunaga Kouki
Funabashi High School
—— 13.833 13.300 —— 13.233 13.400 53.766
29 Itabashi Yujin
Seifu High School
13.466 13.400 12.633 —— —— 12.566 52.065
30 Kudo Tomoya
Jun Sports Club
—— 13.233 —— 13.966 11.700 13.133 52.032
31 Takahashi Seiha
Sendai University
—— 12.300 12.633 —— 13.266 13.500 51.699
32 Sugiyama Ryosho
Sakushin Gakuin High School
13.633 —— 12.633 —— 11.500 13.166 50.932
33 Ueyama Rentaro
Kanoya University
14.500 —— 14.233 15.000 —— —— 43.733
34 Sugino Takaaki
Tokushukai Gymnastics
—— 14.566 —— 14.800 —— 14.233 43.599
35 Kamoto Yuya
Konami Sports
—— —— 14.566 —— 14.500 14.200 43.266
36 Yunoki Kentaro
Tokushukai Gymnastics
—— 14.266 14.366 —— 14.433 —— 43.065
37 Takahashi Kazuya
Tokushukai Gymnastics
14.266 13.866 14.900 —— —— —— 43.032
38 Taura Seiya
Tokushukai Gymnastics
14.000 —— —— —— 14.600 13.600 42.200
39 Komori Keisuke
Sohgoh Gymnastics
14.233 —— —— 14.266 —— 13.566 42.065
40 Goshima Takahiro
Sohgoh Gymnastics
14.200 —— 13.433 14.400 —— —— 42.033
41 Yokoyama Sho
Konami Sports
—— 12.533 —— —— 14.900 14.533 41.966
42 Chiba Kenta
Central Sports
—— 13.000 —— 14.600 14.300 —— 41.900
43 Tanigawa Kakeru
Central Sports
14.200 15.333 —— —— —— 12.300 41.833
44 Yamaoka Kotaro
Jun Sports Club
14.066 —— 13.433 14.300 —— —— 41.799
45 Aoki Ryuto
Sendai University
13.866 —— —— 14.233 —— 13.566 41.665
46 Kato Ryohei
Konami Sports
14.300 13.000 —— 14.333 —— —— 41.633
47 Ono Ryojo
Sakushin Gakuin High School
14.033 —— 12.900 14.433 —— —— 41.366
48 Hirano Shunsuke
Sohgoh Gymnastics
—— 13.366 14.300 13.500 —— —— 41.166
49 Kitamoto Chima
Seifu High School
13.900 —— —— 14.066 13.166 —— 41.132
50 Morishita Ren
Jun Sports Club
12.933 —— 13.333 14.666 —— —— 40.932
51 Nakayama Rei
University of Tsukuba
—— —— 13.266 —— 14.133 13.400 40.799
52 Hoshino Rikii
Konami Sports
13.166 —— 13.900 13.600 —— —— 40.666
53 Oki Yuma
Funabashi High School
—— 12.466 —— —— 13.733 12.766 38.965
54 Kawaguchi Yuhi
Sakushin Gakuin High School
—— 12.466 —— 13.633 12.633 —— 38.732
55 Tanaka Tatsuki
Sohgoh Gymnastics
—— 12.600 —— —— 12.666 12.166 37.432
56 Okada Takumi
Sendai University
—— 10.766 12.133 —— 13.133 —— 36.032
57 Minami Kazuki
Sendai University
15.166 —— —— 15.000 —— —— 30.166
58 Haruki Minori
Tokushukai Gymnastics
—— —— 14.733 14.800 —— —— 29.533
59 Nagayoshi Yu
Sohgoh Gymnastics
—— 14.766 —— —— 14.566 —— 29.332
60 Suzuki Rayin
Funabashi High School
14.600 —— —— 14.300 —— —— 28.900
61 Okubo Keitaro
Juntendo University
—— —— 13.900 14.966 —— —— 28.866
62 Oka Shinnosuke
Junior Selection
—— —— —— —— 14.500 14.200 28.700
63 Suzuki Ichita
Junior Selection
14.466 —— —— 14.200 —— —— 28.666
64 Hiramatsu Koga
University of Tsukuba
14.566 —— —— 14.066 —— —— 28.632
65 Suzuki Shigeto
Juntendo University
—— 14.700 —— —— —— 13.900 28.600
66 Kondo Mamoru
Nippon Sport Science University
—— 14.033 —— —— —— 14.500 28.533
67 Shinohara Hiroto
Nippon Sport Science University
14.066 —— —— 14.466 —— —— 28.532
68 Nakagawa Masamichi
Tochigi Sports
—— 14.600 —— —— 13.900 —— 28.500
69 Yamamoto Ibuki
Tochigi Sports
14.333 —— 13.800 —— —— —— 28.133
70 Murayama Kakuto
Juntendo University
14.000 —— —— —— 14.033 —— 28.033
71 Ayashima Arisu
Juntendo University
13.933 —— 13.900 —— —— —— 27.833
72 Yamaguchi Tomoki
Kanoya University
—— 14.400 —— —— —— 13.400 27.800
73 Sugiyama Tomoya
University of Tsukuba
—— —— 13.366 14.266 —— —— 27.632
74 Ueda Yuta
Funabashi High School
13.033 —— 14.466 —— —— —— 27.499
75 Kamiyama Haruto
Junior Selection
—— —— 13.100 14.166 —— —— 27.266
76 Yamada Motohiro
Asahi Mutual Life
—— 13.133 —— —— 14.000 —— 27.133
77 Kishida Kyogen
Junior Selection
—— —— —— 13.766 13.333 —— 27.099
78 Murayama Koki
Funabashi High School
—— —— —— 13.600 —— 13.366 26.966
79 Tsukiyama Shouma
Junior Selection
13.566 13.066 —— —— —— —— 26.632
80 Imamura Kentaro
Junior Selection
13.166 —— 12.866 —— —— —— 26.032
81 Inui Teppei
Sendai University
—— —— 13.200 —— 12.766 —— 25.966
82 Yoshida Motomu
Junior Selection
—— 12.200 —— —— —— 13.500 25.700
83 Kotoge Kazuma
Junior Selection
—— —— 13.666 —— —— 12.033 25.699
84 Hashimoto Kengo
Jun Sports Club
—— 12.900 —— —— —— 12.533 25.433
85 Nishimura Naozumi
Junior Selection
—— 12.066 —— —— 10.700 —— 22.766
86 Tsumura Ryota
Kanoya University
—— 14.800 —— —— —— —— 14.800
87 Nonomura Shogo
Central Sports
—— —— 14.700 —— —— —— 14.700
88 Kasaoka Yoshiyuki
Nippon Sport Science University
—— —— 14.500 —— —— —— 14.500
89 Maeno Fuya
Central Sports
—— —— —— —— —— 14.200 14.200
90 Nagasaki Shuto
University of Tsukuba
—— 13.800 —— —— —— —— 13.800
91 Matsunaga Naoya
Asahi Mutual Life
—— —— 13.533 —— —— —— 13.533
92 Miura Ryota
Jun Sports Club
—— —— —— —— 13.366 —— 13.366
93 Oshima Kai
Sakushin Gakuin High School
—— 11.700 —— —— —— —— 11.700
94 Kashiwagi Toraru
Sakushin Gakuin High School
—— —— —— —— —— 11.133 11.133

Team Results

Rank Team FX PH SR VT PB HB Total
1 JUNTENDO UNIVERSITY (Ayashima Arisu, Hashimoto Daiki, Miwa Teppei, Murayama Kakuto, Okubo Keitaro, Suzuki Shigeto) 42.833 44.100 41.900 45.066 43.766 43.099 260.764
2 TOKUSHUKAI GYMNASTICS (Haruki Minori, Kitazono Takeru, Sugino Takaaki, Takahashi Kazuya, Taura Seiya, Yunoki Kentaro) 42.866 42.698 43.999 43.800 43.533 41.033 257.929
3 CENTRAL SPORTS (Chiba Kenta, Kaya Kazuma, Maeno Fuya, Nonomura Shogo, Tanigawa Kakeru, Tanigawa Wataru) 41.966 43.066 43.399 44.400 43.299 40.533 256.663
4 KANOYA UNIVERSITY (Fujimaki Shunpei, Hasegawa Tsuyoshi, Kaneda Kiichi, Tsumura Ryota, Ueyama Rentaro, Yamaguchi Tomoki) 41.866 43.233 42.532 43.499 42.432 41.832 255.394
5 NIPPON SPORT SCIENCE UNIVERSITY (Chiba Takato, Doi Ryosuke, Kasaoka Yoshiyuki, Kondo Mamoru, Shinohara Hiroto, Sugimoto Kaito) 43.065 42.265 41.399 43.366 42.166 39.799 252.060
6 ASAHI MUTUAL LIFE (Ichinose Tatsuki, Kayama Hyoga, Matsunaga Naoya, Yamada Motohiro, Yamamoto Shoichi, Carlos Yulo) 43.199 40.699 41.366 42.132 43.666 40.432 251.494
7 TOCHIGI SPORTS (Aoki Shota, Maeda Koki, Nakagawa Masamichi, Yamamoto Ibuki, Yuasa Kenya) 42.032 41.866 40.966 41.833 42.799 39.732 249.228
8 UNIVERSITY OF TSUKUBA (Hiramatsu Koga, Nagasaki Shuto, Nakayama Rei, Suetsugo Kotaro, Sugiyama Tomoya, Tachibana Shiga) 41.998 41.399 40.065 42.798 41.565 40.866 248.691
9 KONAMI SPORTS (Hoshino Rikii, Kamoto Yuya, Kato Ryohei, Kato Yuto, Yamamuro Koji, Yokoyama Sho) 41.599 38.599 42.366 42.066 42.400 40.833 247.863
10 SOHGOH GYMNASTICS (Goshima Takahiro, Hirano Shunsuke, Komori Keisuke, Nagayoshi Yu, Tanaka Tatsuki, Yokoi Kimitaka) 42.066 40.732 41.566 42.166 41.132 39.298 246.960
11 SEIFU HIGH SCHOOL (Ebisu Youta, Itabashi Yujin, Kawakami Shohei, Kitamoto Chima) 41.766 40.000 39.132 42.265 41.699 41.032 245.894
12 FUNABASHI HIGH SCHOOL (Murayama Koki, Oki Yuma, Sunaga Kouki, Suzuki Rayin, Tajima Shota, Ueda Yuta) 41.199 36.599 40.932 42.000 40.532 39.532 240.794
13 SENDAI UNIVERSITY (Aoki Ryuto, Inui Teppei, Minami Kazuki, Okada Takumi, Sasaki Ikuya, Takahashi Seiha) 42.465 36.699 37.966 44.066 39.165 39.166 239.527
14 JUN SPORTS CLUB (Hashimoto Kengo, Kamoto Sho, Kudo Tomoya, Miura Ryota, Morishita Ren, Yamaoka Kotaro) 39.432 38.399 39.666 42.932 39.766 38.999 239.194
15 SAKUSHIN GAKUIN HIGH SCHOOL (Kashiwagi Toraru, Kawaguchi Yuhi, Ono Ryojo, Oshima Kai, Sugiyama Ryosho, Tanita Masaharu) 41.932 37.799 38.866 41.799 37.999 37.532 235.927

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s