2014 All-Japan Team Championships Results

The 2014 All-Japan Team Championships were held from November 1 through November 2 in Tokyo, Japan.

Team Final Results

Rank Team VT UB BB FX Total
1 NIPPON SPORT SCIENCE UNIVERSITY 43.200 41.800 39.900 40.400 165.300
Mizuho Nagai 14.750 —— 12.500 13.550
Natsumi Sasada 14.100 13.600 13.500 ——
Koko Tsurumi —— 14.700 13.900 ——
Akiho Sato 14.350 —— —— 13.500
Honoka Koga —— 13.500 —— 13.350
2 TODA CITY SPORTS CENTER 42.700 38.600 37.900 39.500 158.700
Yuriko Yamamoto 14.000 13.700 —— 13.300
Ayu Koike 14.450 12.650 13.000 12.800
Rena Miyauchi —— 12.250 —— 13.400
Mai Okada —— —— 12.500 ——
Kiko Kuwajima 14.250 —— 12.400 ——
3 CHUKYO UNIVERSITY 42.300 38.200 38.750 38.600 157.850
Sachiko Maeda 14.050 11.800 12.950 13.100
Sari Maeda —— —— 11.850 ——
Yoshimasa Kawai 13.600 12.700 —— 12.400
Asuka Teramoto 14.650 13.700 13.950 13.100
4 KOKUSHIKAN UNIVERSITY 41.450 39.550 36.300 38.850 156.150
Rie Tokieda —— 12.850 11.900 12.950
Rei Shibata —— —— 12.000 ——
Mina Sugimura 13.650 13.300 —— ——
Risa Konishi 14.050 —— —— 13.100
Chinami Otaki —— 13.400 12.400 ——
Yumeka Yamamoto 13.750 —— —— 12.800
5 ASAHI MUTUAL LIFE 40.700 38.800 38.100 38.350 155.950
Yu Minobe —— 13.450 14.000 13.350
Sakura Noda 12.750 12.550 12.700 13.150
Aya Inozume 13.400 12.800 11.400 ——
Oksana Chusovitina 14.550 —— —— 11.850
6 CHUKYO GYMNASTICS 41.100 37.300 37.800 38.950 155.150
Yasuha Matsumura 13.750 13.550 11.800 13.300
Rio Koiwai 13.300 —— —— ——
Kano Kiuchi —— 11.600 —— ——
Ayana Tone —— —— —— 12.500
Kanon Yamaka —— 12.150 13.050 ——
Yuka Inagawa 14.050 —— 12.950 13.150
7 FUJI SPORTS CLUB 41.800 37.300 36.600 38.300 154.000
Miyu Sakamoto —— 11.850 —— ——
Eri Harashima —— 12.550 —— 12.650
Natsumi Hanashima 13.650 12.900 12.600 13.200
Hohoemi Yoshimura 14.650 —— —— ——
Soyoka Hanawa 13.500 —— 11.350 12.450
Rina Aoki —— —— 12.650 ——
8 TOKYO WOMEN’S COLLEGE 40.350 37.800 35.750 37.000 150.900
Noa Koyama 12.950 13.400 12.350 12.350
Ayaka Kobata 13.900 12.450 11.750 13.050
Natsumi Fujino 13.500 11.950 11.650 11.600

Team Qualification Results

Rank Team VT UB BB FX Total
1 NIPPON SPORT SCIENCE UNIVERSITY 56.100 53.650 52.650 53.000 215.400
Mizuho Nagai 14.600 —— 12.850 13.550
Yui Terao 13.100 12.750 11.250 12.850
Natsumi Sasada 14.100 13.600 14.000 ——
Koko Tsurumi —— 13.800 13.650 ——
Akiho Sato 14.050 12.800 12.150 13.250
Honoka Koga 13.350 13.450 —— 13.350
2 TODA CITY SPORTS CENTER 56.900 52.700 51.250 52.450 213.300
Yuriko Yamamoto 14.050 13.900 10.700 13.250
Ayu Koike 14.650 12.750 13.200 13.000
Rena Miyauchi 13.500 13.250 12.350 13.200
Satori Kondo —— 12.150 —— 12.500
Mai Okada 12.900 12.800 12.300 ——
Kiko Kuwajima 14.700 —— 13.400 13.000
3 KOKUSHIKAN UNIVERSITY 55.650 52.650 52.350 51.400 212.050
Rie Tokieda 13.800 12.850 13.250 13.100
Rei Shibata —— 12.350 12.850 ——
Mina Sugimura 14.100 13.400 13.100 11.400
Risa Konishi 13.950 —— 12.000 12.250
Chinami Otaki 13.500 13.700 13.150 12.650
Yumeka Yamamoto 13.800 12.700 —— 13.400
4 ASAHI MUTUAL LIFE 53.500 52.600 51.900 50.650 208.650
Yu Minobe —— 13.650 14.250 13.650
Sakura Noda 12.700 12.850 13.250 12.650
Aya Inozume 13.400 13.150 12.650 12.750
Natsuki Mizunaga 12.050 12.900 —— 11.600
Rio Ishizone 13.000 —— 11.450 11.500
Oksana Chusovitina 14.400 12.900 11.750 ——
5 CHUKYO UNIVERSITY 54.050 50.000 50.950 50.300 205.300
Sachiko Maeda 12.750 12.400 12.800 13.200
Sari Maeda —— 9.500 11.900 11.550
Yoshimasa Kawai 13.400 12.600 —— 11.800
Rei Takashima 13.000 —— 11.900 ——
Asuka Teramoto 14.250 12.650 14.250 13.750
Mifuyu Usui 13.400 12.350 12.000 10.550
6 CHUKYO GYMNASTICS 54.550 49.450 49.950 50.550 204.500
Yasuha Matsumura 13.850 13.150 13.050 13.500
Rio Koiwai 13.250 11.550 12.200 12.000
Kano Kiuchi 13.300 12.050 —— ——
Ayana Tone 12.850 —— 11.650 11.850
Kanon Yamaka —— 12.450 13.050 12.250
Yuka Inagawa 14.150 11.800 11.550 12.800
7 FUJI SPORTS CLUB 55.200 49.850 48.900 50.500 204.450
Miyu Sakamoto —— 12.600 12.350 12.450
Eri Harashima 13.350 12.600 11.900 12.750
Natsumi Hanashima 13.850 12.950 12.700 12.650
Hohoemi Yoshimura 14.300 11.500 11.950 12.100
Masahiro Suzuki 13.550 —— —— ——
Soyoka Hanawa 13.500 11.700 11.500 12.650
8 TOKYO WOMEN’S COLLEGE 52.950 51.300 46.300 50.400 200.950
Noa Koyama 13.200 13.550 12.450 13.050
Nina Suzuki 12.750 12.650 11.500 10.750
Ayaka Kobata 14.050 12.750 11.100 13.050
Natsumi Fujino 12.950 12.350 11.050 12.550
Miki Yamaguchi —— 12.100 11.250 ——
Shizuki Otaki 12.300 —— —— 11.750
ZERO GYMNASTICS 52.150 49.450 50.150 49.200 200.950
Nao Arai 12.650 13.000 13.100 12.100
Saki Kakizaki 12.800 12.900 12.150 11.050
Momoka Sato —— 11.800 —— ——
Azumi Ishikura 12.900 11.200 12.550 13.350
Riri Hana Tsurumi 12.500 —— 12.350 12.050
Ryoka Sato 13.800 11.750 10.950 11.700
10 LET’S GYMNASTICS 53.350 47.050 46.550 50.050 197.000
Yuzu Ichinose 13.550 10.300 9.500 12.200
Koko Dobashi 13.550 13.300 13.200 13.400
Ayu Tanaka 13.200 12.000 11.050 12.200
Minashi Kato 13.050 —— 10.000 ——
Aoi Furuyama 12.850 10.000 12.300 12.250
Aika Sasaki —— 11.450 —— 12.000
11 UNIVERSITY OF TSUKUBA 52.600 46.750 47.400 47.750 194.500
Yuko Yoshitani 13.450 12.250 11.450 11.800
Ayaka Tateyama 12.150 11.400 11.150 10.500
Wakana Inoue 13.750 12.400 11.700 13.150
Anna Suzuki 13.200 10.700 11.850 10.400
Karin Okamura 12.200 10.550 12.400 12.300
12 OUHS GYMNASTICS 51.050 47.200 48.650 47.150 194.050
Erica Danko 13.350 12.700 12.950 12.400
Maya Ohashi —— —— 11.350 11.400
Kanami Tsujimoto 12.150 10.900 11.700 ——
Natsuo Higashioka 12.300 12.050 11.800 9.950
Manami Kurihara 12.950 11.550 12.200 11.800
Shiho Hoshino 12.450 10.600 —— 11.550

All-Around Results

Rank Athlete Team VT UB BB FX AA
1 Asuka Teramoto Chukyo University 14.250 12.650 14.250 13.750 54.900
2 Ayu Koike Toda City Sports 14.650 12.750 13.200 13.000 53.600
3 Yasuha Matsumura Chukyo Gymnastics 13.850 13.150 13.050 13.500 53.550
4 Koko Dobashi Let’s Gymnastics 13.550 13.300 13.200 13.400 53.450
5 Rie Tokieda Kokushikan University 13.800 12.850 13.250 13.100 53.000
6 Chinami Otaki Kokushikan University 13.500 13.700 13.150 12.650 53.000
7 Rena Miyauchi Toda City Sports 13.500 13.250 12.350 13.200 52.300
8 Akiho Sato Nippon Sport Science 14.050 12.800 12.150 13.250 52.250
Noa Koyama Tokyo Women’s College 13.200 13.550 12.450 13.050 52.250
10 Natsumi Hanashima Fuji Sports Club 13.850 12.950 12.700 12.650 52.150
11 Mina Sugimura Kokushikan University 14.100 13.400 13.100 11.400 52.000
12 Aya Inozume Asahi Mutual Life 13.400 13.150 12.650 12.750 51.950
13 Yuriko Yamamoto Toda City Sports 14.050 13.950 10.700 13.250 51.900
14 Sakura Noda Asahi Mutual Life 12.700 12.850 13.250 12.650 51.450
15 Erica Danko OUHS Gymnastics 13.350 12.700 12.950 12.400 51.400
16 Sachiko Maeda Chukyo University 12.750 12.400 12.800 13.200 51.150
17 Wakana Inoue University of Tsukuba 13.750 12.400 11.700 13.150 51.000
18 Ayaka Kobata Tokyo Women’s College 14.050 12.750 11.100 13.050 50.950
19 Nao Arai Zero Gymnastics 12.650 13.000 13.100 12.100 50.850
20 Eri Harashima Fuji Sports Club 13.350 12.600 11.900 12.750 50.600
21 Yuka Inagawa Chukyo Gymnastics 14.150 11.800 11.550 12.800 50.300
22 Azumi Ishikura Zero Gymnastics 12.900 11.200 12.550 13.350 50.000
23 Yui Terao Nippon Sport Science 13.100 12.750 11.250 12.850 49.950
24 Hohoemi Yoshimura Fuji Sports Club 14.300 11.500 11.950 12.100 49.850
25 Soyoka Hanawa Fuji Sports Club 13.500 11.700 11.500 12.650 49.350
26 Rio Koiwai Chukyo Gymnastics 13.250 11.550 12.200 12.000 49.000
27 Yuko Yoshitani University of Tsukuba 13.450 12.250 11.450 11.800 48.950
28 Natsumi Fujino Tokyo Women’s College 12.950 12.350 11.050 12.550 48.900
Saki Kakizaki Zero Gymnastics 12.800 12.900 12.150 11.050 48.900
30 Manami Kurihara OUHS Gymnastics 12.950 11.550 12.200 11.800 48.500
31 Ayu Tanaka Let’s Gymnastics 13.200 12.000 11.050 12.200 48.450
32 Mifuyu Usui Chukyo University 13.400 12.350 12.000 10.550 48.300
33 Ryoka Sato Zero Gymnastics 13.800 11.750 10.950 11.700 48.200
34 Nina Suzuki Tokyo Women’s College 12.750 12.650 11.500 10.750 47.650
35 Karin Okamura University of Tsukuba 12.200 10.550 12.400 12.300 47.450
36 Aoi Furuyama Let’s Gymnastics 12.850 10.000 12.300 12.250 47.400
37 Anna Suzuki University of Tsukuba 13.200 10.700 11.850 10.400 46.150
38 Natsuo Higashioka OUHS Gymnastics 12.300 12.050 11.800 9.950 46.100
39 Yuzu Ichinose Let’s Gymnastics 13.550 10.300 9.500 12.200 45.550
40 Ayaka Tateyama University of Tsukuba 12.150 11.400 11.150 10.500 45.200

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s