2017 All-Japan Team Championships Results

The 2017 All-Japan Team Championships were held from November 25 through November 26 in Takasaki, Japan.

Individual Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX Total
1 Mai Murakami NSSU 14.950 13.150 13.800 14.250 56.150
2 Hitomi Hatakeda Central Meguro 14.650 14.250 13.350 12.750 55.000
3 Asuka Teramoto Chukyo University 13.600 13.700 14.200 13.350 54.850
4 Aiko Sugihara Asahi Life 14.200 12.700 14.000 13.300 54.200
5 Nagi Kajita Yamanashi Junior 13.400 13.250 13.200 13.250 53.100
6 Ayu Koike Toda City 14.500 12.550 13.200 12.300 52.550
7 Natsumi Hanashima Fuji Sports Club 13.550 12.500 12.850 13.450 52.350
8 Moe Emi Yoshimura Fuji Sports Club 13.500 11.550 12.600 12.650 50.300
Rena Miyauchi University of Tsukuba 13.350 11.850 12.750 12.350 50.300
10 Ryoka Sato Zero Gymnastics 13.600 12.200 12.150 12.300 50.250
Yurika Yumoto Narawa Gymnastics 13.350 12.400 11.750 12.750 50.250
12 Suzuno Mita Zero Gymnastics 13.500 12.300 11.450 12.250 49.500
13 Asuka Ogawa Tsurumi Junior 12.650 11.850 12.450 12.300 49.250
14 Shizuka Sugita Japan Women’s College 13.300 11.850 11.250 12.650 49.050
15 Nanai Shikata Japan Women’s College 13.050 9.800 13.000 12.500 48.350
16 Chiho Miyaji Sohgoh Gymnastics 12.550 10.550 12.350 10.300 45.750
17 Mirai Hiramatsu Sohgoh Gymnastics 13.200 9.400 11.400 11.350 45.350
18 Sakura Shibuya Sohgoh Gymnastics 12.400 9.750 11.850 9.800 43.800
19 Sakura Yumoto Chukyo University 13.350 —— 13.150 12.500 39.000
20 Sayaka Rin Toda City 14.600 11.850 —— 12.200 38.650
Yuna Hiraiwa Mukogawa Women 13.700 —— 13.000 11.950 38.650
22 Erica Danko Asahi Life 13.400 —— 13.100 11.900 38.400
Soyoka Hanawa Fuji Sports Club 13.200 11.850 13.350 —— 38.400
24 Miyu Hirai Kokushikan University 13.300 —— 12.800 12.150 38.250
25 Natsumi Sasada NSSU —— 11.450 13.650 13.000 38.100
26 Yuriko Yamamoto Kokushikan University 13.400 13.150 11.350 —— 37.900
27 Manami Ishizaka Asahi Life 13.400 11.450 —— 12.150 37.000
28 Naoko Fukuya University of Tsukuba 13.550 —— 11.450 11.600 36.600
29 Saki Kakizaki Japan Women’s College 13.050 11.700 —— 11.350 36.100
30 Mifuyu Usui Chukyo University 13.300 11.400 11.250 —— 35.950
31 Chisa Fukunaga Kokushikan University —— 11.500 12.600 11.750 35.850
32 Manami Sato Tsurumi Junior —— 11.600 12.250 11.650 35.500
33 Nao Arai University of Tsukuba —— 10.950 12.150 12.100 35.200
34 Akiho Tokita Yamanashi Junior —— 11.300 11.350 11.750 34.400
35 Miyabi Koyama Tokyo Women’s College —— 10.450 11.800 11.800 34.050
36 Minami Honda Mukogawa Women —— 10.050 11.750 12.150 33.950
37 Asuka Aoki Central Meguro —— 10.150 12.050 11.400 33.600
38 Ayaka Obata Tokyo Women’s College 13.200 9.550 —— 10.800 33.550
39 Yumika Nakamura NSSU —— 12.950 13.300 —— 26.250
40 Koyuna Sakakibara Narawa Gymnastics 13.200 —— —— 12.500 25.700
41 Ai Nozomi Niyama Toda City 12.950 —— 12.600 —— 25.550
42 Chiaki Hatakeda Central Meguro —— —— 12.400 12.900 25.300
43 Natsumi Mito Kokushikan University —— 12.600 —— 11.900 24.500
44 Ayaka Hosono Tokyo Women’s College 13.200 11.200 —— —— 24.400
45 Chisako Tokuda Asahi Life —— 12.250 11.800 —— 24.050
46 Ayaka Cho Tokyo Women’s College —— —— 12.000 12.050 24.050
Saki Sugioka Tsurumi Junior —— 12.050 12.000 —— 24.050
48 Runa Nagata Yamanashi Junior 13.150 —— —— 10.750 23.900
49 Yasuha Matsumura Chukyo University —— 12.600 —— 11.150 23.750
50 Yui Okada Narawa Gymnastics —— 11.900 11.700 —— 23.600
51 Ami Sugimoto Mukogawa Women —— —— 11.300 12.200 23.500
52 Momo Sugimoto Narawa Gymnastics —— —— 10.750 12.200 22.950
53 Ayana Tone Mukogawa Women 13.450 8.700 —— —— 22.150
54 Hinako Bundo Narawa Gymnastics 14.600 —— —— —— 14.600
55 Mitsuki Nishino NSSU 14.200 —— —— —— 14.200
56 Madoka Komoto Mukogawa Women 13.700 —— —— —— 13.700
57 Manami Koga Central Meguro 13.650 —— —— —— 13.650
Chiharu Kato Kokushikan University 13.650 —— —— —— 13.650
Hikari Fujikura Tsurumi Junior 13.150 —— —— —— 13.650
60 Mirai Sekiguchi NSSU 13.500 —— —— —— 13.500
Aoka Mori Zero Gymnastics 13.500 —— —— —— 13.500
62 Runa Nakamura Central Meguro 13.450 —— —— —— 13.450
63 Motegi Utako Yamanashi Junior 13.350 —— —— —— 13.350
64 Shiori Saikan University of Tsukuba 13.000 —— —— —— 13.000
65 Moeno Kurotaki Tsurumi Junior 12.850 —— —— —— 12.850
66 Honoka Koga NSSU —— —— —— 12.650 12.650
Kanon Yamabe Tokyo Women’s College —— —— 12.650 —— 12.650
68 Mai Okada Toda City —— 12.300 —— —— 12.300
69 Kotomi Taya Zero Gymnastics —— —— —— 12.100 12.100
70 Arisa Toyama Central Meguro —— 11.950 —— —— 11.950
Kanna Suzuki Zero Gymnastics —— 11.950 —— —— 11.950
Tomi Tada Japan Women’s College —— —— 11.950 —— 11.950
73 Sayaka Yatabe Toda City —— —— —— 11.850 11.850
74 Sakurako Nagaoka Zero Gymnastics —— —— 11.850 —— 11.850
75 Mitsuha Kotani Toda City —— —— 11.750 —— 11.750
76 Miyuki Yamazaki Tokyo Women’s College 11.600 —— —— —— 11.600
77 Miyu Tao Yamanashi Junior —— 11.100 —— —— 11.100
78 Rina Aoka Fuji Sports Club —— —— —— 11.050 11.050
Mao Minami Yamamoto Narawa Gymnastics —— 11.050 —— —— 11.050
Ayane Aihara Yamanashi Junior —— —— 11.050 —— 11.050
81 Mai Nagaoka Tsurumi Junior —— —— —— 11.000 11.000
82 Saki Watanabe University of Tsukuba —— 10.700 —— —— 10.700
83 Meri Kaneda Mukogawa Women —— 9.400 —— —— 9.400

Team Final Results

Rank Club VT UB BB FX Total
1 NIPPON SPORTS SCIENCE UNIVERSITY 42.650  37.550  40.750  39.900  160.850
Natsumi Sasada —— 11.450 13.650 13.000
Mirai Sekiguchi 13.500 —— —— ——
Mitsuki Nishino 14.200 —— —— ——
Yumika Nakamura  —— 12.950 13.300  ——
Mai Murakami 14.950 13.150 13.800 14.250
Honoka Koga —— —— —— 12.650
2 ASAHI LIFE  41.000  36.400  38.900  37.350  153.650 
Erica Danko 13.400 —— 13.100 11.900
Aiko Sugihara 14.200 12.700 14.000 13.300
Chisako Tokuda —— 12.250 11.800 ——
Manami Ishizaka 13.400 11.450 —— 12.150
3 CHUKYO UNIVERSITY  40.250  37.700  38.600  37.000  153.550 
Asuka Teramoto 13.600 13.700 14.200 13.350
Sakura Yumoto 13.350 —— 13.150 12.500
Yasuha Matsumura —— 12.600 —— 11.150
Mifuyu Usui 13.300 11.400 11.250 ——
4 CENTRAL MEGURO  41.750  36.350  37.800  37.050  152.950 
Arisa Toyama —— 11.950 —— ——
Hitomi Hatakeda 14.650 14.250 13.350 12.750
Chiaki Hatakeda —— —— 12.400 12.900
Runa Nakamura 13.450 —— —— ——
Manami Koga 13.650 —— —— ——
Asuka Aoki —— 10.150 12.050 11.400
5 TODA CITY SPORTS CENTER  42.050  36.700  37.550  36.350  152.650
Ayu Koike 14.500 12.550 13.200 12.300
Sayaka Yatabe —— —— —— 11.850
Mai Okada —— 12.300 —— ——
Sayaka Rin 14.600 11.850 —— 12.200
Mitsuha Kotani —— —— 11.750 ——
Ai Nozomi Niyama 12.950 —— 12.600 ——
6 FUJI SPORTS CLUB  40.250  35.900  38.800  37.150  152.100
Natsumi Hanashima 13.550 12.500 12.850 13.450
Moe Emi Yoshimura 13.500 11.550 12.600 12.650
Rina Aoki —— —— —— 11.050
Soyoka Hanawa 13.200 11.850 13.350 ——
7 KOKUSHIKAN UNIVERSITY  40.350  37.250  36.750  35.800  150.150
Chisa Fukunaga —— 11.500 12.600 11.750
Yuriko Yamamoto 13.400 13.150 11.350 ——
Natsumi Mito —— 12.600 —— 11.900
Chiharu Kato 13.650 —— —— ——
Miyu Hirai 13.300 —— 12.800 12.150
8 ZERO GYMNASTICS  40.600  36.450  35.450  36.650  149.150
Aoika Mori 13.500 —— —— ——
Kanna Suzuki —— 11.950 —— ——
Kotomi Taya —— —— —— 12.100
Sakurako Nagaoka —— —— 11.850 ——
Suzuno Mita 13.500 12.300 11.450 12.250
Ryoka Sato 13.600 12.200 12.150 12.300
9 NARAWA GYMNASTICS  41.150  35.350  34.200  37.450  148.150 
Yui Okada —— 11.900 11.700 ——
Yurika Yumoto 13.350 12.400 11.750 12.750
Momo Sugimoto —— —— 10.750 12.200
Mao Minami Yamamoto —— 11.050 —— ——
Koyuna Sakakibara 13.200 —— —— 12.500
Hinako Bundo 14.600 —— —— ——
10 YAMANASHI JUNIOR GYMNASTICS  39.900  35.650  35.600  35.750  146.900
Nagi Kajita 13.400 13.250 13.200 13.250
Miyu Tao —— 11.100 —— ——
Motegi Utako 13.350 —— —— ——
Ayane Aihara —— —— 11.050 ——
Akiho Tokita —— 11.300 11.350 11.750
Runa Nagata 13.150 —— —— 10.750
11 UNIVERSITY OF TSUKUBA  39.900  33.500  36.350  36.050  145.800
Shiori Saikan 13.000 —— —— ——
Saki Watanabe —— 10.700 —— ——
Rena Miyauchi 13.350 11.850 12.750 12.350
Nao Arai —— 10.950 12.150 12.100
Naoko Fukuya 13.550 —— 11.450 11.600
TSURUMI JUNIOR GYMNASTICS  38.650  35.500  36.700  34.950  145.800 
Mai Nagaoka —— —— —— 11.000
Asuka Ogawa 12.650 11.850 12.450 12.300
Manami Sato —— 11.600 12.250 11.650
Hikari Fujikura 13.150 —— —— ——
Moeno Kurotaki 12.850 —— —— ——
Saki Sugioka —— 12.050 12.000 ——
13 JAPANESE WOMEN’S COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION  39.400  33.350  36.200  36.500  145.450
Tomi Tada —— —— 11.950 ——
Nanai Shikata 13.050 9.800 13.000 12.500
Saki Kakizaki 13.050 11.700 —— 11.350
Shizuka Sugita 13.300 11.850 11.250 12.650
14 MUKOGAWA WOMEN’S UNIVERSITY  40.850  28.150  36.050  36.300  141.350 
Yuna Hiraiwa 13.700 —— 13.000 11.950
Meri Kaneda —— 9.400 —— ——
Ami Sugimoto —— —— 11.300 12.200
Minami Honda —— 10.050 11.750 12.150
Ayana Tone 13.450 8.700 —— ——
Madoka Komoto 13.700 —— —— ——
15 TOKYO WOMEN’S COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION  38.000  31.200  36.450  34.650  140.300 
Miyabi Koyama —— 10.450 11.800 11.800
Ayaka Cho —— —— 12.000 12.050
Ayaka Hosono 13.200 11.200 —— ——
Ayaka Obata 13.200 9.550 —— 10.800
Miyuki Yamazaki 11.600 —— —— ——
Kanon Yamabe —— —— 12.650 ——
16 SOHGOH GYMNASTICS  38.150  29.700  35.600  31.450  134.900 
Chiho Miyaji 12.550 10.550 12.350 10.300
Mirai Hiramatsu 13.200 9.400 11.400 11.350
Sakura Shibuya 12.400 9.750 11.850 9.800

One thought on “2017 All-Japan Team Championships Results

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s