2021 Ukrainian Championships Men’s Results

The 2021 Ukrainian Championships were held from April 2 through April 7 in Kiev, Ukraine.

All-Around Final Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Illia Kovtun
Cherkasy
14.200 14.800 13.900 14.000 14.900 13.600 85.400
2 Petro Pakhniuk
Kiev
14.700 14.700 13.800 14.400 14.000 13.800 85.400
3 Yevgen Yudenkov
Kreminna
14.300 14.000 14.200 14.000 13.200 13.200 82.900
4 Volodymyr Kostiuk
Dnipro
14.800 13.900 13.600 14.300 11.200 13.700 81.500
5 Nazar Chepurnyi
Cherkasy
14.300 12.900 13.100 14.900 13.700 12.200 81.100
6 Roman Vashchenko
Kiev
13.800 12.700 14.200 14.100 12.900 12.300 80.000
7 Artem Havrykov
Kherson
13.900 12.800 13.000 13.700 13.000 13.000 79.400
8 Pantely Kolodii
Kiev
12.700 13.000 13.700 12.700 12.600 13.000 77.700
9 Mykyta Melnykov
Kiev
12.200 14.400 12.500 13.000 13.200 12.000 77.300
10 Vladyslav Hontkivskiy
Khmelnytskyi
12.800 12.500 12.300 13.000 12.400 12.400 75.400
11 Vitaliy Hontkivskiy
Khmelnytskyi
12.200 12.800 12.000 13.700 11.500 12.000 74.200
12 Ivan Petrenko
Tserkva
11.700 11.800 12.300 12.700 12.200 11.900 72.600
13 Oleg Feshchenko
Kiev
12.700 11.800 11.800 12.700 12.100 11.400 72.500
14 Andriy Bryndak
Khmelnytskyi
11.200 11.900 11.700 13.000 11.500 12.600 71.900
15 Oleksandr Matveyev
Kropyvnytskyi
12.000 11.600 12.000 12.500 12.100 11.100 71.300
16 Yegor Kirilenko
Kherson
13.800 9.100 12.200 12.900 11.100 11.600 70.700
17 Oleksiy Robu
Rubizhne
10.400 11.500 11.900 13.400 11.400 12.000 70.600
18 Vsevolod Isayev
Kherson
12.000 12.000 11.200 12.700 10.800 11.100 69.800
19 Dmytro Ovcharenko
Kharkiv
11.600 9.300 11.400 11.800 11.900 11.700 67.700
20 Oleksandr Nezamai
Kropyvnytskyi
11.600 9.800 —— 11.700 9.100 —— 42.200
21 Andriy Anikin
Kropyvnytskyi
11.900 —— 10.200 12.600 —— —— 34.700
22 Roman Shkliarenko
Kiev
—— —— 2.600 —— —— —— 2.600

Floor Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Illia Kovtun Cherkasy 5.9 8.650 14.550
2 Roman Vashchenko Kiev 5.8 8.625 14.425
3 Volodymyr Kostiuk Dnipro 5.9 8.575 -0.1 14.375
4 Yevgen Yudenkov Kreminna 5.7 8.325 14.025
5 Maksym Vasylenko Kherson 5.7 8.225 13.925
6 Artem Havrykov Kherson 5.7 8.150 13.850
7 Petro Pakhniuk Kiev 5.5 7.675 13.175
8 Eduard Yermakov Krimenna 4.3 7.200 11.500

Pommels Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Illia Kovtun Cherkasy 6.6 8.375 14.975
2 Yevgen Yudenkov Kreminna 5.6 8.625 14.225
3 Volodymyr Kostiuk Dnipro 5.7 7.925 13.625
Roman Vashchenko Kiev 5.7 7.925 13.625
5 Petro Pakhniuk Kiev 5.9 7.675 13.575
6 Nazar Chepurnyi Cherkasy 6.2 7.050 13.250
7 Pantely Kolodii Kiev 5.6 7.450 13.050
8 Mykyta Melnykov Kiev 5.6 7.100 12.700
9 Yevgen Ion Kropyvnytskyi 4.7 6.850 11.550

Rings Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Igor Radivilov Kiev 6.0 8.675 14.675
2 Yevgen Yudenkov Kreminna 5.7 8.625 14.325
3 Roman Vashchenko Kiev 5.9 8.425 14.325
4 Illia Kovtun Cherkasy 5.5 8.125 13.625
5 Petro Pakhniuk Kiev 5.1 8.450 13.550
6 Volodymyr Kostiuk Dnipro 4.9 8.400 13.300
7 Pantely Kolodii Kiev 4.9 8.375 13.275
8 Eduard Yermakov Kreminna 5.6 7.250 12.850

Vault Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total Average
1 Igor Radivilov Kiev 5.6 9.275 14.875 14.663
5.6 8.950 -0.1 14.450
2 Roman Vashchenko Kiev 5.2 9.375 14.575 14.213
4.8 9.050 13.850
3 Illia Kovtun Cherkasy 5.2 8.875 -0.3 13.775 13.863
4.8 9.150 13.950
4 Nazar Chepurnyi Cherkasy 5.6 8.550 -0.1 14.050 13.838
5.6 8.125 -0.1 13.625
5 Yegor Kirilenko Kherson 5.2 8.925 -0.1 14.025 13.800
5.2 8.475 -0.1 13.575
6 Artem Havrykov Kherson 4.8 8.725 13.525 13.550
5.2 8.375 13.575
7 Volodymyr Kostiuk Dnipro 5.2 8.600 13.800 13.463
4.0 9.225 -0.1 13.125
8 Vitaliy Hontkivskiy Khmelnytskyi 5.2 8.275 13.475 13.288
4.0 9.100 13.100

P-Bars Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Illia Kovtun Cherkasy 6.6 8.525 15.125
2 Volodymyr Kostiuk Dnipro 6.4 8.400 14.800
3 Petro Pakhniuk Kiev 6.3 8.425 14.725
4 Eduard Yermakov Kreminna 5.8 8.200 14.000
5 Maksym Vasylenko Kherson 5.0 8.525 13.525
6 Pantely Kolodii Kiev 4.2 8.550 12.750
7 Ivan Petrenko Tserkva 4.6 7.000 11.600
8 Yevgen Yudenkov Kreminna 5.8 5.750 11.550

High Bar Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Petro Pakhniuk Kiev 5.5 7.900 13.400
2 Volodymyr Kostiuk Dnipro 4.8 8.325 13.125
3 Yevgen Yudenkov Kreminna 4.9 8.175 13.075
4 Roman Vashchenko Kiev 4.7 8.050 12.750
5 Pantely Kolodii Kiev 4.8 7.700 12.500
6 Roman Vashchenko Kiev 4.3 7.850 12.150
7 Bogdan Shkuratskiy Kreminna 3.5 6.975 10.475
8 Yegor Kirilenko Kherson 4.5 5.275 9.775

All-Around Qualification Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Petro Pakhniuk
Kiev
14.300 14.800 13.700 14.800 15.000 14.300 86.900
2 Yevgen Yudenkov
Kreminna
14.200 13.900 14.200 13.900 14.800 14.000 85.000
3 Volodymyr Kostiuk
Dnipro
14.400 14.200 13.500 14.100 14.500 13.600 84.300
4 Illia Kovtun
Cherkasy
13.900 14.900 13.600 14.000 14.600 11.600 82.600
5 Roman Vashchenko
Kiev
14.200 13.300 14.500 13.400 12.800 12.600 80.800
6 Artem Havrykov
Kherson
14.200 12.600 12.200 13.500 12.600 12.000 77.100
7 Pantely Kolodii
Kiev
10.900 13.300 13.800 12.600 12.900 13.100 76.600
8 Nazar Chepurnyi
Cherkasy
13.100 12.900 13.100 14.100 12.800 10.400 76.400
9 Roman Shkliarenko
Kiev
13.200 12.600 11.200 13.200 12.700 13.200 76.100
10 Illia Severenchuk
Kiev
12.600 12.600 12.700 12.800 12.300 12.500 75.500
11 Bogdan Mandalina
Khmelnytskyi
12.500 12.600 12.600 12.600 12.500 12.600 75.400
12 Vsevolod Vovniuk
Kreminna
12.400 12.600 12.500 12.600 12.600 12.500 75.200
13 Dmytro Hurskiy
Kreminna
12.500 12.500 12.500 12.600 12.500 12.500 75.100
14 Yegor Kirilenko
Kherson
13.700 11.300 12.100 13.100 11.900 12.800 74.900
15 Mykyta Melnykov
Kiev
11.600 13.200 13.200 12.300 12.500 11.900 74.700
16 Vladyslav Hontkivskiy
Khmelnytskyi
12.700 12.500 11.500 12.700 12.700 12.000 74.100
17 Oleksandr Matveyev
Kropyvnytskyi
13.300 11.900 12.000 12.900 12.000 11.100 73.200
18 Ivan Petrenko
Tserkva
12.600 11.800 11.600 12.400 13.000 11.700 73.100
19 Volodymyr Hrybuk
Kiev
12.500 12.000 13.200 12.600 11.200 11.400 72.900
20 Bogdan Shkuratskiy
Kreminna
11.100 12.200 13.000 11.600 11.800 12.400 72.100
21 Vitaliy Hontkivskiy
Khmelnytskyi
12.200 12.100 11.800 13.000 11.400 11.400 71.900
22 Vsevolod Isayev
Kherson
13.200 11.700 11.600 12.000 11.400 11.400 71.300
23 Oleg Feshchenko
Kiev
12.500 10.800 11.800 12.200 11.000 11.900 70.200
24 Oleksiy Robu
Rubizhne
10.900 11.700 11.100 13.000 11.400 12.000 70.100
Andriy Bryndak
Khmelnytskyi
10.600 11.700 12.500 12.800 11.900 10.600 70.100
26 Yevgen Ion
Kropyvnytskyi
12.200 12.700 9.800 11.900 11.800 10.500 68.900
27 Oleksandr Vashchuk
Cherkasy
10.600 11.600 11.200 12.000 11.700 10.800 67.900
28 Oleksandr Nezamai
Kropyvnytskyi
12.000 11.400 10.300 12.000 11.100 9.800 66.600
29 Dmytro Ovcharenko
Kharkiv
12.000 9.900 10.600 11.500 10.600 11.600 66.200
30 Maksym Vasylenko
Kherson
14.300 —— 13.300 12.300 13.400 11.100 64.400
31 Maksym Kurabtsev
Kiev
10.700 12.900 12.700 —— 12.700 11.400 60.400
32 Andriy Anikin
Kropyvnytskyi
12.200 2.900 11.700 12.700 10.700 9.900 60.100
33 Yaroslav Trachuk
Cherkasy
11.400 —— 11.800 12.200 9.800 10.900 56.100
34 Eduard Yermakov
Kreminna
13.900 —— 14.000 13.700 14.100 —— 55.700
35 Oleksandr Lyubchenko
Khmelnytskyi
—— 10.900 11.500 —— 11.500 11.000 44.900
36 Maksym Kovalov
Khmelnytskyi
10.800 3.700 10.200 9.900 9.900 —— 44.500
37 Igor Radivilov
Kiev
—— —— 14.800 14.500 —— —— 29.300
38 Oleksandr Zharkov
Kropyvnytskyi
—— 9.200 —— 11.400 —— —— 20.600
Milad Karimi
Kazakhstan
13.900 12.100 13.200 14.200 11.500 14.600 79.500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s